NAZWA NUMER MIEJSKI NUMER WEWNĘTRZNY
Centrala 67 43 800 100

Szpital

Oddział Chirurgiczny – Ordynator 67 43 801 201
Oddział Chirurgiczny – Dyżurka lekarska 67 43 808 208
Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarka Oddziałowa 67 43 810 210
Oddział Chirurgiczny – Pielęgniarki 67 43 832 232
Oddział Chirurgiczny – Pacjenci 67 43 884 284
Oddział Wewnętrzny – Ordynator 67 43 834 234
Oddział Wewnętrzny – Gabinet lekarski 67 43 816 216
Oddział Wewnętrzny – Sala „R” 67 43 819 219
Oddział Wewnętrzny – Pielęgniarki 67 43 815 215
Oddział Ginekologiczno-Poł. – Dyżurka lekarska 67 43 805 205
Oddział Położniczy – Położne 67 43 824 224
Oddział Ginekologiczny – Pielęgniarki 67 43 826 226
Oddział Neonatologiczny 67 43 830 230
Oddział Dziecięcy – Dyżurka lekarska 67 43 829 229
Oddział Dziecięcy – Pielęgniarki 67 43 803 203
Izba Przyjęć 67 43 809 209
Blok Operacyjny 67 43 814 214
Oddział Pomocy Doraźnej – Dyspozytornia 67 43 818 218
Dyżurka lekarska ogólna 67 43 831 231
Sanitariusze 67 43 866 266
Bank Krwi i Punkt Krwiodastwa 67 43 823 223
Pielęgniarka Epidemiologiczna 67 43 817 217
Kierownik apteki 67 43 848 248
Apteka szpitalna 67 43 840 240
Prosektorium 67 43 821 221

Pracownie Diagnostyczne

Rejestracja USG 67 43 813 213
Gabinet USG – brak możliwości rejestracji 67 43 804 204
Pracownia Endoskopii – rejestracja 67 43 813 213
Pracownia RTG 67 43 822 222
Kierownik laboratorium analitycznego 67 43 871 271
Laboratorium analityczne 67 43 849 249

Przychodnia Rejonowa w Nowym Mieście

Kierownik Przychdni Rejonowej 67 43 870 270
Naczelna Pielęgniarka 67 43 833 233
Gabinet Pielęgniarki Przełożonej 67 43 880 280
Rejestracja POZ oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej 483067130 288
Rejestracja Poradnie Specjalistyczne 483067131 292
Rejestracja – Poradnia dziecięca 67 43 887 287
Poradnia Chirurgiczna 67 43 825 225
Poradnia Dermatologiczna 67 43 837 237
Poradnia Okulistyczna 67 43 889 289
Poradnia Laryngologiczna 67 43 890 290
Poradnia „K” 67 43 891 291
Poradnia P/Gruźlicza 67 43 893 293
Poradnie: Ogólna, Alergologiczna, Med. Pracy 67 43 899 299
Poradnia Dziecięca 67 43 841 241
Stomatologia 67 43 851 251
Gabinet Zabiegowy 67 43 872 272
Gabinet Rehabilitacji 67 43 895 295

Dział Techniczny i Obsługi

Dział Techniczny 67 43 852 252
Kolumna Transportu Sanitarnego 67 43 859 259
Warsztaty 67 43 845 245
Zaopatrzenie 67 43 854 254
Magazyn Żywnościowy 67 43 835 235
Kuchnia 67 43 828 228

Administracja i Statystyka Medyczna

Gabinet Dyrektora 67 43 855 255
Główny Księgowy 67 43 838 238
Sekretariat 67 43 842 242
Z-ca Dyrektora ds. medycznych 67 43 843 243
Informatyk 67 43 806 206
Kadry i Płace 67 43 802 202
Księgowość 67 43 844 244
Inspektor BHP 67 43 853 253
Koszty 67 43 836 236
Dział rozliczeń medycznych 67 43 856 256
Statystyka Medyczna 67 43 811 211