NAZWA NUMER MIEJSKI NUMER WEWNĘTRZNY
Centrala 67 43 800 100

Szpital

Oddział Chirurgiczny – Ordynator 67 43 801 201
Oddział Chirurgiczny – Dyżurka lekarska 67 43 808 208
Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarka Oddziałowa 67 43 810 210
Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarki 67 43 832 232
Oddział Chirurgiczny – Pacjenci 67 43 884 284
Oddział Wewnętrzny – Ordynator 67 43 834 234
Oddział Wewnętrzny – Gabinet lekarski 67 43 816 216
Oddział Wewnętrzny – Sala „R” 67 43 819 219
Oddział Wewnętrzny – Pielęgniarki 67 43 815 215
Oddział Dziecięcy – Dyżurka lekarska 67 43 829 229
Oddział Dziecięcy – Pielęgniarki 67 43 803 203
Izba Przyjęć 67 43 809 209
Blok Operacyjny 67 43 814 214
Dyżurka lekarska ogólna 67 43 831 231
Sanitariusze 67 43 866 266
Bank Krwi i Punkt Krwiodastwa 67 43 823 223
Pielęgniarka Epidemiologiczna 6743833 233
Kierownik apteki 67 43 848 248
Apteka szpitalna 67 43 840 240

Pracownie Diagnostyczne

Rejestracja USG – Czasowo niedostępny 67 43 804 204
Rejestracja USG – kom. 576 066 011
Gabinet USG 67 43 804 204
Rejestracja Endoskopia 67 43 804 204
Rejestracja Endoskopia – kom. 576 066 011
Pracownia Endoskopii 67 43 813 213
Pracownia RTG 67 43 822 222
Kierownik laboratorium analitycznego 67 43 871 271
Laboratorium analityczne 67 43 849 249

Przychodnia Rejonowa w Nowym Mieście

Kierownik Przychodni Rejonowej 67 43 896 296
Gabinet POZ nr 5 67 43 880 280
Gabinet POZ nr 7 67 43 851 251
Rejestracja POZ oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej 483067130

486743825

288
Rejestracja Poradnie Specjalistyczne:

Alergologiczna, Diabetologiczna, Okulistyczna, Dermatologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna, Echo Serca

 

483067131

486743892

292
Rejestracja – Poradnia dziecięca 67 43 887 287
Poradnia Chirurgiczna 67 43 865 265
Poradnia Kardiologiczna, POZ 67 43 899 299
Poradnia Diabetologiczna 67 43 837 237
Poradnia Laryngologiczna 67 43 890 290
Poradnia „K” 67 43 891 291
Poradnia P/Gruźlicza 67 43 893 293
Poradnia Alergologiczna, POZ 67 43 861 261
Poradnia Dziecięca 67 43 841 241
Gabinet Zabiegowy 67 43 872 272
Gabinet Rehabilitacji 67 43 864 264

Dział Techniczny i Obsługi

Dział Techniczny 67 43 852 252
Kolumna Transportu Sanitarnego 67 43 859 259
Warsztaty 67 43 845 245
Zaopatrzenie 67 43 854 254
Magazyn Żywnościowy 67 43 835 235
Kuchnia 67 43 828 228

Administracja i Statystyka Medyczna

Gabinet Dyrektora 67 43 855 255
Główny Księgowy 67 43 838 238
Sekretariat 67 43 842 242
Z-ca Dyrektora ds. medycznych 67 43 843 243
Informatyk 67 43 806 206
Kadry i Płace 67 43 802 202
Księgowość 67 43 836 236
Inspektor BHP 67 43 853 253
Dział rozliczeń medycznych 67 43 856 256
Statystyka Medyczna 67 43 811 211