p.o. Dyrektor Naczelny

dr n. med. Beata Kozieł

Naczelna Pielęgniarka

Hanna Firlej