Strona Główna
Historia
Dyrekcja
Oddziały
Poradnie
Przetargi
Poz
Diagnostyka
Telefony
Aktualności
Adres
Ogłoszenia
Galeria

 

iso 9001:2008

E-zdrowie

Certyfikaty ISO

Podpisanie Umowy - Izba Przyjęć

VII Igrzyska Lekarskie

Perły Medycyny

Uroczyste Poświęcenie Karetek

Podziękowania

Nowe Karetki

GRUPER UHC

ICD-9

Przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

Termomodernizacja Izby Przyjęć

statuetka perły medycyny logo firma roku 2009

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY
NA DOFINASOWANIE ROZBUDOWY SZPITALA
ETAP I - "ROZBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ" 

    31 marca 2010 roku została podpisana Umowa na dofinansowanie ,,Rozbudowy Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście n/Pilicą” przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Waldemara Roszkiewicza Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Skurę Dyrektora Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.  

Wartość inwestycji to ponad 3,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne w ramach RPO WM Działanie 7.1 wyniesie przeszło 3,1 mln zł natomiast pozostałe 15%  to środki Starostwa Powiatu Grójeckiego.  

Projekt powstał dzięki zaangażowaniu :

Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego
Starosty Powiatu Grójeckiego Janusza Różyckiego
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Barbary Gąsiorowskiej
Dyrektora SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą Tomasza Skury
Zastępcy Dyrektora SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą Doroty Kwietniewskiej
Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego Stefanii Fetraś
Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego Krzysztofa Fiksa

Uroczystość odbyła się na terenie Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą gdzie swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście :

-    Władze Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem oraz V-ce Marszałkiem Waldemarem Roszkiewiczem.
-    Senator RP Stanisław Karczewski
-    Poseł na Sejm Mirosław Maliszewski
-    Władze Powiatu Grójeckiego na czele z Panem Januszem Różyckim Starostą Powiatu Grójeckiego oraz przedstawicielami Zarządu Powiatu.
-    Władze Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z Burmistrz Barbarą Gąsiorowską oraz przedstawicielami rady gmin
-    Osoby duchowne z Miasta i Gminy Nowe Miasto
-    Zaprzyjaźnieni wójtowie
-    Kierownictwo Szpitala w Grójcu
-    Przedsiębiorcy z terenu Nowego Miasta
-    Pracownicy SP ZOZ Nowe Miasto

Wiele miłych i ciepłych słów zostało skierowanych pod adresem szpitala ze strony zaproszonych gości.

    To bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą. Jak widać zarząd województwa wybierając projekty do dofinansowania kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dofinansowywane są nie tylko duże warszawskie inwestycje, ale także te mniejsze ważne dla regionu – podkreślił marszałek Adam Struzik.

    Projekt szpitala został wysoko oceniony, co świadczy o precyzji i rzetelności osób nad nim pracujących –powiedział Waldemar Roszkiewicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

    Dzięki owocnej współpracy władz samorządowych na wszystkich szczeblach wojewódzkich, powiatowych i lokalnych tak wiele inwestycji udało się zrealizować na terenie gminy Nowe Miasto. Inwestycja Rozbudowy Szpitala jest bardzo ważna ponieważ jest to największy zakład pracy na terenie gminy. Za co bardzo dziękuję Panu Marszałkowi, V-ce Marszałkowi, Posłowi, Staroście oraz Dyrekcji Szpitala – dodała Pani Burmistrz Barbara Gąsiorowska    

    Akt podpisania umowy jest ogromną radością i satysfakcją dla kierownictwa Szpitala ponieważ zapewnia realizację niezbędnej inwestycji do funkcjonowania placówki.