Rozwój i doposażenie SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Zapraszamy na profil szpitala w celu zapoznania się z naszymi działaniami:

>>>PREZENTACJA<<<

MILION ZŁOTYCH WSPARCIA NA INWESTYCJĘ W SPZOZ NOWE MIASTO

W dniu 11.08. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Fiks w obecności Dyrektora SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Barbary Gąsiorowskiej, Dyrektora ds. Medycznych Beaty Kozieł i Specjalisty ds. zamówień publicznych Artura Banasiewicza wizytował teren szpitala objęty remontem.

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą realizuje w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowę części nieużywanej powierzchni w celu przygotowania nowych pomieszczeń na potrzeby pacjentów.

Inwestycja realizowana jest  w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest partnerem w tym projekcie.

Aktualnie trwają prace rozbiórkowo – remontowe. Kwota dofinansowania to ponad  1 mln zł i stanowi 100% wartości zadania.

Przebudowana powierzchnia przeznaczona zostanie na potrzeby nowomiejskiego szpitala. W ramach przyznanych środków powstanie pięć nowych sal z indywidualnymi łazienkami.

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą dziękuje za wsparcie Marszałkowi Województwa Adamowi Struzikowi oraz Radnym Sejmiku.

SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą jest partnerem w projekcie „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

AMBULANS MARKI MAN WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA NOWOMIEJSKIEGO SZPITALA

Każdy kolejny dzień przynosi nowe rekordy zachorowań na COVID-19. System Ochrony Zdrowia wciąż potrzebuje solidnego wsparcia, by móc efektywnie leczyć. W akcje pomocy szpitalom włączyło się wiele instytucji, gdyż takie działania pomagają chronić pacjentów i medyków.
Dzięki projektowi Unii Europejskiej „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, zaś SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą jest partnerem w tym projekcie – dla naszego szpitala za kwotę ponad 600000 zł zakupiony został nowy ambulans marki MAN wraz z wyposażeniem.
Uroczystość przekazania odbyła się na terenie SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 28 stycznia 2022 roku. Uczestniczyli w niej Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (który w imieniu własnym i całego Samorządu Mazowsza przekazał ambulans), Wicestarosta Grójecki Jolanta Sitarek, Ksiądz Dziekan Mariusz Zembrzuski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Krzysztof Fiks, Dyrektor SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Barbara Gąsiorowska. Nowoczesny i w pełni wyposażony ambulans zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom i zwiększy komfort pracy ratowników medycznych.
Pani Dyrektor Barbara Gąsiorowska w imieniu swoim, wszystkich pracowników szpitala oraz mieszkańców naszego terenu podziękowała Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za uruchomienie programu wspomagającego szpitale na Mazowszu. W obecnej sytuacji jest to niezwykle ważne. Nasza placówka nie mogłaby zakupić takiej ilości sprzętu i środków ochrony osobistej. Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w okresie pandemii trudno byłoby bez nich funkcjonować.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik podziękował personelowi SPZOZ za ofiarną pracę w czasie pandemii i nie tylko. Powiedział, że Urząd Marszałkowski przekazał kilka set milionów na teren województwa mazowieckiego, w tym na pomoc dla szpitali.
Dyrektor szpitala na ręce Wicestarosty Jolanty Sitarek i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Fiksa złożyła podziękowania Starostwu Powiatowemu w Grójcu za pomoc w spłacie kredytu (zaciągniętego przez poprzedników) i wspieranie szpitala na wielu płaszczyznach w momencie, kiedy szpital był w bardzo trudnej sytuacji.
W trakcie uroczystości zabrała głos Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek, która podziękowała za dotychczasową pracę zarówno dyrekcji szpitala, jak i wszystkim pracownikom, wspominając o bardzo dobrych notowaniach  placówki, w których wiążące są pozytywne opinie pacjentów. Zapewniła, że Starostwo nieustannie dba o to, by szpital dobrze funkcjonował i był odpowiednio wyposażony.
Pragniemy poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapewnił środki na przebudowę dawnego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego na potrzeby wykonania pięciu izolatek wraz z indywidualnymi węzłami sanitarnymi i niezbędną infrastrukturą w kwocie 1 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku. W roku 2021 SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą uzyskał dotacje, darowizny rzeczowe i użyczenia sprzętu medycznego na łączną kwotę  ponad 7 milionów zł.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspomagają naszą działalność i przyczyniają się do podnoszenia jakości opieki medycznej, a co za tym idzie, do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i ich rodzin.

SP ZOZ
Nowe Miasto nad Pilicą

Ponad 7 milionów zł – na taką kwotę w 2021 roku SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą uzyskał dotacje, darowizny rzeczowe i użyczenia sprzętu medycznego

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą otrzymuje wsparcie od Darczyńców na wyposażenie, środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny.
Obecnie największym wyzwaniem jest walka z COVID-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom placówek medycznych i ich personelowi.
Dlatego wsparcie finansowe oraz zakup środków ochrony indywidualnej zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, wymagających świadczeń lekarskich i pracowników ochrony zdrowia.
SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą otrzymuje spontaniczną pomoc od instytucji, samorządów, organizacji, osób prywatnych i przedsiębiorstw. Jesteśmy wdzięczni za okazaną solidarność, która jest dla naszego personelu nieocenionym wsparciem.
W 2021 roku SP ZOZ uzyskał dotacje, darowizny rzeczowe i użyczenia sprzętu medycznego na łączną kwotę 7.004.751,72 zł.

W grudniu ubiegłego roku
uzyskaliśmy pomoc od:

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

– Kombinezon ochronny
– 1250 szt.
– Fartuchy chirurgiczne
– 800 szt.
– Maski FFP3 – 100 szt.
– Rękawice nitrylowe
– 65000 szt.
– Ochraniacze na buty
– 1270 szt.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

– Testy antygenowe
– 3000szt.
– Ochraniacze na buty
– 3000szt.
– Półmaska FFP2
– 2000 szt.
– Czepek medyczny
– 2000 szt.
– Rękawice nitrylowe
– 70000 szt.
– Fartuchy chirurgiczne
– 2000 szt.
– Kombinezon ochronny
– 4980 szt.

Dzięki wsparciu darczyńcy w grudniu 2021 roku zakupiliśmy 3 aparaty EKG AsCARD v.06.101 Green z wózkiem. Pragniemy poinformować, że są to najlepsze elektrokardiografy, umożliwiające wykonanie badań w zakresie 12 odprowadzeń, wyposażone w moduł automatycznej analizy i interpretacji, przeznaczone do wykonywania badań EKG dorosłych i dzieci w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału.

W 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapewnił środki na przebudowę dawnego oddziału położniczo-ginekologicznego na potrzeby wykonania 5 izolatek wraz z indywidualnymi węzłami sanitarnymi i niezbędną infrastrukturą – w kwocie 1 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wspomagają naszą działalność i przyczyniają się do podnoszenia standardów opieki medycznej w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą.

Zachęcamy do wspierania szpitala w kolejnych latach, ponieważ potrzeby zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia są w dalszym ciągu aktualne ze względu na sytuację zdrowotną społeczeństwa. Zapewniamy, iż zakupiony i otrzymany sprzęt pozwoli na zapewnienie lepszej opieki medycznej wszystkim pacjentom diagnozowanym i leczonym w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą.

SP ZOZ
Nowe Miasto nad Pilicą

Kolejny sprzęt w nowomiejskim szpitalu

Walka z Covidem nie została jeszcze wygrana. Znów znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ponieważ w całej Polsce liczba zakażonych koronawirusem systematycznie rośnie. Najlepszym dowodem na to, że szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem zakażenia jest fakt, że coraz mniej chorych zaszczepionych trafia pod respiratory.

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest partnerem projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
W ramach projektu do nowomiejskiego szpitala trafi kolejna nowoczesna aparatura. W wyniku postępowania konkursowego – za kwotę 386 173,44 zł zakupiono następujące urządzenia: aparat USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej i płuc. Badania kliniczne wskazują na bardzo wysoką przydatność ultrasonograficznych badań płuc u osób ze stwierdzoną niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19. Podczas badania ultrasonograficznego można zaobserwować zmiany w miąższu płucnym i postawić trafną diagnozę kliniczną  oraz ocenę skuteczności wdrożonego leczenia. Dodatkowo do szpitala w Nowym Mieście trafią: aparat do znieczulenia i dwa defibrylatory z wyposażeniem.

Wszystkie urządzenia zakupione w ramach tego projektu charakteryzują się wysokiej klasy jakością i będą wykorzystywane  do zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego, a szczególnie na terenie powiatu grójeckiego i gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Nowy tomograf komputerowy w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Dzięki staraniom i współpracy dyrekcji szpitala oraz władz powiatu z Samorządem Województwa Mazowieckiego udało się pozyskać nowy tomograf komputerowy dla nowomiejskiego szpitala.

Prace adaptacyjne związane z instalacją tomografu komputerowego rozpoczęły się w szpitalu w Nowym Mieście na Pilicą w 2021 roku mimo, że pomieszczenie dla tego urządzenia zostało przygotowane już w 2014 roku! Jednakże przez te ostatnie lata nie poczyniono żadnych starań, by zapewnić sprzęt niezbędny do diagnozowania wielu chorób.
Dopiero w 2021 r. dzięki staraniom Dyrekcji Szpitala, Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Urzędu Marszałkowskiego uruchomiono program, który zapewnił nowomiejskiemu szpitalowi dostęp do profesjonalnego sprzętu medycznego.

Nowy tomograf to model TK Hitachi Supria 16/32. Jest to wszechstronne urządzenie, które odpowiada na różne potrzeby diagnostyczne, oferując pomoc w obrazowaniu, zwiększoną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo badania. Unikalna konstrukcja tomografu ułatwia pracę operatora i redukuje niepokój pacjenta związany z badaniem.
SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest partnerem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2”, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt jest w znacznej mierze finansowany ze środków unijnych.

W dniu 16 października 2021 r. nastąpiło uroczyste przekazanie tomografu dla SPZOZ. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik – Honorowy Obywatel Nowego Miasta nad Pilicą, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Jolanta Sitarek, Radni Rady Powiatu na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Karbowiakiem, pracownicy SPZOZ oraz zaproszeni goście.
Poświęcenia dokonał ks. Dziekan Mariusz Zembrzuski wraz z Ojcem Andrzejem – kapelanem szpitala.

Na zakończenie Dyrektor podziękowała Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za wszelkie dobro skierowane do SPZOZ. To dzięki staraniom Marszałka Adama Struzika i Radnych Sejmiku szpital dostał nowy tomograf, ambulans i szereg innego sprzętu, środki ochrony indywidualnej za kwotę ponad 7 milionów.
Podziękowała również Staroście Powiatu Grójeckiego i Radnym Powiatu na czele z Przewodniczącym Januszem Karbowiakiem za pomoc w pozyskiwaniu środków, za dofinansowywanie oraz za poparcie mające na celu pozostawienia szpitala w niezmienionej formie.

Słowa podziękowania skierowała również do Radnego Powiatu Krzysztofa Fiksa, który przez wiele lat dba o nowomiejski szpital, wspiera go i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych.

Sytuacja w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Gdy obejmowałam stanowisko dyrektora SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą w czerwcu 2019 roku sytuacja finansowa placówki była tragiczna. Brakowało środków na uregulowanie bieżących zobowiązań, a pensje dla pracowników wypłacane były z dużym opóźnieniem dwu, a nawet trzy miesięcznym. Ciągle odbieraliśmy telefony od firm, którym zalegaliśmy z płatnościami. Dlatego podjęłam decyzję, by wystąpić do Państwa z prośbą o pomoc. Za wszelkie przekazane darowizny bardzo dziękuję.

Miło jest mi poinformować, że naszemu SPZOZ udało się pozyskać kilka milionów złotych na sprzęt i funkcjonowanie szpitala od  Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego, wielu fundacji i osób prywatnych.
W czerwcu 2019 roku zobowiązania bieżące wynosiły około 19 mln 200 tys. złotych. Natomiast na koniec 2020 roku należności zmniejszyły się o 1 mln 700 tys. złotych i wynosiły 17 mln 500 tys. złotych. Myślę, że na koniec 2021 r. zobowiązania szpitala wobec osób prawnych i fizycznych zmniejszą się o wiele więcej niż w 2020 r.. Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią oraz wykonywaniu nowych inwestycji nasze zobowiązania uległy zmniejszeniu. Warto dodać, że rok 2020 r. zakończyliśmy zyskiem w wysokości ponad 230 tys. złotych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo dobra współpraca z ww. urzędami i osobami.
W dalszym ciągu staramy się pozyskiwać środki na funkcjonowanie naszej placówki. Otrzymaliśmy nowy tomograf komputerowy od Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika. A w tym miesiącu uzyskaliśmy informację, że z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 1 390 000 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na nowoczesny sprzęt dla szpitala i przychodni oraz prace remontowe.
Dzięki dotacjom, środkom pozyskanym, dobremu zarządzaniu, pracy wszystkich pracowników oraz dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim a przede wszystkim Starostwem Powiatu Grójec nasz  szpital w Nowym Mieście nad Pilicą funkcjonuje i nadal będzie funkcjonować dla dobra pacjentów i całej lokalnej społeczności.
Pragnę Państwo zapewnić, że zarówno ja, jak i wszyscy pracownicy dokładamy wszelkich starań, by nasz szpital świadczył usługi na jak najwyższym poziomie.

Dyrektor
SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą
Barbara Gąsiorowska

Nowy ambulans dla szpitala w Nowym Mieście

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wraz z Radnym Sejmiku Leszkiem Przybytniakiem 5 sierpnia 2021 roku w imieniu własnym i całego samorządu Mazowsza przekazał nowy ambulans dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą..

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Leszek Przybytniak, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, Starosta Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członkowie Zarządu Powiatu, Radni, Radny Rady Powiatu z Nowego Miasta Krzysztof Fiks i Dyrektor SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Barbara Gąsiorowska.

Ambulans został zakupiony w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa

SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020”. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest partnerem w tym projekcie.

Nowy ambulans jest zbudowany na bazie samochodu Volkswagen Crafter 35 typ C. Wyposażony w silnik o mocy 173 koni mechanicznych i napęd na oś przednią. Samochód posiada liczne układy bezpieczeństwa, niezależne ogrzewanie oraz klimatyzację.

Ambulans został wyposażony w:

-Nosze główne

– Krzesełko kardiologiczne wyposażone w płozy umożliwiające wygodny transport pacjenta po schodach

– Pompę jednostrzykawkową

– Pulsoksymetr i kapnograf w jednym urządzeniu

– Respirator transportowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

– Defibrylator

– Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej CPR wraz z całym niezbędnym wyposażeniem

– Ssak medyczny,

– Lodówkę transportową, plecak medyczny, deski ortopedyczne dla dzieci i dorosłych, mata do transportu noworodka.

Ambulans posiada łączność radiową (dwie radiostacje cyfrowe). Wartość samochodu to 634 139,13 zł.

Kwota ta jest bardzo duża i dla naszego szpitala jest to wydatek, którego nie jesteśmy  w stanie pokryć, dlatego jesteśmy wdzięczni Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi, że uruchomił program wspomagający szpitale na Mazowszu.

Oprócz sprzętu nasz szpital dostawał bardzo dużo środków ochrony osobistej, bez tej pomocy trudno byłoby nam funkcjonować w okresie pandemii.

Pragniemy podziękować:

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego panu Adamowi Struzikowi, Radnemu Sejmiku UM Leszkowi Przybytniakowi, Posłowi na Sejm RP Mirosławowi Maliszewskiemu,  Staroście Krzysztofowi Ambroziakowi, Wicestaroście Jolancie Sitarek, członkom Zarządu: Marzenie Rosołowskiej, Andrzejowi Zarębie, Pawłowi Siennickiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Januszowi Karbowiakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Adamowi Balcerowiczowi, Krzysztofowi Fiksowi, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Janowi Madejowi, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Robertowi Lipcowi, Przewodniczącemu Transportu i Dróg Publicznych Grzegorzowi Górskiemu, Przewodniczącemu Komisji Skarg i Wniosków Cezaremu Kołodziejskiemu oraz radnym powiatu za pomoc dla naszego szpitala..

                   
S.P.Z.O.Z  Nowe Miasto

Tomograf komputerowy w S.P.Z.O.Z. Nowe Miasto nad Pilicą

W S.P.Z.O.Z. w Nowym Mieście nad Pilicą rozpoczęły się prace adaptacyjne związane z instalacją tomografu komputerowego. Przygotowanie urządzenia do pracy wymaga wykonania profesjonalnych prac adaptacyjno-budowlanych oraz instalacji wszystkich elementów systemu.

SP ZOZ jest partnerem projektu „ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja  pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2”, którego liderem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt jest w znacznej mierze finansowany ze środków unijnych. Dzięki staraniom Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatu Grójeckiego i Dyrekcji Szpitala uruchomiono program, który zapewni nowomiejskiemu szpitalowi dostęp do  profesjonalnego sprzętu medycznego.

Tomografia komputerowa pozwala w krótkim czasie ocenić stan struktur wewnętrznych ciała. Jest to badanie obrazowe, które pozwala:

– skutecznie wykryć ewentualne nieprawidłowości, w tym zmiany nowotworowe,
– monitorować postępy leczenia i stan pacjenta po operacji,
– ocenić rozległość urazów wewnętrznych po wypadkach.

W naszym szpitalu będzie wykorzystany sprzęt najwyższej klasy – model TK Hitachi Supria 16/32. Jest to wszechstronne urządzenie, które odpowiada na różne potrzeby diagnostyczne, oferując pomoc w obrazowaniu, zwiększoną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo badania. Unikalna konstrukcja tomografu ułatwia pracę operatora i redukuje niepokój pacjenta związany z badaniem. Zapewnia wszechstronny przekrój i szeroki zakres badań.

Cechy i funkcje tomografu:
Skanowanie z szybkością poniżej 1 sek.
Najnowsza technologia redukcji szumów.
Unikalny algorytm rekonstrukcji 3D, w celu zapewnienia najwyższej jakości obrazu nawet podczas długiego badania.
Szeroki zakres dostępnych aplikacji.

Informujemy, że  do NFZ złożony został wniosek o zakontraktowanie usług, polegających na wykonaniu badań przy pomocy tomografu.

                   
S.P.Z.O.Z  Nowe Miasto

Wielomilionowe wsparcie dla Nowomiejskiego szpitala

Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą uczestniczy w projekcie „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020”. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest partnerem w tym projekcie.

Projekt jest w znacznej części finansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ostatnim czasie (od stycznia 2021 do czerwca 2021) otrzymaliśmy następujący sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej:

 • Kombinezony ochronne MMK-34 w różnych rozmiarach – 600 sztuk
 • Rękawice nitrylowe – 90 000 sztuk
 • Fartuchy chirurgiczne w różnych rozmiarach – 1670 sztuk
 • Maski FFP2 i KN95 – 2000 sztuk
 • Pulsoksymetry – 40 sztuk
 • Pompy infuzyjne – 5 sztuk
 • Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej – 10 sztuk
 • Rękawiczki – 80 000 sztuk
 • Maski FFP3 – 600 sztuk
 • Defibrylatory dwufazowe – 2 sztuki
 • Ssaki elektryczne – 5 sztuk

W ramach projektu w najbliższym czasie przekazany zostanie nam Ambulans typu C. Otrzymamy również Tomograf komputerowy, oprócz samego urządzenia sfinansowane zostaną prace adaptacyjne.

Decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet projektu w grudniu 2020 r. został zwiększony do 360 mln zł, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19.

SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Wsparcie szpitala w Nowym Mieście

Do SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą trafił sprzęt i środki ochrony indywidualnej w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nowomiejski szpital jest partnerem w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

W ramach partii od maja 2020 do końca grudnia 2020, do nowomiejskiego szpitala trafiło:

 • kombinezonów ochronnych – 950 sztuk
 • nogawek ochronnych – 992 sztuk
 • masek FFP3 – 620 sztuk
 • fartuch ochronny wielokrotnego użytku – 420 sztuk
 • fartuch barierowy – 425 sztuk
 • rękawiczki nitrylowe – 80 000 sztuk
 • masek KN95 – 21 000 sztuk
 • masek chirurgicznych – 8600 sztuk
 • rękawice z przedłużonym mankietem – 1500 sztuk
 • fartuchy chirurgiczne – 150 sztuk
 • gogle ochronne – 200 sztuk
 • przyłbice ochronne – 200 sztuk
 • płyn do dezynfekcji rąk – 1000 litrów
 • płyn do dezynfekcji powierzchni 1000 litrów

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19.

SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

SARS-CoV-2 #UEpomaga_medycy

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

 

Spot powstał w ramach reazlizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach RPO WM 2014-2020

SARS-CoV-2 - Informacje o projekcie

Sprzęt z dotacji trafił do szpitala w Nowym Mieście

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą jest w projekcie „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

SARS-CoV-2 - Sprzęt z dotacji trafił do szpitala w Nowym Mieście

Sprzęt z dotacji trafił do szpitala w Nowym Mieście

Do SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą trafił sprzęt w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nowomiejski szpital jest partnerem w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

W ramach partii, która trafiła do nowomiejskiego szpitala przed weekendem majowym zawarto:

 • 100 kombinezonów ochronnych
 • 100 nogawek ochronnych
 • 5000 masek chirurgicznych
 • 200 masek FFP3
 • 10000 rękawiczek nitrylowych
 • 200 sztuk gogli ochronnych
 • 200 przyłbic ochronnych
 • 3000 masek KN95

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez Wojewodę Mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które Wojewoda Mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z Wojewodą Mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń - SARS-CoV-2

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Przebudowa sterylizatorni w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Zakażenia szpitalne stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla hospitalizowanych pacjentów na całym świecie, dlatego w każdym szpitalu sterylizatornia powinna być miejscem o szczególnym znaczeniu. Jej podstawowym zadaniem jest bezpieczne przygotowanie wyrobów medycznych.

By osiągnąć pełną skuteczność sterylizacji i sprawność urządzeń sterylizacyjnych w styczniu bieżącego roku w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą rozpoczęła się modernizacji sterylizatorni wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Wartość zadania to 1 982 375,12 zł.

Inwestycja ta polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych oraz na zakupie nowego sprzętu:

 1. Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary czystej  (typ A) – 1kpl.
 2. Sterylizator parowy przelotowy wyposażony w wytwornicę pary czystej(typ B) – 1 szt.
 3. Myjnia – dezynfektor przelotowa, dwudrzwiowa z wbudowaną suszarką–1 szt.
 1. Zgrzewarka rolkowa (bez drukarki) – 1 szt.
 2. Obcinarka z podajnikiem dwupoziomowym – 1 szt.
 3. Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów – 4 szt.
 4. Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą wodną – 1 szt.
 5. Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji – 1 szt.
 6. Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych– 1 szt.
 7. Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania – 2 szt.
 8. Inkubator testów biologicznych – 1 szt.
 9. Lampa z podświetlaną soczewką – 1 szt.

Materiały sterylne są podstawą działania każdej placówki medycznej, dlatego też, tak ważna jest rozbudowa sterylizatorni w naszym szpitalu.

Ta inwestycja na pewno przyczyni się do  uniknięcia wielu niepotrzebnych zdarzeń, takich jak rozwój szkodliwych patogenów, czy przedłużony pobyt pacjenta w szpitalu. Podjęte kroki stanowią niezbędną dziś profilaktykę zakażeń szpitalnych.

Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Projekt RPMA.06.01.00-14-9936/17 „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”

Nowa aparatura medyczna w SPZOZ – Nowe Miasto nad Pilicą

SPZOZ w Nowym Mieście realizuje zadnie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
(1 996 884 zł – środki unijne, 499 221 zł  – środki Starostwa w Grójcu).
Łączna wartość projektu to 2 496 105 zł.

Po przeprowadzonym przetargu firmy w nim  wyłonione dostarczyły sprzęt:

 • aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt.
 • diatermia chirurgiczna (argonowa)- 1 szt.
 • respirator
 • kardiomonitor stacjonarno-przenośny – 2 szt.
 • aparat EKG- 2 szt.
 • tympanometr diagnostyczny- 1 szt.
 • holter ciśnieniowy- 1 szt.
 • holter EKG – 2 szt.
 • kardiotokograf- 2 szt.

7  stycznia 2020 roku przekazano firmie INFORMER MED, (która wygrała w tej części przetarg), plac budowy czyli obecnie działająca sterylizatornia. Zgodnie z umową do połowy maja zostaną zakończone prace związane z jej modernizacją.

Wdrożenie usług e-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Projekt pn.: „Wdrożenie usług e-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”w ramach II osi Priorytetowej,Wzrost  e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie2.1.1.  E-usługi dla Mazowsza RPO województwa Mazowieckiego.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPMA.02.01.-14-2547/15-00 z dnia 8 lipca 2016r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu 01.09.2015, zakończenie finansowe realizacji projektu 31.12.2018r. Całkowita wartośc projektu  3.996.270,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR 3.197.016,00zł, stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny beneficjenta 799.254,00 zł.

Celem głównym projektu jest uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych  dla poprawy jakości usług zdrowotnych.

Efekty Projektu –  aby osiągnąc cel główny Projektu realizowanych jest szereg zadań składających się na cele szczegółowe w Projekcie. Podstawowym zadaniem jest budowa i wdrożenie elektronicznej platformy świadczenia e-usług. Istotnym elementem Systemu Informacji Medycznej jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, której wdrożenie podyktowane jest wchodzącymi w życie nowymi regulacjami prawnymi. Dlatego też nastąpi dostosowanie systemu informatycznego Szpitala do wymogów nowych regulacji prawnych. Poprzez realizację Projektu spełniony będzie wymóg współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi, jest to podstawowy wymóg funkcjonalny w tworzonym Systemie Informacji Medycznej.

Realizacja celu głównego Projektu i szczczegółowych pociąga za sobą konieczność modernizacji oraz rozbudowy całego środowiska teleinformatycznego Szpitala.