„ Czasami słowa nie są w stanie wyrazić wdzięczności , a wdzięczność i pokój serca idą z sobą w parze.”         

                                                                                                                           Richard Carlson

Pandemia koronawirusa i związane z tym zachorowania na COVID-19 szczególnie wzmocniły pozycję SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Trudna sytuacja przed którą z dnia na dzień stanęli wszyscy pracownicy Szpitala, przychodni i administracji zaowocowała usilnymi dążeniami do pokonania wirusa.

Dzięki profesjonalnemu wykonywaniu obowiązków, zaangażowaniu w ratowanie życia i zdrowia pacjentów w czasie epidemii, udało się Nam wyjść z tej sytuacji zwycięsko. Na wzorową postawę dyrekcji i pracowników SPZOZ zwrócił uwagę Zarząd Powiatu Grójeckiego w osobach Starosty – Krzysztofa Ambroziaka, Przewodniczącego Rady Powiatu- Janusza Karbowiaka, Zastępcy Starosty- Jolanty Sitarek, kierując na ręce p. Dyrektor Barbary Gąsiorowskiej podziękowania za trud i wysiłek włożony w niesienie pomocy w okresie koronawirusa.

Warto zwrócić uwagę na słowa Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który podczas przekazywania budynku sterylizatornii, dziękując wszystkim pracownikom SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą powiedział: „Fakt , że w szpitalu mieliśmy do czynienia z zakażeniem udowadnia niezbędność  takiego miejsca… Placówka w Nowym Mieście jest potrzebna i jest w stanie poradzić sobie w czasie epidemii”.  

Dyrekcja i pracownicy  SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą serdecznie dziękują za wykazane zrozumienie dla potrzeb szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, czego wyrazem są przekazywane przez niżej wymienionych darowizny różnego rodzaju i wielkości, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niech słowa uznania popłyną do wszystkich darczyńców i osób pomagających szpitalowi w tym trudnym czasie oraz  zaangażowanych w akcję przekazywania darowizn. Dziękujemy darczyńcom, którzy wspomogli nasz SP ZOZ :

Klub Radnych „Powiat Sprawny i Przyjazny”  w skład którego wchodzą Radni:

Pani/Pan: Starosta Ambroziak Krzysztof, zastępca Starosty Jolanta Sitarek ,członkowie Zarządu: Marzena Rosołowska, Andrzej Zaręba, Paweł Siennicki, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak , Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Adam Balcerowicz, Krzysztof Fiks, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Madej, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Robert Lipiec, Przewodniczący Transportu i Dróg Publicznych Grzegorz Górski, Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków Cezary Kołodziejski.

Dzienny Dom „Senior+” w Drzewicy

Wspólnota Gruntowa Góra

Kręplewicz Agnieszka – Słubice

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Starostwo Powiatowe w Grójcu

Pani Alicja Krasa Koordynator Radomskich Dian i Braci Łowieckich w ramach Ogólnopolskiej Akcji Myśliwych „Pomoc Medykom”

Myśliwi Pielęgniarkom i Lekarzom

Medim sp. z o.o Piaseczno

Firma FARO – Rawa Mazowiecka

Fundacja Lekarze Lekarzom za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Fundacja Siepomaga

Dziękujemy wójtom i burmistrzom za pomoc finansową dla szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą w tak trudnym dla niego czasie:

– Gmina Drzewica – 20 000 zł.

– Gmina Odrzywół – 15 000 zł.

– Gmina Klwów – 10 000 zł.

– Gmina Sadkowice – 5 000 zł.

Niech dobro, które otrzymaliśmy, powróci do Was.

SPZOZ Nowe Miasto

 

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij