Pragniemy poinformować, iż sytuacja finansowa w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą uległa znacznej poprawie. Dzięki pozyskanym środkom i pracy całego zespołu udało się zakończyć rok z zyskiem. Od wielu lat SPZOZ kończył rok ze stratą.

Na koniec 2018 roku (a więc za działalności poprzedniej dyrekcji) sytuacja była dramatyczna, a strata z prowadzenia działalności  wynosiła -1.320.175,15 zł. Niemożliwe było wywiązywanie się na bieżąco z zobowiązań finansowych, nieopłacane były składki ZUS, opóźniona wypłata wynagrodzenia dla pracowników, nie było płynności finansowej. Nie były opłacone faktury, wstrzymane były dostawy towarów, to powodowało duże zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania szpitala.

Na koniec 2019 roku stratę udało się znacząco zmniejszyć i wynosiła ona wówczas -11.594,35 zł.

Rok 2020 to czas, kiedy odnotowaliśmy znaczącą poprawę finansów szpitala i mimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wypracowany został zysk w wysokości 238.339,25 zł.  Warto w tym miejscu dodać, że według audytora na podstawie danych z księgowości z 2018 i 2019 r. (czyli za okres działalności poprzedniej dyrekcji) oraz audytu z maja 2019 r. nasz SPZOZ powinien się zadłużać się rocznie ponad 3 000 000 zł. Jednak dzięki wspólnym działaniom obecnej dyrekcji, pracowników oraz obecnych władz starostwa  udało się nam osiągnąć zysk.
Nasze działania wsparte były dużą pomocą ze strony osób indywidualnych, jak i instytucji, a nakierowane zostały na wyposażenie nowomiejskiego szpitala, który ma służyć pacjentom nie tylko w warunkach epidemicznych.
Niejednokrotnie informowaliśmy o wielomilionowej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu oraz pomocy ze Starostwa Powiatowego.

Serdecznie dziękujemy
Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
Panu Adamowi Struzikowi
Wojewodzie Mazowieckiemu Panu Konstantemu Radziwiłłowi
Serdecznie dziękujemy
Staroście Panu Krzysztofowi Ambroziakowi,
Wicestaroście
Pani Jolancie Sitarek,
członkom Zarządu:
Pani Marzenie Rosołowskiej,  Panu Andrzejowi Zarębie, Panu Pawłowi Siennickiemu,
Przewodniczącemu Rady Powiatu Panu
Januszowi Karbowiakowi,
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu: Panu Adamowi
Balcerowiczowi, Panu
Krzysztofowi Fiksowi,
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu Janowi Madejowi,
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Panu
Robertowi Lipcowi,
Przewodniczącemu Transportu i Dróg Publicznych
Panu Grzegorzowi Górskiemu,
Przewodniczącemu Komisji Skarg i Wniosków Panu
Cezaremu Kołodziejskiemu,
Radnym Rady Powiatu.

Świadomość, że w tym trudnym okresie można liczyć na rzeszę ludzi dobrej woli, stanowi dla całego personelu źródło nadziei, optymizmu i sił do dalszej pracy.

SP ZOZ Nowe Miasto
nad Pilicą

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij