Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 118 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest: Pan Sebastian Stolarek

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mailowo pod adresem: iod@zoz-nowemiasto.net