Konkurs ofert na świadczenia opieki zdrowotnej nr 6/2023 na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez:

1. Wykonywania badań usg i opisywania ich wyniku w gabinecie SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

2. Badań tomografii komputerowej, w tym także badań z użyciem kontrastu, współpracy przy wykonywaniu tych badań z technikami elektroradiologii i pielęgniarkami zatrudnionymi przez Udzielającego zamówienie. Opisywania wykonanych przez siebie badań tomografii komputerowej na stacjach opisowych należących do Udzielającego zamówienia zdalnie i lokalnie.

Pliki do pobrania

KONKURS OFERT nr 5/2023 na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez:
1. Otolaryngologii poprzez przyjęcia pacjentów w Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą
2. Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą i Drzewicy.
3. Pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej według ustalonego miesięcznego harmonogramu dyżurów.

dokumenty do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że planuje wydzierżawić powierzchnię w budynku szpitala przeznaczoną na prowadzenie sklepiku lub pod montaż automatów samosprzedających napoje zimne, ciepłe i przekąski.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (48) 674-38-36 lub mailowo: przetargi@zoz-nowemiasto.net.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Pielęgniarki

Wymagane:

– aktualne prawo wykonywania zawodu,

-wykształcenie medyczne na kierunku pielęgniarstwa (licencjat lub tytuł magistra),

 

Kontakt do Pielęgniarki Naczelnej:

Tel. 48 6743833      Email: monikablachnyk@zoz-nowemiasto.net

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43,  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 2. Lekarzy ze specjalizacją chirurgii
 3. Lekarzy ze specjalizacją anestezjologii i intensywnej terapii

 

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Wolne terminy do Poradni Kardiologicznej – lek. Jakub Dworzański
Szczegóły w rejestracji na I piętrze lub pod numerami tel 486743892 lub 483067131

KONKURS OFERT nr 4/2023

– udzielanie porad i konsultacji w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą według ustalonego harmonogramu

– udzielanie konsultacji ortopedycznych

dokumenty do pobrania

KONKURS OFERT nr 3/2023 – na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie udzielania porad i konsultacji w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą według ustalonego harmonogramu oraz udzielanie konsultacji ortopedycznych.

dokumenty do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

Lekarza do pełnienia dyżurów w oddziale pediatrycznym

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:
Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Przedmiotem Konkursu ofert jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy w okresie obowiązywania umowy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie:
1. Ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

dokumenty do pobrania

Przedmiotem Konkursu ofert jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy w okresie obowiązywania umowy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w następujących zakładach leczniczych Szpitala:
1. lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Internistycznym oraz do pełnienia dyżuru w Oddziale Internistycznym
2. lekarz do pełnienia dyżuru w Oddziale Pediatrycznym
3. lekarz do pracy w Pracowni Endoskopowej

dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi 1

Pod koniec grudnia 2022 roku w części SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, w której znajduje się Oddział Dziecięcy, wystąpiły przecieki dachu. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrekcja SP ZOZ w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, przestrzegając przepisów prawa – a przede wszystkim w trosce o dobro pacjentów – podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu przyjęć chorych dzieci.

Informuję, że w dniu 5 stycznia 2023 roku do Dyrektor SP ZOZ Barbary Gąsiorowskiej z niezapowiedzianą kontrolą przybył Poseł na Sejm Marek Suski w celu – jak to przedstawił – dokonania kontroli poselskiej. Panu Posłowi Suskiemu towarzyszyli Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Pietrucha i Radny Powiatu Grójeckiego – Paweł Iwanicki.

Kontrola dotyczyła pracy Oddziału Pediatrycznego zawieszonego tymczasowo z powodu uciążliwych usterek technicznych (przeciekający dach).

Choć od momentu zdarzenia do czasu kontroli upłynął pewien okres, zacieki były wyraźnie widoczne. Można to potwierdzić protokołem oględzin Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu, którego przedstawiciele skontrolowali SP ZOZ w Nowym Mieście na wniosek Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10 stycznia 2023 roku.

Dyrekcja SP ZOZ w Nowym Mieście dokłada wszelkich starań, by uruchomić zawieszony Oddział, a mali pacjenci, którzy przez pewien czas (z przyczyn obiektywnych) są hospitalizowani w innych placówkach – mogli jak najszybciej korzystać ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.

 

Z poważaniem,

Dyrektor SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Barbara Gąsiorowska

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Pielęgniarki operacyjne

 2. Pielęgniarki anestezjologiczne

 3. Pielęgniarki endoskopowe

Wymagane:

– aktualne prawo wykonywania zawodu,

-wykształcenie medyczne na kierunku pielęgniarstwa (licencjat lub tytuł magistra),

Zapraszamy również do pracy pielęgniarki do przyuczenia na wyżej wymienionych stanowiskach.

Kontakt do Pielęgniarki Naczelnej:

Tel. 48 6743833      Email: monikablachnyk@zoz-nowemiasto.net

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43,  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarza do pracy w oddziale chirurgicznym

Forma zatrudnienia – do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:
  1. Lekarza do pełnienia dyżurów w oddziale pediatrycznym

  Forma zatrudnienia – kontrakt.

  Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  1. Tomaszowska 43

  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

  Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

  Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarza do wykonywania ambulatoryjnych badań endoskopowych

Forma zatrudnienia – kontrakt.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Szanowni Państwo,

Pacjenci naszego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Dyrekcja SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że zakres uszkodzeń  dachu jest nieduży. Postaramy się naprawić ten fragment poszycia jak najszybciej.

Informuję mieszkańców, że niebawem oddział dziecięcy znowu wznowi przyjęcia naszych małych pacjentów.

Chciałabym  zdementować nieprawdziwe informacje, jakoby oddział dziecięcy został zlikwidowany. Otóż Szanowni Państwo, te wiadomości są  nieprawdziwe.  Chciałbym  również zakomunikować,  że nad oddziałem dziecięcym nie ma piętra. W dowód przedstawiam zdjęcie części budynku SPZOZ w której znajduje się ww. oddział.

Barbara Gąsiorowska

Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo,

Pacjenci naszego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Dyrekcja SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że czasowo został zawieszony Oddział Pediatryczny. Przyczyną zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej są okoliczności obiektywne, niezależne od szpitala, powodowane siłą wyższą, czyli zalaniem sal. W najbliższym czasie zostanie wykonany remont części dachu nad ww. oddziałem i znów wznowimy przyjmowanie pacjentów.

 

Barbara Gąsiorowska

Dyrektor Naczelny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy do pełnienia dyżurów w NPL

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Konkurs ofert udzielenie świadczeń zdrowotnych:

1. Przedmiotem Konkursu ofert jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy w okresie obowiązywania umowy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych Szpitala, polegających na: Udzieleniu specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym Szpitala SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

dokumenty do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Konkurs ofert udzielenie świadczeń zdrowotnych:

1. Wykonywania badań usg i opisywania ich wyniku w gabinecie SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

2. Badań tomografii komputerowej, w tym także badań z użyciem kontrastu, współpracy przy wykonywaniu tych badań z technikami elektroradiologii i pielęgniarkami zatrudnionymi przez Udzielającego zamówienie. Opisywania wykonanych przez siebie badań tomografii komputerowej na stacjach opisowych należących do Udzielającego zamówienia zdalnie i lokalnie.

dokumenty do pobrania

KONKURS OFERT nr 1/2022 na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

 1. Otolaryngologii poprzez przyjęcia pacjentów w Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą

 1. Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą i Drzewicy.

 1. Pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej według ustalonego miesięcznego harmonogramu dyżurów.

Konkurs ofert – DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualizacja rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w okresie epidemii COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie pediatrii
 2. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 3. Lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej
 4. Lekarzy rezydentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowiska będą zobowiązane do:

– udzielania porad i konsultacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów SPZOZ Przychodnia Nowe Miasto nad Pilicą,

– pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

– udzielania porad i konsultacji oraz pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

 

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół

Pragniemy poinformować, że nasz Punkt Szczepień jest chętny i gotowy do podjęcia współpracy z Państwa Placówką Oświatową w celu zapewnienia możliwości szczepienia wszystkim uczniom uprawnionym do otrzymania szczepienia przeciw COVID-19.

Również uczniowie z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania mogą uzyskać szczepienie przeciw Covid-19 w miejscu zamieszkania (w trybie wyjazdowym).

Dodatkowych informacji udzieli: Marta Staszewska

koordynator ds szczepień Covid-19

mail: szczepieniacovid@zoz-nowemiasto.net

tel. 576 077 099

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie pediatrii
 2. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 3. Lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej
 4. Lekarzy rezydentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowiska będą zobowiązane do:

– udzielania porad i konsultacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów SPZOZ Przychodnia Nowe Miasto nad Pilicą,

– pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

– udzielania porad i konsultacji oraz pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

 

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

 

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą składa serdeczne podziękowania dla firmy Cechini – Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w: 33-370 Muszyna, ul. Zazamcze 23, za przekazanie 10 palet wody mineralnej CECHINI MUSZYNA.

 

Pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. Szczepionka daje nam taką możliwość, a każdy z nas szczepiąc się może zatrzymać pandemię.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w punkcie szczepień przy SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą w dniu 4 stycznia 2021 r. rozpoczęto szczepienia przeciwko COVID-19. Pierwszą zaszczepioną grupą byli medycy, a od 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia seniorów 80+. W styczniu zaszczepieni zostali pracownicy i pensjonariusze domów pomocy społecznej. Do szczepień wyżej wymienionych grup wykorzystywany był preparat firmy Pfizer.

Od 9 lutego rozpoczęło się szczepienie nauczycieli. Grupa ta została zaszczepiona preparatem AstraZeneca.

W miesiącu marcu rozpoczęły się zapisy dla osób 70+. Również w tym miesiącu udało się zaszczepić grupę 1B, czyli pacjentów onkologicznych, po i przed przeszczepem, dializowanych i wentylowanych mechanicznie.

Dla pacjentów z grupy 60+, których szczepienia rozpoczęły się w połowie kwietnia otrzymaliśmy preparat Moderna. W tym miesiącu otrzymaliśmy również 50 dawek preparatu Johnson&Johnson, który został dostarczony dla grupy 60+ zamiast AstryZeneci.

W kwietniu zwiększyła się liczba zaszczepionych z powodu możliwości zamawiania większej ilości szczepionek. Nieustannie, ubiegamy się o zwiększenie dostaw kontaktując się bezpośrednio z koordynatorem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Niestety, nie zawsze takie dodatkowe zamówienia otrzymujemy, wynika to bowiem z wielkości dostaw do Polski i rozdysponowania szczepionek w kraju. Gdybyśmy mieli większą ilość szczepionek, to moglibyśmy szczepić w soboty i niedziele.

Proces szczepienia jest zgodny z komunikatami otrzymywanymi z Ministerstwa Zdrowia.

Ogółem w naszym punkcie zaszczepiono 3120 osób, w tym 1897 pierwszą dawką (stan na 25.05.2021).

Jesteśmy dumni, że w całym procesie szczepień udało nam się nie zutylizować ani jednej dawki szczepionki.

Cały czas czynimy starania, by otrzymać dodatkową dostawę szczepionki na czerwiec, by móc wszystkim zapisanym pacjentom wyznaczyć dokładne terminy szczepienia.

Pamiętajmy, że ukończony schemat szczepień nie zwalnia nas z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego .

 

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

 

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)

 • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Jak wygląda rozmowa?

Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja.

W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, weekend lub święto, wybierz Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

Zadzwoń pod bezpłatny numer TPK: 800 137 200

 

Personel medyczny SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa

Jeszcze ponad rok temu nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam stawić czoła pandemii koronawirusa, a nasze codzienne życie zmieni się tak bardzo. Wielu z nas do tej pory nie zastanawiało się od kogo zależy nasze życie i zdrowie oraz ile pracy i zaangażowania wymaga się każdego dnia od tych, którzy robią wszystko, by nie zostawić nikogo w potrzebie.

Sytuacja jakiej doświadczyliśmy nie miała miejsca od ponad stu lat. Dzięki współpracy pracowników szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą z administracją rządową udało się zapobiec wielu zagrożeniom.

Od 19 marca 2021 roku SP ZOZ w Nowym Mieście realizuje decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 roku poprzez zapewnienie trzech łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz 71 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Ze względu na objawy kliniczne i dynamikę rozwoju zakażenia koronawirusem część pacjentów wymagała hospitalizacji na wszystkich oddziałach szpitala w Nowym Mieście. Duża zakaźność koronawirusa powodowała konieczność izolacji chorych, grupowania ich w jednej lokalizacji oraz zachowania szczególnych środków ostrożności w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Nowe Miasto nad Pilicą jako jedne z pierwszych miejsc w kraju było najbardziej dotknięte COVID-19. Gdyby nie oddana praca i zaangażowanie personelu medycznego, walka z tą podstępną chorobą byłaby dużo cięższa i miała poważniejsze skutki.

Słowa podziękowania i wyrazy szacunku kieruję zatem do wszystkich lekarzy, pielęgniarek, salowych, ratowników medycznych oraz pozostałych pracowników.

Wszystkim Państwu chcę serdecznie podziękować. Swoimi działaniami wpisujecie się w wieloletnią historię naszego szpitala. Wierzę mocno, że podobnie jak to bywa i bywało solidarność personelu medycznego, jego profesjonalizm pozwoli nam wygrać walkę na niejednym froncie.

Treść przyrzeczenia lekarskiego zobowiązuje każdego medyka, by ratować zdrowie i życie ludzkie, a także przeciwdziałać cierpieniu. W czasach zagrożenia życia i zdrowia ogółu społeczeństwa poznajemy prawdziwych bohaterów, którymi są nie tylko pracownicy szpitala, ale również ich rodziny, które w tych trudnych chwilach były dla wszystkich wsparciem.

 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor SP ZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą
Barbara Gąsiorowska

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć wszystkim pracownikom SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą serdeczne życzenia, zadowolenia z pracy, dużo zdrowia i siły w walce z pandemią.

Dziękuję za Wasze oddanie, za ryzyko, które podejmujecie każdego dnia walcząc o życie i zdrowie pacjentów.

Barbara Gąsiorowska                                                                                               Beata Kozieł

Dyrektor SP ZOZ                                                                                                      Dyrektor ds. medycznych SP ZOZ

Od 19 marca 2021 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą realizuje decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r. poprzez zapewnienie:
3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz
71 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka intensywnej terapii

z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla całego społeczeństwa, a w szczególności dla placówek medycznych. Okazuje się, że mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej od wielu osób i instytucji płynie pomoc do walki z koronawirusem. Takich gestów solidarności i konkretnego rzeczowego i finansowego wsparcia – w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19 i innymi chorobami – doznał szpital w Nowym Mieście nad Pilicą.

Serdeczne podziękowania i słowa uznania kierujemy do:

– Spółki DOHLER; darczyńcy przekazali środki ochronne oraz środki do utrzymania czystości zakupionych ze zbiórki pracowniczej w wys. 1902,25 zł. Równocześnie spółka przekazała środki ochronne zakupione z własnych funduszy o wartości 1911,94 zł. Składamy podziękowania za wsparcie Prezesowi Zarządu Piotrowi Podobie oraz pracownikom spółki.

– Samorządu Gminnego z Drzewicy, który wsparł darowizną rzeczową, tj. zestawem ubrań ochronnych (25 kompletów), fartuchów ochronnych (2017 sztuk), termometrów bezdotykowych (3 sztuki). Łączna wartość darowizny to 19 980,30 zł. Dodatkowo Przychodna w Drzewicy otrzymała lodówkę na przechowywanie szczepionek przeciw COVID za kwotę ponad 2000 zł. Dyrekcja SP ZOZ Nowe Miasto wraz z pracownikami dziękuje Burmistrzowi Januszowi Reszelewskiemu, Przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Wiktorowicz oraz wszystkim Radnym za przekazane środki ochrony.

– Gminy Mogielnica, od której SP ZOZ w Nowym Mieście pozyskał dotację w wys. 32 825 zł, co stanowi 99,47% kosztu realizacji zadania, polegającego na zakupie trzech sztuk urządzeń do oczyszczania powietrza z drobnoustrojów, w tym wirusa SARS-CoV-2. Za wsparcie nowomiejskiego szpitala serdeczne podziękowania składamy na ręce Burmistrza Sławomira Chmielewskiego, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Grzegorzowi Michalskiemu oraz wszystkim Radnych Gminy Mogielnica.

Państwa bezinteresowna pomoc jest bardzo dużym wsparciem dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego , który na co dzień staje w obliczu ogromnych wyzwań, nie bacząc na zagrożenia.

 

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij