Oddział chirurgiczny

telefon (048) 67 43 808

Ordynator dr n.med Stefan Korycki
Z-ca ordynatora lek.medAndzrzej Socha
Pielęgniarka oddziałowa Małgorzta Iwanicka
Liczba łóżek 31

Oddział ginekologiczno – położniczy

telefon (048) 674 38 05

Ordynator dr n.med Jan Franek
Z-ca ordynatora lek.med. Zygmunt Warzecha
Położna oddziałowa Mariola Chmura
Liczba łóżek 21

Oddział pediatryczny

telefon (048) 674 38 29

Ordynator lek.med. Anna Dąbrowska
Z-ca ordynatora lek. med. Krystyna Wawrzyńczak-Socha
Pielęgniarka oddziałowa Barbara Kołba
Liczba łóżek 25

Oddział neonatologiczny

telefon (048) 674 38 30

p.o. Ordynatora lek. med. Małgorzata Bigos
Z-ca ordynatora
Pielęgniarka oddziałowa Barbara Kołba
Liczba łóżek 9

Oddział wewnętrzny

telefon (048) 674 38 16

Ordynator lek.med.Paweł Habigier
Z-ca ordynatora lek.med.Sławomir Rosiak
Pielęgniarka oddziałowa mgr Anna Kraus
Liczba łóżek 35