1.Lekarza ze specjalizacją w zakresie chirurgii.

1.Lekarza ze specjalizacją w zakresie pediatrii lub w trakcie specjalizacji.
2.Lekarza ze specjalizacją chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji.

1.Lekarza ze specjalizacją w zakresie pediatrii lub w trakcie specjalizacji.
2.Lekarza ze specjalizacją chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji.
3.Lekarza ze specjalizacją medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji.

Organizatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Realizacja zakresu rzeczowego Projektu pn.: „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”.
Szczegóły
Protokół

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni kandydatów do pracy na stanowisko: Referent w Dziale Księgowości
Szczegóły

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni kandydatów do pracy na stanowisko: Praczka w Pralni Szpitalnej
Szczegóły

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.

Szczegółowe informacje
Unieważnienie

W dniu 01.12.2018 odbędzie się podpisanie umowy w ramach projektu:
„Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”

Całkowita wartość zadania: 2 496 105,00
Dofinansowanie UE: 1 996 884,00
Wkład Powiatu Grójeckiego: 499 221,00

W ramach zadania:
„Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej
oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”
zakupimy:

Oftalmoskop specjalistyczny – sztuk 1
Aparat do znieczulenia ogólnego – sztuk 1
Diatermia chirurgiczna – sztuk 1
Respirator typ Synovent E3 – sztuk 1
Kardiomonitor stacjonarno – przenośny – sztuk 2
Aparat EKG – sztuk 2
Tympanometr diagnostyczny – sztuk 1
Holter ciśnieniowy – sztuk 1
Holter EKG – sztuk 1
Kardiotokograf – sztuk 2
Sterylizator parowy – model przelotowy
Myjnia ultradźwiękowa
Urządzenie do czyszczenia parą
Myjnia dezynfektor

W ramach zadania:
„Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”
zmodernizujemy Centralną Sterylizację i zakupimy niezbędne wyposażenie.

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.
Szczegółowe informacje
Unieważnienie

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.

Szczegółowe informacje
Unieważnienie

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.

Szczegółowe informacje
Unieważnienie

Wykaz nieruchomości wystawionych do dzierżawy – 28-09-2018

Szczegółowe informacje

Informacja o dzierżawie Laboratorium – 20-09-2018

Szczegółowe informacje

Ogłoszenie konkursowe 12-07-2018

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o konkursie

Projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert

SWKO

Wybór najkorzystniejszej oferty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni na stanowisko Lekarza System ze specjalizacją Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu

Szczegółowe informacje

12.06.2018 – Zmiana załącznika nr 1 do SWKO

Wybór oferty

12.07.2018 – Unieważnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza nabór otwarty na stanowisko Ratownika Medycznego. Niezbędne dokumenty do wykonywania danego stanowiska prosimy składać do Sekretariatu SP ZOZ w budynku Administracji do dnia 19.04.2018

Szczegółowe informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza nabór otwarty na stanowisko Kierowcy Karetki. Niezbędne dokumenty do wykonywania danego stanowiska prosimy składać do Sekretariatu SP ZOZ w budynku Administracji do dnia 20.01.2017

Szczegółowe informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza nabór otwarty na stanowisko Kierowcy Karetki T. Niezbędne dokumenty do wykonywania danego stanowiska prosimy składać do Sekretariatu SP ZOZ w budynku Administracji.

Szczegółowe informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Zatrudni kandydatów do pracy na stanowiskach:

Lekarza z każdą specjalizacją
Lekarza bez specjalizacji
Pielęgniarki w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki

Szczegółowe informacje

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta
Font Resize
Kolor tła

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik - więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij