Data ogłoszenia

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

2014.01.24

Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych

2014.02.04

2014.02.04

2014.01.30 Zmiana SIWZ i ogłoszenia
2014.01.30 Pytania
2014.01.31 Pytania 2
2014.02.07 Protokół z otwarcia ofert
2014.02.17 Informacja o unieważnieniu
2014.02.19 Uzupełnienie pisma o unieważnieniu

2014.02.18

Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych

2014.02.26

2014.02.26

2014.02.19 Zmiana SIWZ
2014.02.19 Załącznik 4 po zmianach
2014.02.19 Załącznik 4a
2014.02.21 Pytania i odpowiedzi
2014.02.24 Pytania i odpowiedzi 2
2014.02.25 Sprostowanie omyłki SIWZ
2014.02.26 Protokół z otwarcia ofert
2014.02.26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.03.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014.02.25

Dostawa gazów medycznych

2014.03.05

2014.03.05

2014.02.28 Pytania i odpowiedzi
2014.03.06 Protokół z otwarcia ofert
2014.03.07 Wybór najkorzystniejszej oferty
2014.03.07 Wybór najkorzystniejszej oferty zadanie 1
2014.03.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014.03.21

Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego

2014.03.31

2014.03.31

2014.03.27 Pytania i odpowiedzi
2014.03.27 Ogłoszenie o zmianach
2014.03.27 Zmiana treści SIWZ
2014.03.31 Zmiana treści SIWZ II
2014.03.31 Załącznik nr.6
2014.04.03 Protokół z otwarcia ofert
2014.04.03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014.04.14 Udzielenie zamówienia

2014.05.20

Dostawa artykułów spożywczych

2014.05.28

2014.05.28

2014.05.28 Protokół z otwarcia ofert
2014.05.28 unieważnienie zadań 2 i 3
2014.05.28 Wybór najkorzystniejszej oferty

2014.05.23

Dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych

2014.06.02

2014.06.02

2014.05.28 Pytania i odpowiedzi
2014.05.28 Pytania i odpowiedzi 2
2014.05.28 Zmiana SIWZ
2014.05.29 Pytania i odpowiedzi 3
2014.06.02 Protokół z otwarcia ofert
2014.06.05 Wybór oferty
2014.06.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2014.06.11 Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2014.08.12

Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych

2014.08.21

2014.08.21

2014.08.18 Pytania i odpowiedzi
2014.08.18 Zmiana ogłoszenia
2014.08.18 Zmiana SIWZ
2014.08.18 Zmiana SIWZ 2
2014.08.18 Załącznik 4
2014.08.18 Załącznik 4.1
2014.08.19 Pytania i odpowiedzi 2
2014.08.20 Pytania i odpowiedzi 3
2014.08.21 Pytania i odpowiedzi 4
2014.08.25 Protokół z otwarcia ofert
2014.08.25 Wybór oferty
2014.09.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2014.08.28

wykonanie robót budowlanych, robót związanych z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu wykonaniu instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych, tynkowaniu – zakładaniu stolarki budowlanej, robót związanych z wykładaniem podłóg i ścian, robót malarskich i szklarskich w budynku szpitala SPZOZ

2014.09.12

2014.09.12

2014.08.29 Zmiana SIWZ
2014.09.01 Zmiana SIWZ 2
2014.09.03 Zmiana SIWZ 3
2014.09.03 Zmiana ogłoszenia
2014.09.04 Załączniki po zmianie nr 3
2014.09.12 Protokół z otwarcia ofert
2014.09.18 Wybór oferty
2014.09.29 Udzielenie Zamówienia

2014.10.08

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

2014.10.16

2014.10.16

2014.10.13 Pytania i odpowiedzi
2014.10.16 Otwarcie ofert
2014.10.20 Wybór oferty
2014.11.03 Udzielenie zamówienia

2014.10.10

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego dla inwestycji pn. ,, Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą” – branża drogowa

2014.10.24

2014.10.24

2014.10.24 Otwarcie ofert
2014.10.24 Wybór oferty
2014.10.31 Udzielenie zamówienia

2014.10.20

Dostawa drobnego sprzętu medycznego II

2014.10.29

2014.10.29

2014.10.25 Pytania i odpowiedzi
2014.10.25 Zmiana SIWZ
2014.10.30 Protokół z otwarcia ofert
2014.11.03 Odrzucenie oferty
2014.11.04 Wybór oferty
2014.11.12 Unieważnienie zadania 3
2014.11.17 Udzielenie zamówienia

2014.11.17

Dostawa opatrunków

2014.11.27

2014.11.27

2014.11.18 SIWZ
2014.11.24 Pytania i odpowiedzi
2014.11.27 Otwarcie ofert
2014.12.02 Wybór oferty
2014.12.10 Udzielenie zamówienia

2014.12.01

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdr owotnej w Nowym M ieście nad Pilicą

2014.12.10

2014.12.10

2014.12.04 Zmiana SIWZ
2014.12.04 Ogłoszenie o zmianie
2014.12.08 Pytania i odpowiedzi
2014.12.12 Unieważnienie postępowania

2014.12.10

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji

2014.12.18

2014.12.18

2014.12.11 Zmiany w SIWZ i załącznikach
2014.12.15 Pytania i odpowiedzi
2014.12.18 Otwarcie ofert
2014.12.22 Wybór oferty
2015.01.07 Udzielenie zamówienia

2014.12.15

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą – 2

2014.12.23

2014.12.23

[/tab] [tab icon=”” title=”2013″]

Data ogłoszenia

Kategoria

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

Ogłoszeniw wyniku przetargu
(data)

2013.02.26

powyżej 14000 poniżej 193000

Dostawa gazów medycznych

2012.03.08

2012.03.08

2013.03.20
2013.02.27 Zmiana siwz
2013.02.27 Zmiana zadania 1
2013.02.27 Zmiana zadania 2
2013.02.27 Zmiana zadania 3
2013.03.01 Zmiana 2 zadania 1
2013.03.01 Zmiana 2 zadania 2
2013.03.04 Pytania
2013.03.07 Pytania II
2013.03.07 Zmiana siwz II
2013.03.07 Zmiana ogłoszenia
2013.03.11 Zmiana siwz III

2013.03.07

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa produktów żywnościowych

2013.03.21

2013.03.21

2013.03.28

2013.03.11

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

2013.03.25

2013.03.25

2013.03.28
2013.03.19 Zmiana siwz
2013.03.20 Zmiana siwz II
2013.04.05 Sprostowanie
2013.04.11 Unieważnienie

2013.03.25

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa produktów żywnościowych

2013.04.05

2013.04.05

2013.04.05
2013.04.09 Pismo zadanie nr.2
2013.04.22 Ogłoszenie
2013.04.22 Potwierdzenie umieszczenia

2013.04.11

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych

2013.04.26

2013.04.26

2013.05.06
2013.04.15 Pytania i odpowiedzi
2013.04.16 Zmiania SIWZ
2013.04.16 Zmiania SIWZ II
2013.04.16 Pytania I
2013.04.16 Pytania II
2013.05.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2013.04.11

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego II

2013.04.26

2013.04.26

2013.05.06
2013.04.15 Zmiania SIWZ
2013.04.19 Zmiania SIWZ II
2013.05.20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2013.06.14

powyżej 14000 poniżej 193000

Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji siedmiu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz na wymiana w tym budynkach opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego

2013.07.01

2013.07.01

2012.07.25
2013.06.20 Załącznik nr 9 – przedmiary opraw ośietleniowych
2013.06.20 Załącznik nr 10 – oprawy oświetleniowe
2013.06.20 Pytania i odpowiedzi
2013.06.26 Potwierdzenie zmiany ogloszenia o zamowieniu
2013.06.26 Przedmiar – Budynek Zespołu Wyjazdowego
2013.06.26 Przedmiar – Budynek Zaplecza Gospodarczego
2013.06.26 Pytania i odpowiedzi 2
2013.06.26 Zestawienie grzejników
2013.06.26 Zmiana ogłszenia o zamówieniu
2013.06.26 Zmiana SIWZ
2013.06.27 Pytania i odpowiedzi 3
2013.06.27 Instalacja c.o budynek kolumny transportu sanitarnego – przyziemie
2013.06.27 Instalacja c.o budynek ZRM – parter
2013.06.27 Instalacja c.o budynek kolumny transportu sanitarnego – rozwiniecie
2013.07.25 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2013.07.01

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa aparatu RTG jezdnego oraz aparatu USG

2013.07.11

2013.07.11

2013.07.10
unieważnienie postępowania
2013.07.08 Pismo z dnia 08.07.2013
2013.07.08 Zapytania
2013.07.08 Odpowiedzi
2013.07.08 SIWZ aparat RTG i USG
2013.07.08 Załącznik 4A rtg
2013.07.08 Załącznik 4B USG
2013.07.08 Załącznik 5 gwarancja i serwis

2013.09.02

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa aparatów RTG i USG

2013.09.10

2013.09.10

Unieważnienie
2013.09.05 Załączniki i siwz w formacie doc
2013.09.05 Pytania 1
2013.09.05 Odpowiedzi 1
2013.09.05 Pytania i odpowiedzi 2
2013.09.07 Pytania i odpowiedzi 3

2013.09.18

powyżej 14000 poniżej 193000

Zakup i dostawa aparatów RTG i USG

2013.09.26

2013.09.26

26.09.2013
wybór oferty

2013.09.23 Pytania i odpowiedzi
2013.09.24 Załączniki
2013.09.26 Protokół otwarcia ofert

2013.10.04

powyżej 14000 poniżej 5000000

Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala oraz budynków współpracujących (zadanie nr 1) oraz wymiana nawierzchni gruntu (zadanie nr 2)

2013.10.19

2013.10.19

2013.10.22
2013.10.04 Ogłoszenie
2013.10.11 Pytania i odpowiedzi
2013.10.23 Sprostowanie
2013.10.29 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2013.11.18

Zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących

2013.11.27

2013.11.27

29.11.2013

2013.11.25 Pytania i odpowiedzi
2013.11.25 Pytania i odpowiedzi II
2013.11.25 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2013.12.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2013.11.29

Zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych

2014.01.09

2014.01.09

[/tab] [tab icon=”” title=”2012″]

Data ogłoszenia

Kategoria

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

Ogłoszeniw wyniku przetargu
(data)

2012.01.10

powyżej 14000 poniżej 193000

Dostawa artykułów żywnościowych

2012.01.18

2012.01.18

2012.01.18

2012.06.22

powyżej 14000 poniżej 193000

Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania tych oznaczeń

2012.06.29

2012.06.29

29.06.2012
2012.06.26 Załącznik 4a po zmianach
2012.06.26 Załącznik 4b po zmianach

2012.07.30

powyżej 14000 poniżej 193000

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

2012.08.10

2012.08.10

Unieważniony
2012.08.06 Pytania i odpowiedzi I
2012.08.06 Pytania i odpowiedzi II
2012.08.06 Pytania i odpowiedzi III
2012.08.06 Zmiana ogłoszenia
2012.08.06 Zmiana SIWZ
2012.08.06 Zadanie 4 – zmiana
2012.08.06 Zadanie 5 – dodane
2012.08.08 Pytania i odpowiedzi IV
2012.08.08 Pytania i odpowiedzi V
2012.08.08 Pytania i odpowiedzi VI
2012.08.08 Pytania i odpowiedzi VII

2012.08.13

powyżej 193000

Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie inwestycji

2012.09.18

2012.09.18

2012.09.18
2012.08.23 KRS
2012.08.23 Statut
2012.08.23 Bilans 2010
2012.08.23 Rachunek zysków i strat 2010
2012.08.23 Bilans 2011
2012.08.23 Rachunek zysków i strat 2011
2012.08.23 Sprawozdanie 2012.pdf
2012.08.24 Zmiany SIWZ
2012.09.03 Zmiany SIWZ 2
2012.09.03 Pytania i odpowiedzi 2
2012.09.03 Pozostałe dokumenty cz.2.pdf
2012.08.24 Półroczne sprawozdanie 2012 cz.1
2012.08.24 Półroczne sprawozdanie 2012 cz.2
2012.08.24 Pytania i odpowiedzi
2012.08.30 Pozostałe dokumenty
2012.09.03 Pytania i odpowiedzi 2
2012.09.03 SIWZ zmiany 2
2012.09.03 Pozostałe dokumenty cz.2.pdf

2012.08.14

powyżej 14000 poniżej 193000

Dostawa drobnego sprzętu medycznego

2012.08.22

2012.08.22

2012.08.24
2012.08.17 Pytania i odpowiedzi
2012.08.17 Pytania i odpowiedzi II
2012.08.17 Pytania i odpowiedzi III
2012.08.20 Zmiana ogłoszenia
2012.08.20 załącznik 4 zadanie 5 po zmianach
2012.08.20 załącznik 4 zadanie 6 dodane
2012.08.20 Pytania i odpowiedzi IV
2012.08.20 Pytania i odpowiedzi V
2012.08.20 Pytania i odpowiedzi VI
2012.08.20 Pytania i odpowiedzi VII
2012.08.20 Pytania i odpowiedzi VIII

2012.08.14

powyżej 14000 poniżej 193000

Dostawa oleju opałowego

2012.08.22

2012.08.22

2012.08.24
2012.08.17 Pytania i odpowiedzi

2012.08.23

poniżej 5000000

Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą – wykonanie niezbędnych prac do oddania obiektu do użytkowania

2012.09.07

2012.09.07

2012.09.18
2012.08.28 Przedmiary
2012.08.28 Dokumentacja
2012.09.03 Zmiana ogłoszenia
2012.09.03 Zmiana SIWZ

2012.10.08

powyżej 14000 poniżej 193000

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

2012.10.16

2012.10.16

2012.10.17
2012.10.11 Pytania i odpowiedzi
2012.10.11 Zmiana ogłoszenia
2012.10.11 Zmiana SIWZ
2012.10.12 Pytania i odpowiedzi II
2012.10.12 Pytania i odpowiedzi III
2012.10.12 Modyfikacja zadania 3

2012.10.13

powyżej 200000

Zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych

2012.11.20

2012.11.20

26.11.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012.10.22 Zmiana ogłoszenia
2012.10.22 Pytania i odpowiedzi
2012.10.23 Zmiana ogłoszenia II
2012.10.24 Zmiana ogłoszenia III
2012.10.24 Pytania i odpowiedzi II
2012.10.29 Pytania i odpowiedzi III
2012.10.29 Zmiana SIWZ
2012.10.29 Zmiana zadanie 1
2012.10.30 Pytania i odpowiedzi IV

2012.11.19

powyżej 14 000 poniżej 193 000

Gazy medyczne

2012.12.03

2012.12.03

unieważniony

2012.11.27 Pytania i odpowiedzi
2012.11.27 Pytania i odpowiedzi II

2012.12.17

powyżej 14 000 poniżej 193 000

Zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych

2012.01.03

2012.01.03

10.01.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
[/tab] [tab icon=”” title=”2011″]

Data ogłoszenia

Kategoria

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

Ogłoszeniw wyniku przetargu
(data)

2011.02.08

powyżej 193000

Odczynniki laboratoryjne + dzierżawa analizatora

2011.03.16

2011.03.16

2011.03.29
2011.02.14 Wykaz dostaw
2011.02.16 Pytania i odpowiedzi
2011.03.02 Pytania i odpowiedzi II
2011.03.09 Modyfikacja SIWZ

2011.02.08

powyżej 14000 poniżej 193000

Odpady komunalne

2011.02.17

2011.02.17

2011.02.21

2011.02.14

powyżej 14000 poniżej 193000

Środki czystościowe

2011.02.28

2011.02.28

2011.03.02
2011.02.16 Modyfikacja SIWZ
2011.02.22 Pytania i odpowiedzi
2011.02.23 Pytania i odpowiedzi II
2011.02.23 Modyfikacja SIWZ II

2011.03.14

powyżej 14000 poniżej 193000

Materiały medyczne

2011.03.25

2011.03.25

2011.04.08
2011.03.18 Pytania i odpowiedzi
2011.03.21 Pytania i odpowiedzi II

2011.04.21

powyżej 14000 poniżej 193000

Materiały medyczne – rękawice

2011.05.04

2011.05.04

2011.05.13
unieważnienie
2011.04.28 Pytania i odpowiedzi
2011.04.28 Pytania i odpowiedzi II

2011.05.17

powyżej 14000 poniżej 193000

Materiały medyczne – rękawice II

2011.05.27

2011.05.27

2011.05.31
2011.05.23 Pytania i odpowiedzi

2011.05.18

powyżej 14000 poniżej 193000

Produkty chemiczne – rtg

2011.05.30

2011.05.30

2011.06.08
unieważnienie
2011.05.25 Pytania i odpowiedzi

2011.06.13

powyżej 14000 poniżej 193000

Produkty chemiczne – rtg II

2011.06.21

2011.06.21

2011.07.01
unieważnienie
2011.06.17 Pytania i odpowiedzi

2011.08.02

powyżej 193000

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do badań

2011.09.14

2011.09.14

2011.09.21
2011.08.26 Pytania i odpowiedzi

2011.08.04

poniżej 4845000

Rozbudowa Izby Przyjęć szpitala w Nowym  Mieście nad Pilicą – wykonanie niezbędnych prac do funkcjonowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.

2011.08.19

2011.08.19

2011.08.24

2011.09.14

powyżej 193000

Dostawa produktów farmaceutycznych leków różnych, antybiotyków oraz płynów infuzyjnych

2011.10.26

2011.10.26

2011.11.02
2011.09.23 Pytania i odpowiedzi
2011.09.27 Pytania i odpowiedzi 2
2011.09.29 Pytania i odpowiedzi 3
2011.10.03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2011.10.03 Zadanie Nr 6 zostaje zmienione i uzyskuje ponizsze brzmienie
2011.10.03 Dodane zadannie Nr 9
2011.10.03 Zmiany do w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2011.10.05 Pytania i oodpowiedzi 4
2011.10.11 Pytania i oodpowiedzi 5

2011.09.21

powyżej 14000 poniżej 193000

Wykonanie termomodernizacji budynku izby przyjęć szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą

2011.10.06

2011.10.06

2011.10.06
2011.12.13

powyżej 14000 poniżej 193000

Wykonanie badań mikrobiologicznych i specjalistycznych

2011.12.21

2011.12.21

2012.01.02
[/tab] [tab icon=”” title=”2010″]

Data ogłoszenia

Kategoria

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

Ogłoszeniw wyniku przetargu
(data)

2010.01.11

powyżej 14000 poniżej 193000

Artykuły Żywnościowe

2010.01.21

2010.01.21

2010.01.12 Unieważnienie postępowania

2010.01.13

powyżej 14000 poniżej 193000

Artykuły Żywnościowe II

2010.01.22

2010.01.22

2010.01.27

2010.01.26

powyżej 14000 poniżej 193000

Artykuły Czystościowe

2010.02.08

2010.02.08

2010.02.02 Pytania i odpowiedzi
2010.02.05 Modyfikacja SIWZ
 2010.02.11 Postępowanie Unieważnione

2010.02.12

powyżej 14000 poniżej 193000

Odczynniki Laboratoryjne

2010.03.02

2010.03.02

2010.03.15
2010.02.17 Sprostowanie ogłoszenia
2010.02.22 Pytania i odpowiedzi
2010.02.23 Modyfikacja SIWZ

2010.02.17

powyżej 14000 poniżej 193000

Artykuły Czystościowe II

2010.02.25

2010.02.25

2010.03.01
2010.02.22 Pytania i odpowiedzi

2010.02.22

powyżej 14000 poniżej 193000

Projekt rozbudowy szpitala – zadnie nr.2

2010.03.12

2010.03.12

2010.03.22

2010.04.13

powyżej 14000 poniżej 193000

Termomodernizacja –  Przychodnia Rejonowa w Drzewicy

2010.04.30

2010.04.30

Unieważnienie
2010.04.28
 2010.04.28 Postępowanie Unieważnione

2010.04.19

powyżej 14000 poniżej 193000

Samochód osobowy

2010.04.27

2010.04.27

Unieważnienie
2010.04.28
 2010.04.28 Postępowanie Unieważnione

2010.04.30

powyżej 14000 poniżej 193000

Termomodernizacja –  Przychodnia Rejonowa w Drzewicy II

2010.05.11

2010.05.11

2010.05.19
2010.05.06 Pytania i Odpowiedzi
2010.05.06 Kosztorys nakładczy uzupełnienie
2010.05.06 Projekt docieplenia
2010.05.28 Wybór Oferty II

2010.05.04

powyżej 14000 poniżej 193000

Skoda Octavia

2010.05.14

2010.05.14

Unieważnienie
2010.05.17
 2010.05.17 Postępowanie Unieważnione

2010.05.21

poniżej 4845000

Rozbudowa Szpitala – Izba Przyjęć

2010.06.09

2010.06.09

02.06.2010
Unieważnienie Postepowania

2010.05.26 Pytania i odpowiedzi
2010.05.26 Zmiana Ogłoszenia
2010.05.27 Instalacje Teletechniczne – kosztorys nakładczy
 2010.06.02 Postępowanie Unieważnione

2010.05.25

powyżej 14000 poniżej 193000

Ochrona osób i mienia

2010.06.07

2010.06.07

2010.06.08

2010.05.31 Pytania i Odpowiedzi

2010.06.08

poniżej 4845000

Termomodernizacja –  Przychodnia Rejonowa w Drzewicy III

2010.06.23

2010.06.23

30.06.2010

2010.06.15

poniżej 4845000

Rozbudowa Szpitala – Izba Przyjęć II

2010.06.30

2010.06.30

01.07.2010
Unieważnienie Postepowania

2010.06.16 Modyfikacja SIWZ
2010.06.16 Zmiana ogłoszenia
2010.06.23 Pytania i odpowiedzi
 2010.07.01 Postępowanie Unieważnione

2010.07.20

powyżej 14000 poniżej 193000

Materiały medyczne i anestezjologiczne

2010.07.28

2010.07.28

02.08.2010
2010.07.23 Pytania i odpowiedzi

2010.08.05

powyżej 14000 poniżej 193000

Samochód osobowy II

2010.08.16

2010.08.16

16.08.2010
Unieważnienie Postepowania
 2010.08.16 Postępowanie Unieważnione

2010.08.11

poniżej 4845000

Rozbudowa Izby Przyjęć II

2010.08.27

2010.08.27

01.09.2010
Unieważnienie Postepowania
2010.08.20 Pytania i odpowiedzi

2010.08.26

powyżej 14000 poniżej 193000

Środki dezynfekcyjne

2010.09.07

2010.09.07

15.09.2010
2010.09.02 Pytania i odpowiedzi

2010.08.27

powyżej 193000

Produkty farmaceutyczne – leki, antybiotyki i płyny infuzyjne – Ogłoszenie

2010.10.21

2010.10.21

29.10.2010
2010.09.07 SIWZ i załączniki
2010.09.08 Modyfikacja SIWZ
2010.09.09 Sprostowanie ogłoszenia
2010.09.27 Pytania i odpowiedzi

2010.10.25

poniżej 4845000

Rozbudowa Izby Przyjęć III

2010.11.09

2010.11.09

09.11.2010
2010.10.28 Zmiana Ogłoszenia
2010.10.28 Zmiana SIWZ
2010.11.02 Zmiana 2 – SIWZ

2010.11.02

powyżej 14000 poniżej 193000

Odpady medyczne i komunalne

2010.11.12

2010.11.12

22.11.2010
2010.11.05 Pytania i odpowiedzi

2010.11.26

powyżej 14000 poniżej 193000

Odpady komunalne i chemiczne II

2010.12.07

2010.12.07

17.12.2010

2010.12.28

powyżej 14000 poniżej 193000

Odpady komunalne i chemiczne III

2011.01.17

2011.01.17

31.01.2011
unieważnienie
2011.01.05 Pytania i odpowiedzi
[/tab] [tab icon=”” title=”2009″]

Data ogłoszenia

Kategoria

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

Ogłoszeniw wyniku przetargu (data)

2008.01.08

powyżej 14000 poniżej 206000

Zakup i dostawa produktów spożywczych

2008.01.18

2008.01.18

2008.01.222008.01.28
21:00

powyżej 14000 poniżej 206000

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych
Wybór oferty – czynności powtórzone

2008.02.11

2008.02.11

2008.02.21
2008.03.072008.04.22

powyżej 14000 poniżej 206000

Zakup i dostawa Analizatora immunochemicznego

2008.05.08

2008.05.08

2008.05.12

2008.04.28

Pytania i odpowiedzi

2008.04.30

Protest

2008.04.30

Odpowiedź – rozstrzygnięcie protestu

2008.05.12

Wybór oferty2008.04.30

powyżej 14000 poniżej 206000

Przetarg na leasing ambulansów sanitarnych

2008.05.21

2008.05.21

2008.05.20

2008.05.08

Protest

2008.05.13

Unieważnienie postępowania2008.05.06

powyżej 14000 poniżej 206000

Klisze i odczynniki RTG

2008.05.16

2008.05.16

2008.05.20

2008.05.09

Pytania i odpowiedzi

2008.05.20

Wybór Oferty2008.05.16

powyżej 14000 poniżej 206000

Przetarg na leasing ambulansów sanitarnych *BIS*

2008.05.28

2008.05.28

2008.05.30

2008.05.21

Pytania i odpowiedzi

2008.05.23

Pytania i odpowiedzi II

2008.05.30

Unieważnienie postępowania2008.06.12

powyżej 14000 poniżej 206000

Przetarg na dostawę oleju opałowego

2008.06.25

2008.06.25

2008.06.27

2008.06.17

Pytania i odpowiedzi2008.06.24

powyżej 14000 poniżej 206000

Przetarg na dobudowę klatki schodowej oraz remont oddziału dziecięcego

2008.07.23

2008.07.23

2008.07.25


2008.07.02

powyżej 14000 poniżej 206000

Przetarg na dostawę ambulansów sanitarnych *III*

2008.07.16

2008.07.16

2008.07.23
2008.07.11 Pytania i odpowiedzi
2008.07.23 Wybór oferty


2008.07.14

powyżej 14000 poniżej 206000

Wyroby medyczne

2008.07.25

2008.07.25

2008.07.30
2008.07.18 Pytania i odpowiedzi


2008.09.04
10:20

powyżej 14000 poniżej 206000

Środki dezynfekcyjne

2008.09.16

2008.09.16

2008.09.22
2008.09.08 Modyfikacja SIWZ


2008.09.11
11:00

powyżej 14000 poniżej 206000

Termomodernizacja budynków 2008.10.08 2008.10.08 2008.10.17


2008.09.18

 powyżej 206000

Produkty Farmaceutyczne – Ogłoszenie 2008.11.05 2008.11.05 2008.11.10
2008.10.01 SIWZ i formularze
2008.10.06 Modyfikacja SIWZ
2008.10.17 Pytania odpowiedzi i poprawki
2008.10.21 Modyfikacja SIWZ *bis*
2008.10.29 Pytania odpowiedzi II 
2008.10.31 Pytania odpowiedzi III
2008.10.31 Pytania odpowiedzi IV 


2008.10.14

powyżej 14000 poniżej 206000

Produkty Zwierzęce i jego przetwory  2008.10.28 2008.10.28 2008.10.30


2008.10.21

powyżej 14000 poniżej 206000

Dostawa Paliw Płynnych 2008.11.06 2008.11.06 2008.11.10


2008.11.14

PRZETARG OGRANICZONY powyżej 14000 poniżej 206000

Kompleksowe Ubezpieczenie SP ZOZ 2008.11.24 Data składania wniosków2008.11.24 2008.12.23


2008.11.21

powyżej 14000 poniżej 206000

Produkty Farmaceutyczne – leki ogólne 2008.12.02 2008.12.02 2008.12.04
[/tab] [tab icon=”” title=”2008″]

Data ogłoszenia

Kategoria

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

Ogłoszeniw wyniku przetargu
(data)

2009.02.18

powyżej 14000 poniżej 206000

Odczynniki laboratoryjne oraz dzierżawa Analizatora biochemicznego

2009.03.04

2009.03.04

2009.03.19

2009.02.25 Pytania i odpowiedzi
2009.02.26 Pytania i odpowiedzi II
2009.02.27 Pytania i odpowiedzi III
2009.03.02 Pytania i odpowiedzi IV


2009.03.03

powyżej 14000 poniżej 206000

Materiały Medyczne 2009.03.18 2009.03.18 2009.03.24
2009.03.05 Pytania i odpowiedzi
2009.03.12 Zmiana Ogłoszenia
2009.03.12 Modyfikacja SIWZ oraz pytania i odpowiedzi
2009.03.13 Pytania i odpowiedzi III
2009.03.13 Pytania i odpowiedzi IV


2009.05.14

powyżej 14000 poniżej 206000

Myjnia ultradzwiękowa oraz zestaw endoskopowy 2009.05.29 2009.05.29 2009.06.10
2009.05.18 Modyfikacja SIWZ
2009.05.22 Pytania i odpowiedzi
2009.05.28 Protest 2009.06.05 2009.06.05


2009.06.04

powyżej 14000 poniżej 206000

Projekt rozbudowy izby przyjęć 2009.06.16 2009.06.16 2009.07.02
2009.06.10 Pytania i odpowiedzi
2009.06.10 Pytania i odpowiedzi II


2009.06.22

powyżej 14000 poniżej 206000

Olej opałowy 2009.07.01

2009.07.07

2009.07.01

2009.07.07

2009.07.09
2009.06.24 Pytania i odpowiedzi
2009.06.30 Modyfikacja SIWZ


2009.06.22

powyżej 14000 poniżej 206000

Uslugimw zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznychy 2009.07.21 2009.07.21 2009.07.23
2009.07.15 Modyfikacja SIWZ


2009.08.13

powyżej 206000

Produkty Farmaceutyczne 2009.10.08 2009.10.08 2009.10.21
2009.08.21 SIWZ
2009.08.26 Modyfikacja SIWZ
2009.09.01 Pytania i  odpowiedzi
2009.09.17 Pytania i  odpowiedzi II
2009.09.23 Pytania i  odpowiedzi III
2009.09.24 Pytania i  odpowiedzi IV
2009.09.29 Pytania i  odpowiedzi V
2009.10.02 Pytania i  odpowiedzi VI


2009.10.06

powyżej 14000 poniżej 206000

Gazy Medyczne 2009.10.19 2009.10.19 2009.10.21
2009.10.07 Modyfikacja SIWZ
2009.10.15 Pytania i odpowiedzi


2009.10.06

powyżej 14000 poniżej 206000

Paliwa 2009.10.23 2009.10.23 2009.10.26

 


ARCHIWUM


 

PRZETARGI 2023


PRZETARGI 2022


PRZETARGI 2021


PRZETARGI 2020


PRZETARGI 2019


PRZETARGI 2018


PRZETARGI 2017


PRZETARGI 2016


PRZETARGI 2015