Strona Główna
Historia
Dyrekcja
Oddziały
Poradnie
Przetargi
Poz
Diagnostyka
Telefony
Aktualności
Adres
Ogłoszenia
Galeria

 

iso 9001:2008

E-zdrowie

Certyfikaty ISO

Podpisanie Umowy - Izba Przyjęć

VII Igrzyska Lekarskie

Perły Medycyny

Uroczyste Poświęcenie Karetek

Podziękowania

Nowe Karetki

GRUPER UHC

ICD-9

Przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Termomodernizacja Izby Przyjęć

statuetka perły medycyny logo firma roku 2009

PRZETARGI

Archiwum:
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

Data ogłoszenia

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

2014.01.24

Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych

2014.02.04

2014.02.04

2014.01.30 Zmiana SIWZ i ogłoszenia
2014.01.30 Pytania
2014.01.31 Pytania 2
2014.02.07 Protokół z otwarcia ofert
2014.02.17 Informacja o unieważnieniu
2014.02.19 Uzupełnienie pisma o unieważnieniu

2014.02.18

Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych

2014.02.26

2014.02.26

2014.02.19 Zmiana SIWZ
2014.02.19 Załącznik 4 po zmianach
2014.02.19 Załącznik 4a
2014.02.21 Pytania i odpowiedzi
2014.02.24 Pytania i odpowiedzi 2
2014.02.25 Sprostowanie omyłki SIWZ
2014.02.26 Protokół z otwarcia ofert
2014.02.26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.03.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014.02.25

Dostawa gazów medycznych

2014.03.05

2014.03.05

2014.02.28 Pytania i odpowiedzi
2014.03.06 Protokół z otwarcia ofert
2014.03.07 Wybór najkorzystniejszej oferty
2014.03.07 Wybór najkorzystniejszej oferty zadanie 1
2014.03.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014.03.21

Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego

2014.03.31

2014.03.31

2014.03.27 Pytania i odpowiedzi
2014.03.27 Ogłoszenie o zmianach
2014.03.27 Zmiana treści SIWZ
2014.03.31 Zmiana treści SIWZ II
2014.03.31 Załącznik nr.6
2014.04.03 Protokół z otwarcia ofert
2014.04.03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.04.14 Udzielenie zamówienia

2014.05.20

Dostawa artykułów spożywczych

2014.05.28

2014.05.28

2014.05.28 Protokół z otwarcia ofert
2014.05.28 unieważnienie zadań 2 i 3
2014.05.28 Wybór najkorzystniejszej oferty

2014.05.23

Dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych

2014.06.02

2014.06.02

2014.05.28 Pytania i odpowiedzi
2014.05.28 Pytania i odpowiedzi 2
2014.05.28 Zmiana SIWZ
2014.05.29 Pytania i odpowiedzi 3
2014.06.02 Protokół z otwarcia ofert
2014.06.05 Wybór oferty
2014.06.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2014.06.11 Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2014.08.12

Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

2014.08.21

2014.08.21

2014.08.18 Pytania i odpowiedzi
2014.08.18 Zmiana ogłoszenia
2014.08.18 Zmiana SIWZ
2014.08.18 Zmiana SIWZ 2
2014.08.18 Załącznik 4
2014.08.18 Załącznik 4.1
2014.08.19 Pytania i odpowiedzi 2
2014.08.20 Pytania i odpowiedzi 3
2014.08.21 Pytania i odpowiedzi 4
2014.08.25 Protokół z otwarcia ofert
2014.08.25 Wybór oferty
2014.09.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014.08.28

wykonanie robót budowlanych, robót związanych z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu wykonaniu instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, tynkowaniu – zakładaniu stolarki budowlanej, robót związanych z wykładaniem podłóg i ścian, robót malarskich i szklarskich w budynku szpitala SPZOZ

2014.09.12

2014.09.12

2014.08.29 Zmiana SIWZ
2014.09.01 Zmiana SIWZ 2
2014.09.03 Zmiana SIWZ 3
2014.09.03 Zmiana ogłoszenia
2014.09.04 Załączniki po zmianie nr 3
2014.09.12 Protokół z otwarcia ofert
2014.09.18 Wybór oferty
2014.09.29 Udzielenie Zamówienia

2014.10.08

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

2014.10.16

2014.10.16

2014.10.13 Pytania i odpowiedzi
2014.10.16 Otwarcie ofert
2014.10.20 Wybór oferty
2014.11.03 Udzielenie zamówienia

2014.10.10

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego dla inwestycji pn. ,, Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą” – branża drogowa

2014.10.24

2014.10.24

2014.10.24 Otwarcie ofert
2014.10.24 Wybór oferty
2014.10.31 Udzielenie zamówienia

2014.10.20

Dostawa drobnego sprzętu medycznego II

2014.10.29

2014.10.29

2014.10.25 Pytania i odpowiedzi
2014.10.25 Zmiana SIWZ
2014.10.30 Protokół z otwarcia ofert
2014.11.03 Odrzucenie oferty
2014.11.04 Wybór oferty
2014.11.12 Unieważnienie zadania 3
2014.11.17 Udzielenie zamówienia

2014.11.17

Dostawa opatrunków

2014.11.27

2014.11.27

2014.11.18 SIWZ
2014.11.24 Pytania i odpowiedzi
2014.11.27 Otwarcie ofert
2014.12.02 Wybór oferty
2014.12.10 Udzielenie zamówienia

2014.12.01

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr owotnej w Nowym M ieście nad Pilicą

2014.12.10

2014.12.10

2014.12.04 Zmiana SIWZ
2014.12.04 Ogłoszenie o zmianie
2014.12.08 Pytania i odpowiedzi
2014.12.12 Unieważnienie postępowania

2014.12.10

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji

2014.12.18

2014.12.18

2014.12.11 Zmiany w SIWZ i załącznikach
2014.12.15 Pytania i odpowiedzi
2014.12.18 Otwarcie ofert
2014.12.22 Wybór oferty
2015.01.07 Udzielenie zamówienia

2014.12.15

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą - 2

2014.12.23

2014.12.23

2014.12.19 Pytania i odpowiedzi
2014.12.30 Ogłoszenie o wynikach postępowania