2023.01.24
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023
2023.04.13
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023 - aktualizacja
2023.06.27
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023 - aktualizacja
2023.08.04
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023 - aktualizacja
2023.08.10
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023 - aktualizacja

Plan zamówień poniżej 130 000zł w roku 2023

2023.01.24
Plan zamówień poniżej 130 000zł w roku 2023

ZM 35 2023

2023.12.29
Zakup, dostawa i montaż VIDEOKOLONOSKOPU DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWEGO do posiadanego toru wizyjnego EPK-3000 firmy PENTAX Medical – 1kpl.
2023.12.04
Pytania i odpowiedzi

ZM 34 2023

2023.10.31
Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

ZM 33 2023

2023.10.12
Zakup wraz z dostawą produktów spożywczych 

ZM 32 2023

2023.10.03
Zakup i dostawa systemu ochrony poczty elektronicznej i systemu EDR wraz z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa
2023.10.06
Pytania i odpowiedzi

ZM 31 2023

2023.09.27
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do spalania jako paliwo w kotłach olejowych

ZM 30 2023

2023.09.19
Wykonanie usługi dotyczącej przeglądu technicznego wraz z konserwacją urządzenia TK - Aparatu Hitachi / FujiFilm Supria 32

ZM 29 2023

2023.09.14
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem do spalania jako paliwo w kotłach olejowych

ZM 28 2023

2023.09.12
Wykonanie usługi w zakresie badania pola elektromagnetycznego oraz badań środowiska pracy

ZM 27 2023

2023.09.06
Świadczenie usługi przygotowania zwłok zmarłego pacjenta celem ich wydania osobom uprawnionym wraz z oddaniem Wykonawcy w dzierżawę pomieszczeń prosektorium

ZM 26 2023

2023.08.17
Zapytanie ofertowe na sprzedaż aparatu RTG jezdnego.

ZM 25 2023

2023.08.16
Świadczenie usługi przygotowania zwłok zmarłego pacjenta celem ich wydania osobom uprawnionym wraz z oddaniem Wykonawcy w dzierżawę pomieszczeń prosektorium

ZP8 2023

2023.08.10
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
2023.08.14
Załącznik nr 1 do SWZ - Aktualny obowiązujący formularz ofertowy
2023.08.18
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.08.18
Informacja z otwarcia ofert
2023.08.31
Informacja o wyborze
2023.09.07
Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZP7 2023

2023.08.04
OPIEKA GWARANCYJNA/MAINTENACE, OPIEKA SERWISOWA, OPIEKA POWDROŻENIOWA DLA ZSI (SIMPLE.ERP, XPRIMER, MEDICOM)
2023.08.14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP-7-2023
2023.08.16
Pytania i odpowiedzi
2023.08.21
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ZP-7-2023
2023.08.21
Informacja z otwarcia ofert
2023.08.25
Informacja o wyborze
2023.08.30
Ogłoszenie o wyniku postępowania
2023.03.13
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

ZM24 2023

2023.08.01
Zapytanie ofertowe na sprzedaż bloczków wapienno-piaskowych, będących własnością szpitala

ZP6 2023

2023.07.28
Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych
2023.08.01
Pytania i odpowiedzi 1
2023.08.01
Pytania i odpowiedzi 2
2023.08.02
Pytania i odpowiedzi 3
2023.08.03
Pytania i odpowiedzi 4
2023.08.03
Zmiana terminu składania ofert - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2023.08.08
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.08.08
Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZM23 2023

2023.07.19
Zapytanie ofertowe na sprzedaż aparatu RTG jezdnego
2023.08.07
Informacja o unieważnieniu postepowania

ZM22 2023

2023.07.19
Zakup i dostawa opatrunków
2023.07.25
Pytania i odpowiedzi
2023.07.25
Pytania i odpowiedzi 2

ZM21 2023

2023.07.18
Zapytanie ofertowe na sprzedaż bloczków wapienno-piaskowych, będących własnością szpitala
2023.07.26
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM20 2023

2023.07.12
Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę pomieszczenia numer 29 o powierzchni 16,5m2, znajdującego się na I piętrze Przychodni Rejonowej w Drzewicy przy ul. Stawowej 27.

ZP5 2023

2023.07.04
Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
2023.07.17
Aktualny obowiązujący OPZ-Wymagania funkcjonalne dla sprzętu i wyposażenia zał. nr 5.1 do SWZ
2023.07.28
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
2023.07.31
Odpowiedzi na zapytania do SWZ_ZP-5-2023_31.07.2023
2023.08.02
Odpowiedzi na zapytania do SWZ (zmiana terminu składania ofert)_ZP-5-2023_02.08.2023
2023.08.02
Zmodyfikowany OPZ-Wymagania funkcjonalne dla sprzętu i wyposażenia zał. nr 5.1 do SWZ
2023.08.07
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
2023.08.10
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.08.10
Informacja z otwarcia ofert
2023.08.31
Informacja o wyborze
2023.09.08
Informacja o udzieleniu zamówienia

ZM19 2023

2023.06.29
- Zapytanie ofertowe na sprzedaż aparatu RTG jezdnego
2023.07.18
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP4 2023

2023.06.21
- Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych
2023.06.27
Pytania i odpowiedzi 1
2023.06.28
Pytania i odpowiedzi 2
2023.07.03
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.07.03
Informacja z otwarcia ofert
2023.07.03
Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadań 1,2,4,5,6
2023.07.25
Informacja o wyborze
2023.08.08
Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZM18 2023

2023.06.12
Wykonanie badań w środowisku pracy

ZM17 2023

2023.06.09
Zakup i dostawa artykułów biurowych i tonerów

ZM16 2023

2023.06.07
Wykonanie badań w środowisku pracy

ZM15 2023

2023.06.05
Zapytanie ofertowe na sprzedaż aparatu RTG jezdnego
2023.06.21
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM14 2023

2023.06.05
Zakup i dostawa środków czystości

ZM13 2023

2023.05.10
Zakup wraz z dostawą tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika o pojemności 7000 kg

ZP3 2023

2023.05.08
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I PŁYNÓW DOŻYLNYCH
2023.05.11
Pytania i odpowiedzi 1
2023.05.15
Pytania i odpowiedzi 2
2023.05.18
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.05.18
Informacja z otwarcia ofert
2023.05.18
ZP 3_2023 Informacja o uniewaznieniu postepowania dla zadań 1,2.pdf
2023.06.05
Informacja o unieważnieniu całości postępowania

ZP2 2023

2023.04.25
Zakup i dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych
2023.05.04
Zał. 2 Wzór umowy po zmianach z dnia 04.05.2023r
2023.05.04
Pytania i odpowiedzi 1.pdf
2023.05.11
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.05.11
Informacja z otwarcia ofert
2023.05.18
Informacja o wyborze
2023.06.21
Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZM12 2023

2023.04.21
ZM-12-2023 Konserwacja dźwigów osobowych

ZM11 2023

2023.04.14
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych i bioodpadów

ZM10 2023

2023.04.11
Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych
2023.04.14
Pytania i odpowiedzi

ZM9 2023

2023.04.03
ZM-9-2023 Zakup i dostawa gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawą butli oraz napełnianie butli własnych SP ZOZ tlenem medycznym
2023.04.07
Pytania i odpowiedzi

ZM8 2023

2023.03.28
Zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych
2023.03.30
ZM8 2023 Pytania i odpowiedzi
2023.03.31
ZM8 2023 Pytania i odpowiedzi 2
2023.03.31
ZM8 2023 Pytania i odpowiedzi 3

ZM-7-2023

2023.03.23
ZM 7/2023 Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu będącego własnością szpitala.

ZP-1-2023

2023.03.13
Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych
2023.03.16
Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych - Pytania i Odpowiedzi 1
2023.03.20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert w: ZP-1-2023
2023.03.23
Pytania i odpowiedzi 2
2023.03.23
Pytania i odpowiedzi 3
2023.03.24
Pytania i odpowiedzi 4
2023.03.24
Poprawiony wzór umowy
2023.03.30
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.03.30
Informacja z otwarcia ofert
2023.03.30
Informacja o uniewaznieniu postępowania dla zadań 1,8,9,11 
2023.04.21
ZP 1_2023 Informacja o wyborze 
2023.05.04
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP-1-2023

ZM-6-2023

2023.03.02
Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu będącego własnością szpitala
2023.03.23
ZM 6/2023 Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM-5-2023

2023.03.01
Zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych
2023.03.07
Pytania i odpowiedzi
2023.03.09
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM-4-2023

2023.02.20
Badania pola elektromagnetycznego

ZM-3-2023

2023.02.10
Zakup wraz z dostawą Produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych oraz drobiu i jego przetworów.

ZM-2-2023

2023.01.13
Zakup i dostawa akcesoriów do laparoskopii
2023.01.17
Pytania 1 - Nowe Miasto nad Pilicą
2023.01.17
Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy2

ZM-1-2023

2023.01.09
Wykonanie usługi remontu dachu na budynku szpitala (nad oddziałem pediatrycznym)

ARCHIWUM


 

PRZETARGI 2022


PRZETARGI 2021


PRZETARGI 2020


PRZETARGI 2019


PRZETARGI 2018


PRZETARGI 2017


PRZETARGI 2016


PRZETARGI 2015


PRZETARGI 2014-2008

e”]

Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023[/text_divider]

2023.01.24
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023
2023.04.13
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023 - aktualizacja
2023.06.27
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2023 - aktualizacja

Plan zamówień poniżej 130 000zł w roku 2023

2023.01.24
Plan zamówień poniżej 130 000zł w roku 2023

ZM22 2023

2023.07.19
Zakup i dostawa opatrunków

ZM21 2023

2023.07.18
Zapytanie ofertowe na sprzedaż bloczków wapienno-piaskowych, będących własnością szpitala

ZM20 2023

2023.07.12
Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę pomieszczenia numer 29 o powierzchni 16,5m2, znajdującego się na I piętrze Przychodni Rejonowej w Drzewicy przy ul. Stawowej 27.

ZP5 2023

2023.07.04
Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą
2023.07.17
Aktualny obowiązujący OPZ-Wymagania funkcjonalne dla sprzętu i wyposażenia zał. nr 5.1 do SWZ

ZM19 2023

2023.06.29
- Zapytanie ofertowe na sprzedaż aparatu RTG jezdnego
2023.07.18
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP4 2023

2023.06.21
- Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych
2023.06.27
Pytania i odpowiedzi 1
2023.06.28
Pytania i odpowiedzi 2
2023.07.03
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.07.03
Informacja z otwarcia ofert
2023.07.03
Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadań 1,2,4,5,6

ZM18 2023

2023.06.12
Wykonanie badań w środowisku pracy

ZM17 2023

2023.06.09
Zakup i dostawa artykułów biurowych i tonerów

ZM16 2023

2023.06.07
Wykonanie badań w środowisku pracy

ZM15 2023

2023.06.05
Zapytanie ofertowe na sprzedaż aparatu RTG jezdnego
2023.06.21
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM14 2023

2023.06.05
Zakup i dostawa środków czystości

ZM13 2023

2023.05.10
Zakup wraz z dostawą tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika o pojemności 7000 kg

ZP3 2023

2023.05.08
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I PŁYNÓW DOŻYLNYCH
2023.05.11
Pytania i odpowiedzi 1
2023.05.15
Pytania i odpowiedzi 2
2023.05.18
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.05.18
Informacja z otwarcia ofert
2023.05.18
ZP 3_2023 Informacja o uniewaznieniu postepowania dla zadań 1,2.pdf
2023.06.05
Informacja o unieważnieniu całości postępowania

ZP2 2023

2023.04.25
Zakup i dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych
2023.05.04
Zał. 2 Wzór umowy po zmianach z dnia 04.05.2023r
2023.05.04
Pytania i odpowiedzi 1.pdf
2023.05.11
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.05.11
Informacja z otwarcia ofert
2023.05.18
Informacja o wyborze
2023.06.21
Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZM12 2023

2023.04.21
ZM-12-2023 Konserwacja dźwigów osobowych

ZM11 2023

2023.04.14
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych i bioodpadów

ZM10 2023

2023.04.11
Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych
2023.04.14
Pytania i odpowiedzi

ZM9 2023

2023.04.03
ZM-9-2023 Zakup i dostawa gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawą butli oraz napełnianie butli własnych SP ZOZ tlenem medycznym
2023.04.07
Pytania i odpowiedzi

ZM8 2023

2023.03.28
Zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych
2023.03.30
ZM8 2023 Pytania i odpowiedzi
2023.03.31
ZM8 2023 Pytania i odpowiedzi 2
2023.03.31
ZM8 2023 Pytania i odpowiedzi 3

ZM-7-2023

2023.03.23
ZM 7/2023 Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu będącego własnością szpitala.

ZP-1-2023

2023.03.13
Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych
2023.03.16
Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych - Pytania i Odpowiedzi 1
2023.03.20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert w: ZP-1-2023
2023.03.23
Pytania i odpowiedzi 2
2023.03.23
Pytania i odpowiedzi 3
2023.03.24
Pytania i odpowiedzi 4
2023.03.24
Poprawiony wzór umowy
2023.03.30
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2023.03.30
Informacja z otwarcia ofert
2023.03.30
Informacja o uniewaznieniu postępowania dla zadań 1,8,9,11 
2023.04.21
ZP 1_2023 Informacja o wyborze 
2023.05.04
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP-1-2023

ZM-6-2023

2023.03.02
Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu będącego własnością szpitala
2023.03.23
ZM 6/2023 Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM-5-2023

2023.03.01
Zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych
2023.03.07
Pytania i odpowiedzi
2023.03.09
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM-4-2023

2023.02.20
Badania pola elektromagnetycznego

ZM-3-2023

2023.02.10
Zakup wraz z dostawą Produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych oraz drobiu i jego przetworów.

ZM-2-2023

2023.01.13
Zakup i dostawa akcesoriów do laparoskopii
2023.01.17
Pytania 1 - Nowe Miasto nad Pilicą
2023.01.17
Zał. nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy2

ZM-1-2023

2023.01.09
Wykonanie usługi remontu dachu na budynku szpitala (nad oddziałem pediatrycznym)

ARCHIWUM


 

PRZETARGI 2022


PRZETARGI 2021


PRZETARGI 2020


PRZETARGI 2019


PRZETARGI 2018


PRZETARGI 2017


PRZETARGI 2016


PRZETARGI 2015


PRZETARGI 2014-2008[/tab]

 

 [/tabs]