Solary, czyli kolektory słoneczne, pozwalają zmienić energię promieniowania słonecznego na ciepło. Są wykorzystywane do podgrzewania wody i zapewnienie ciepłej wody w budynkach. Promienie słoneczne padając na kolektor powodują jego nagrzanie, następnie to ciepło zostaje przekazane do ciekłego czynnika przenoszącego ciepło, czyli glikolu, który przekazuje swoje ciepło do zbiornika wody.

Dlaczego więc tak przydatne urządzenie – i nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale również ze względu na troskę o mniejsze wydatki z budżetu SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą nie działa?Postaramy się Państwu przybliżyć najważniejsze fakty.

W 2007 roku SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą dzięki staraniom ówczesnej dyrekcji oraz władz Starostwa Powiatowego w Grójcu otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pożyczkę w wysokości 350 000 zł. Na inwestycję celową związaną z budową solarów, które miały podgrzewać wodę dla nowomiejskiego szpitala.

Zgodnie z zawartą umową, przy właściwej eksploatacji, obsłudze tego źródła energii i wpłacaniu w terminie rat pożyczki możliwe było umorzenie 50% tej pożyczki (czyli 175 tyś. zł.).

W czerwcu 2019 roku stanowisko dyrektora SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą objęła Barbara Gąsiorowska,  która niezwłocznie zajęła się sprawą umorzenia części pożyczki WFOŚ. Była to sprawa nagląca, ponieważ szpital nie miał płynności finansowej i zobowiązania wynosiły około 19,5 mln. zł. Takie zobowiązania  uniemożliwiały jego normalne funkcjonowanie.

Okazało się jednak, że zapis umowny z 2007 roku nie może zostać zrealizowany, a umorzenie 50% pożyczki jest niemożliwe. Za przyczyną niewłaściwej obsługi urządzenia, solary nie działały przez kardynalny błąd popełniony przez poprzednią ekipę (w 2017r. lub 2018r.). Zamiast glikolu do aparatury została wlana woda, która przy niskiej temperaturze zamarzła, a to spowodowało zniszczenie większej części urządzeń.

Niestety i raty też były  spłacane nie w terminie. Dlatego SP ZOZ  nie mógł skorzystać z umorzenia. Musieliśmy całą kwotę 350 000 zł + odsetki spłacić. Najgorsze było to, że SP ZOZ spłacał raty, gdy solary już nie działały.

Dyrektor Barbara Gąsiorowska wystąpiła wówczas do firmy, która montowała ten system z prośbą o oszacowanie wartości napraw. Koszt remontu zgodnie z przesłanymi dokumentami to 217 319, 83 zł. brutto.

Dyrektor konsultowała się w tej sprawie z Radą Powiatu Grójeckiego, otrzymała wówczas zapewnienia od Pana Pawła Iwanickiego – Radnego Powiatu Grójeckiego, że taką naprawę można wykonać za dużo mniejszą kwotę i obiecał pomoc w określeniu wysokości kosztów naprawy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi, co potwierdza fakt, że kwota ta była w momencie wyceny wiarygodna. Teraz na pewno będzie o wiele większa.

Obecnie solary nie działają, SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą w 2023 spłacił ostatnie raty pożyczki z WFOŚ. Myślimy, że w realistycznej przyszłości uda nam się zutylizować solary, a usadowić nowe, sprawnie działające.

Obecnie SP ZOZ czeka na uruchomienie programu, w ramach którego będzie można złożyć wniosek o utylizację tych solarów i posadowienie nowych. To zadanie spowoduje oszczędności energii elektrycznej, a tym samym obniżenie kosztów funkcjonowania szpitala.

 

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą.

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij