Dyrektor Naczelny

mgr Barbara Gąsiorowska

p.o. z-cy Dyrektora ds. medycznych

dr n. med. Beata Kozieł

Naczelna Pielęgniarka

mgr Monika Błach – Nyk