Oddział wewnętrzny

telefon (048) 674 38 16

Ordynator lek.med.Paweł Habigier
Z-ca ordynatora
Pielęgniarka oddziałowa Katarzyna Laudy
Liczba łóżek 35

Oddział chirurgiczny

telefon (048) 67 43 808

Ordynator dr n.med Stefan Korycki
Z-ca ordynatora lek.med Andrzej Socha
Pielęgniarka oddziałowa Barbara Łosiak
Liczba łóżek 27

Oddział pediatryczny

telefon (048) 674 38 29

p.o. Ordynatora lek. Alicja Jaczewska
Z-ca ordynatora
Pielęgniarka oddziałowa Teresa Mikołajczyk
Liczba łóżek 9