2018.12.10Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2019.01.14Protokół z otwarcia ofert2019.01.17Wybór najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia

Opis


2018.01.25

Prosektorium

2018.01.29 Zmiana ogłoszenia
2018.01.30 Zmiana ogłoszenia II
2018.02.02 Otwarcie ofert
2018.02.09 Wybór oferty

2018.02.08

Dezynfekcja

2018.02.09 Załącznik nr 5 zmiana zadania nr 2
2018.02.14 Dezynfekcja-pytania
2018.02.16 Otwarcie ofert
2018.02.19 Wybór najkorzystniejszej oferty
2018.03.02 Udzielenie zamówienia
2018.03.02 Udzielenie zamówienia 2

2018.03.05

Gazy Medyczne

2018.03.09 Pytania i odpowiedzi I
2018.03.13 Protokół z otwarcia ofert
2018.03.19 Wybór najkorzystniejszej oferty
2018.04.11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018.05.25

USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ


2018.05.28

Platforma

2018.03.13 Protokół z otwarcia ofert
2018.03.13 Unieważnienie postępowania

2018.06.07

Realizacja w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” zadania dostawy i montaż Platformy zewnętrznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą

2018.06.13 Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia
2018.06.13 Zmiana SIWZ I
2018.06.13 Zmiana SIWZ II
2018.06.13 Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia
2018.06.19 Otwarcie ofert
2018.06.25 Wybór najkorzystniejszej oferty
2018.07.06 Unieważnienie

2018.06.07

USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ


2018.06.08

USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

2018.06.11 Zmiana SIWZ
2018.06.11 Ogłoszenie o zmianie
2018.06.11 Zmiana SIWZ II
2018.06.11 Pytania
2018.06.11 Ogloszenie o zmiane w biuletynie
2018.06.21 Zmiany do SIWZ III
2018.06.21 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2018.06.21 Załączniki nr od 2 do 7 SPZOZ Nowe Miasto n. Pilicą
2018.06.28 Otwarcie ofert
2018.07.13 Ogłoszenie o wynikach postępowania SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

2018.06.11

Sprzedaż Urządzeń Technicznych

2018.06.19 Protokół z otwarcia ofert
2018.06.19 Ogłoszenie o wyniku

2018.06.26

II pisemny przetarg na nieograniczony na sprzedaż urządzeń technicznych

2018.07.04 Protokół z otwarcia ofert
2018.07.05 Ogłoszenie o wyniku

2018.06.26

Oddanie w dzierżawę samodzielnego pomieszczenia zwanego „kioskiem drewnianym”

2018.07.05 Protokół z otwarcia ofert

2018.07.12

III pisemny przetarg na nieograniczony na sprzedaż urządzeń technicznych

2018.07.20 Protokół z otwarcia ofert
2018.07.20 Ogłoszenie o wyniku

2018.07.20

ZM / 17 / 2018 – Doradztwo w zakresie realizacji projektu „Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą” – postępowanie w trybie do 30 000 euro

2018.07.30 Protokół

2018.07.23

Sprzedaż urządzeń technicznych

2018.07.31 Protokół z otwarcia ofert

2018.07.27

Dostawa systemu wspierającego procesy ewidencji oraz inwentaryzacji składników majątku trwałego

2018.08.02 Pytania i odpowiedzi
2018.08.03 Pytania i odpowiedzi I
2018.08.03 Zmiana SIWZ
2018.08.03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2018.08.10 Unieważnienie

2018.08.23

Narzędzia do zabiegów ortopedycznych

2018.08.28 Pytania i odpowiedzi I
2018.08.28 Pytania i odpowiedzi II
2018.08.31 Informacja z otwarcia ofert
2018.09.04 Wybór oferty
2018.09.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018.08.28

Leki 2018

2018.08.29 Pytania i odpowiedzi I
2018.08.29 Zmiana SIWZ
2018.08.29 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2018.08.30 Pytania i odpowiedzi II
2018.09.06 Otwarcie ofert
2018.09.12 Wybór oferty
2018.09.19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018.09.21

Dostawa produktów leczniczych, produktów farmaceutycznych i płynów dożylnych

2018.09.26 Pytania i odpowiedzi I
2018.09.26 Zmiana zadania nr 3
2018.09.26 Zmiana SIWZ
2018.09.26 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
2018.09.26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2018.09.27 Pytania i odpowiedzi II
2018.10.03 Informacja z otwarcia ofert
2018.10.08 Wybór najkorzystniejszej oferty
2018.11.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018.10.22

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę

2018.10.30 Wynik przetargu
2018.10.22

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę

2018.10.30 Wynik przetargu

2018.11.09

Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w łózka szpitalne wraz z wyposażeniem dodatkowym

2018.11.15 Pytania i odpowiedzi I
2018.11.19 Informacja z otwarcia ofert
2018.11.21 Wybór najkorzystniejszej oferty

2018.12.28

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z usługami towarzyszącymi

2019.01.02 Pytania i odpowiedzi I

2019.01.03

Drobny Sprzęt Medyczny

 


ARCHIWUM


 

PRZETARGI 2023


PRZETARGI 2022


PRZETARGI 2021


PRZETARGI 2020


PRZETARGI 2019


PRZETARGI 2017


PRZETARGI 2016


PRZETARGI 2015


PRZETARGI 2014-2008