Dyrektor Naczelny

Joanna Czerwińska

Zastępca Dyrektora ds. medycznych

dr n. med. Beata Kozieł

Naczelna Pielęgniarka

Hanna Firlej