Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2024

2024.01.17
Plan zamówień publicznych powyżej 130 000zł w roku 2024

Plan zamówień publicznych poniżej 130 000zł w roku 2024

2024.01.24
Plan zamówień publicznych poniżej 130 000zł w roku 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 130 000zł na rok 2024 wersja 2

2024.02.20
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 wersja 2

ZM 11 2024

2024.04.15
ZM 11/2024 -  Konserwacja dźwigów osobowych
2024.04.18
Pytania i odpowiedzi 1

ZM 10 2024

2024.04.11
ZM 10/2024 wywóz i utylizacja odpadów medycznych i bioodpadów
2024.04.17
Pytania i odpowiedzi 1

ZM 9 2024

2024.04.10
ZM 9/2024 Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych
2024.04.11
Pytania i odpowiedzi

ZM 8 2024

2024.04.10
ZM 8/2024 -  zakup wraz z dostawą gazów medycznych w butlach wraz z dzierżawą butli oraz napełnianie butli własnych SP ZOZ tlenem medycznym
2024.04.15
 Pytania i odpowiedzi

ZP 3 2024

2024.03.27
 ZP 3/2024 -  Drobny sprzęt medyczny.
2024.04.08
Pytania i odpowiedzi 1
2024.04.09
Pytania i odpowiedzi 2
2024.04.12
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2024.04.12
Informacja z otwarcia ofert

ZM 7 2024

2024.03.22
 ZM 7/2024 Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu, będącego własnością szpitala.
2024.04.09
  Informacja o unieważnieniu postępowania

ZM 6 2024

2024.03.22
ZM 6/2024 Zakup i dostawa nici chirurgicznych i siatek chirurgicznych
2024.03.27
Pytania i odpowiedzi 1
2024.03.27
Pytania i odpowiedzi 2
2024.03.28
Pytania i odpowiedzi 3
2024.03.29
Pytania i odpowiedzi 4
2024.04.02
Pytania i odpowiedzi 5

ZM 5 2024

2024.02.22
ZM 5/2024 Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu, będącego własnością szpitala.
2024.03.11
Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP 2 2024

2024.02.20
ZP 2/2024 Opieka Pogwarancyjna/Maintenace, Opieka Serwisowa, Opieka Powdrożeniowa dla ZSI (SIMPLE.ERP, XPRIMER, MEDICOM)
2024.02.26
Pytania i odpowiedzi
2024.02.27
Pytania i odpowiedzi 2
2024.02.27
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wzór
2024.03.01
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2024.03.01
Informacja z otwarcia ofert
2024.03.07
Informacja o wyborze
2024.03.13
Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZM 4 2024

2024.02.15
ZM 4/2024 Zakup wraz z dostawą mięs, wędlin
2024.02.15
Zaproszenie do złożenia oferty ZM 4 - poprawiony

ZM 3 2024

2024.02.05
ZM 3/2024 Badania pola elektromagnetycznego

ZM 2 2024

2024.01.24
ZM 2/2024 -  Usługa serwisowa na obsługę stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym Radspeed Pro firmy SHIMADZU

ZM 1 2024

2024.01.24
ZM 1/2024 Zapytanie ofertowe na sprzedaż pojazdu, będącego własnością szpitala.
2024.02.09
ZM 1_2024 Informacja o unieważnieniu postępowania

ZP 1 2024

2024.01.17
Drobny sprzęt medyczny
2024.01.24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 1
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 2
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 3
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 4
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 5
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 6
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 7
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 8
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 9
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 10
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 11
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 12
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 13
2024.01.24
ZP_1_2024 Pytania i odpowiedzi 14
2024.01.24
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia aktualizacja
2024.01.31
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
2024.01.31
Informacja z otwarcia ofert
2024.02.22
Informacja o wyborze

ARCHIWUM


 

PRZETARGI 2023


PRZETARGI 2022


PRZETARGI 2021


PRZETARGI 2020


PRZETARGI 2019


PRZETARGI 2018


PRZETARGI 2017


PRZETARGI 2016


PRZETARGI 2015


PRZETARGI 2014-2008