Plan zamówień do 30 000 euro na 2019 rok

2019.01.02
Plan zamówień do 30 000 euro na 2019 rok

Plan zamówień powyżej 30 000 euro na 2019 rok

2019.01.02
Plan zamówień powyżej 30 000 euro na 2019 rok

Drobny Sprzęt Medyczny

2019.01.03
Drobny Sprzęt Medyczny
2019.01.08
Drobny Sprzęt Medyczny 
Pytania i odpowiedzi
2019.01.09
Drobny Sprzęt Medyczny
Pytania i odpowiedzi II
2019.01.11
Drobny Sprzęt Medyczny
Protokół z otwarcia ofert
2019.01.18
Drobny Sprzęt Medyczny
Wybór najkorzystniejszej oferty

Prosektorium

2019.01.07
Prosektorium
2019.01.15
Prosektorium
Protokół z otwarcia ofert
2019.01.21
Prosektorium
Wybór najkorzystniejszej oferty
2019.01.21
Prosektorium
Wybór najkorzystniejszej oferty 2

Drobny sprzęt medyczny

2019.01.21
Drobny sprzęt medyczny
2019.01.25
Drobny sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi I
2019.01.25
Drobny sprzęt medyczny
zał. 4 - Zmiana zad. 1 poz. 59
2019.01.25
Drobny sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi II
2019.01.28
Drobny sprzęt medyczny
Zmiana terminu składania ofert
2019.01.28
Drobny sprzęt medyczny
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019.01.28
Drobny sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi III
2019.01.31
Drobny sprzęt medyczny
Protokół z otwarcia ofert
2019.02.11
Drobny sprzęt medyczny
Wybór najkorzystniejszej oferty

ZP-5-2019 Sprzęt medyczny

2019.02.14
ZP-5-2019 Sprzęt medyczny
2019.02.19
ZP-5-2019 Sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi
2019.02.22
ZP-5-2019 Sprzęt medyczny
Zestawienie z otwarcia ofert
2019.03.01
ZP-5-2019 Sprzęt medyczny
ogłoszenie o wyniku

ZP-6-2019 Sprzęt medyczny

2019.02.22
ZP-6-2019 Sprzęt medyczny
2019.02.27
ZP-6-2019 Sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi
2019.02.28
ZP-6-2019 Sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi II
2019.02.28
ZP-6-2019 Sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi III
2019.02.28
ZP-6-2019 Sprzęt medyczny
Pytania i odpowiedzi IV
2019.03.04
ZP-6-2019 Sprzęt medyczny
Zestawienie z otwarcia ofert_6_2019
2019.03.05
ZP-6-2019 Sprzęt medyczny
ogłoszenie o wyniku_6_2019

ZP-7-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych

2019.03.01
ZP-7-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych
2019.03.05
ZP-7-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Pytania i odpowiedzi
2019.03.12
ZP-7-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych
Zestawienie z otwarcia ofert_7_2019
2019.03.15
ZP-7-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych
ogłoszenie o wyniku

ZP/8/2019 Dostawa Gazów Medycznych w butlach i zbiorniku
wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli.

2019.03.21
ZP/8/2019 Dostawa Gazów Medycznych w butlach i zbiorniku
wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli
2019.03.25
ZP/8/2019 Dostawa Gazów Medycznych w butlach i zbiorniku
wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli
zał. nr 5 - wzór umowy zmieniony
2019.03.29 
Zestawienie z otwarcia ofert_8_2019
2019.04.05 
ogłoszenie o wyniku_8_2019

F302 SIWZ Przetarg nieograniczony na życie

2019.05.14
 ZP/9/2019 F302 SIWZ Przetarg nieograniczony na życie
2019.05.14 
Ogłoszenie o zamówieniu z Biuletynu
2019.05.22 
F178 Odpowiedzi na pytania do SIWZ
2019.05.22 
F178 Odpowiedzi na pytania do SIWZ
2019.05.28 
F489 Informacja o otwarciu ofert
2019.06.04 
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania

Zakup wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z usługami towarzyszącym

2019.06.24
 Zakup wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z usługami towarzyszącym
2019.06.25
 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
2019.07.11
 cz. 11 uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia
2019.07.11
 Pytania i odpowiedzi cz. 1
2019.07.11
 zal. 1 cz. 11 uzupełnienie
2019.07.11
 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
2019.07.19
 Pytania i odpowiedzi cz.2
2019.07.19
 Zmieniony załącznik nr 5 - wzór umowy
2019.07.26
 ogloszenie o zmianie ogloszenia
2019.07.26
 zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2019.07.26
 Pytania i odpowiedzi uzupełnienie
2019.07.26
 Pytania i odpowiedzi 3
2019.07.26
 zmieniony załącznik nr. 1 cz. 1-10_9_2019
2019.07.29
 Pytania i odpowiedzi 4
2019.08.02
 Zestawienie z otwarcia ofert
2019.10.08
 Wybór najkorzystniejszej oferty
2019.12.27
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZM/14/2019 – dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych

2019.09.04
 ZM/14/2019 - dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych
2019.09.09
 ZM/14/2019 - Pytania i odpowiedzi 1
2019.09.09
 ZM/14/2019 - Pytania i odpowiedzi 2
2019.09.09
 ZM/14/2019 - Pytania i odpowiedzi 3
2019.09.10
 ZM/14/2019 - Pytania i odpowiedzi 4
2019.09.10
 ZM/14/2019 - Pytania i odpowiedzi 5
2019.09.10
 ZM/14/2019 - Pytania i odpowiedzi 5 - zmiana

ZM 15/2019 – art. spożywcze, nabiał, pieczywo

2019.09.30
 ZM 15/2019 - art. spożywcze, nabiał, pieczywo

ZM/16/2019 – zakup oleju opałowego

2019.09.30
ZM/16/2019 - zakup oleju opałowego

ZM_17_2019 - Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

2019.10.23
ZM_17_2019 - Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne
2019.10.25
Odpowiedzi 1
2019.10.25
Odpowiedzi 2
2019.10.28
Odpowiedzi 3

Zapytanie ofertowe na sprzedaż urządzenia technicznego-agregat prądotwórczy

2019.10.28
Zapytanie ofertowe na sprzedaż urządzenia technicznego-agregat prądotwórczy
2019.11.08
II Zapytanie ofertowe na sprzedaż urządzenia technicznego-agregat prądotwórczy
2019.11.22
Protokół z otwarcia ofert
2019.11.22
ogłoszenie o wyniku postępowania

ZP/10/2019 Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych

2019.11.07
ZP/10/2019 Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych
2019.11.13
Pytania i odpowiedzi ZP_10_2019
2019.11.15
Pytania i odpowiedzi ZP_10_2019 - 2
2019.11.15
Pytania i odpowiedzi ZP_10_2019 - 3
2019.11.19
informacja z otwarcia ofert 2019
2019.11.21
Poprawiona informacja z otwarcia ofert 2019
2019.12.09
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP-10-19
2020.01.10
Ogłoszenie o udzieleniu zam. ZP10

 


ARCHIWUM


 

PRZETARGI 2023


PRZETARGI 2022


PRZETARGI 2021


PRZETARGI 2020


PRZETARGI 2018


PRZETARGI 2017


PRZETARGI 2016


PRZETARGI 2015


PRZETARGI 2014-2008