p.o. Dyrektora

mgr Małgorzata Melon

p.o. z-cy Dyrektora ds. medycznych

dr n. med. Stefan Korycki

Naczelna Pielęgniarka

mgr Monika Błach – Nyk