Bezpieczeństwo teleinformatyczne związane jest z szacowaniem i kontrolą ryzyka, wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji.

Placówki medyczne są szczególnie narażone na cyberataki. Wyciek danych osobowych lub blokada funkcjonowania obiektu to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów.

Zdając sobie sprawę z podmiotowości zagadnienia pomiędzy SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą a Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia została podpisana umowa, której przedmiotem jest finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 działań w celu podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy.

Strony reprezentowane były przez Zbigniewa Terka – Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ i Barbarę Gąsiorowską – Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W wyniku podpisanej umowy SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą otrzyma pieniądze w kwocie 325.203,00 zł na poprawę zabezpieczenia systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, wykorzystywanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Dyrekcja SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą zdaje sobie sprawę, że rosnąca liczba cyberataków na instytucje publiczne, w tym niezwykle wrażliwy sektor ochrony zdrowia może doprowadzić do ogromnych strat w podmiotach leczniczych oraz zagrozić życiu i zdrowiu pacjentów. Dlatego podpisanie powyższej umowy przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług, istotnie zwiększy zarówno komfort pracy pracowników, jak i zadowolenie pacjentów nowomiejskiego szpitala.

SPZOZ
Nowe Miasto nad Pilicą

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij