Dyrektor SP ZOZ pani Barbara Gąsiorowska oraz Pracownicy przez ostatnie 4 lata dołożyli wszelkich starań, aby ich zakład pracy nie przynosił straty i dalej nie zadłużał się. Dzięki ich ciężkiej pracy i zaangażowaniu udało się rok 2022 zakończyć  zyskiem około 550 000 zł oraz utworzyć już po raz drugi (w 2021 r. i  2022 r.) fundusz pracowniczy, gwarantując  około 2 700 000 zł. Reasumując, szpital za 2022 rok jest ponad 3 200 000 zł na plusie. W historii tej placówki chyba nie było tak dobrego wyniku. Biegły rewident wydał opinie do bilansu i  sprawozdania bez zastrzeżeń. Tak dobrych opinii nie było przez wiele lat. Chciałbym podkreślić, że niewiele szpitali w Polsce zakończyło rok 2022 z  zyskiem. Brak środków finansowych szpitali jest konsekwencją niedofinansowanych ustawowych podwyżek dla pracowników. W SP ZOZ w  Nowym Mieście nad Pilicą od lipca 2021 r. do wypłaconych podwyżek brakuje około 220 000 zł. miesięcznie. Dzięki dobremu zarządzaniu, mimo przeciwności, udało się wypracować tak dobry wynik finansowy.

Jesienią  2018r. kiedy przejmowaliśmy SP ZOZ po poprzednikach,  sytuacja finansowa szpitala była tragiczna. Zadłużenie wynosiło około 19 milionów, brakowało na pensje, nie były płacone faktury. Mieliśmy wątpliwości czy ten szpital uda nam się utrzymać. W czerwcu, kiedy powierzyliśmy prowadzenie SP ZOZ pani Barbarze Gąsiorowskiej, sytuacja była dramatyczna, zadłużenie wynosiło już 19,5 miliona, pensje z kontraktu, zleceń płacone z 2-3 miesięcznym opóźnieniem, nieopłacone wymagalne faktury o  łącznej wartości 4,5 miliona zł. Przez te 4 lata zarządzania przez dyrektor Barbarę Gąsiorowską sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać. Stan zadłużenia zmniejszył się o około 5 milionów zł, a każdy koniec roku dyrektor kończy z  zyskiem.

Ale to już jest czas przeszły, liczy się teraźniejszość, a ona jest bardzo dobra. Przez odpowiednie zarządzanie placówką i sumienną pracę pracowników szpital nie tylko wykonuje kontrakt (ilość środków przyznanych dla szpitala przez NFZ), ale też ma nadwykonania, które powodują zwiększenie kontraktu  w następnym roku, a co za tym „idzie” więcej środków finansowych na działalność tej placówki. Za poprzedników SP ZOZ dostawał z Narodowego Funduszu Zdrowia około 23 mln zł, natomiast teraz dzięki dobrze zorganizowanej pracy placówka otrzymuje około 33,5 mln zł. Czyli budżet zakładu wzrósł o około 10,5 mln.

SP ZOZ rozwija się, zatrudniani są nowi lekarze: lekarze rodzinni, laryngolog, dwóch kardiologów, trzech ortopedów, interniści w oddziale.

Została otwarta Poradnia  Urologiczna, do NFZ dyrektor Gąsiorowska wystąpiła o otwarcie Poradni Gastroenterologii. Planowane jest uruchomienie Poradni chirurgii dziecięcej oraz będą wykonywane zabiegi chirurgii dziecięcej. Ambulatoryjnie są wykonywane badania kolonoskopii i gastroskopii. I co najważniejsze, po wykonaniu zaleceń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, został uruchomiony oddział pediatryczny prowadzony przez panią Ordynator dr Alicję Jaczewską. Jest to osoba młoda, ale niesamowicie zdolna, która chce rozwoju tego oddziału. I myślę, że tak się stanie.

 

SP ZOZ w Nowym Mieście cieszy się uznaniem pacjentów. Mimo, że posiada mniej poradni niż Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu, to przyjmuje więcej pacjentów. To jest wielki sukces.

Chciałbym pogratulować Pani Dyrektor Barbarze Gąsiorowskiej, Dyrektor ds. Medycznych dr Beacie Kozieł, Lekarzom Ordynatorom, Lekarzom,

Pielęgniarkom i wszystkim Pracownikom SP ZOZ za pracę, która przyczyniła się do tak dobrych wyników zakładu pracy.

Krzysztof Fiks

Przewodniczący Komisji

Zdrowia, Pomocy Społecznej,

Spraw Socjalnych

i Przeciwdziałania Bezrobociu

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij