Open/Close Menu Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Konkurs ofert udzielenie świadczeń zdrowotnych:

1. Wykonywania badań usg i opisywania ich wyniku w gabinecie SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

2. Badań tomografii komputerowej, w tym także badań z użyciem kontrastu, współpracy przy wykonywaniu tych badań z technikami elektroradiologii i pielęgniarkami zatrudnionymi przez Udzielającego zamówienie. Opisywania wykonanych przez siebie badań tomografii komputerowej na stacjach opisowych należących do Udzielającego zamówienia zdalnie i lokalnie.

dokumenty do pobrania

KONKURS OFERT nr 1/2022 na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

 1. Otolaryngologii poprzez przyjęcia pacjentów w Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą

 1. Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą i Drzewicy.

 1. Pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej według ustalonego miesięcznego harmonogramu dyżurów.

Konkurs ofert – DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualizacja rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w okresie epidemii COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie pediatrii
 2. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 3. Lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej
 4. Lekarzy rezydentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowiska będą zobowiązane do:

– udzielania porad i konsultacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów SPZOZ Przychodnia Nowe Miasto nad Pilicą,

– pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

– udzielania porad i konsultacji oraz pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

 

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół

Pragniemy poinformować, że nasz Punkt Szczepień jest chętny i gotowy do podjęcia współpracy z Państwa Placówką Oświatową w celu zapewnienia możliwości szczepienia wszystkim uczniom uprawnionym do otrzymania szczepienia przeciw COVID-19.

Również uczniowie z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania mogą uzyskać szczepienie przeciw Covid-19 w miejscu zamieszkania (w trybie wyjazdowym).

Dodatkowych informacji udzieli: Marta Staszewska

koordynator ds szczepień Covid-19

mail: szczepieniacovid@zoz-nowemiasto.net

tel. 576 077 099

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie pediatrii
 2. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 3. Lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej
 4. Lekarzy rezydentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowiska będą zobowiązane do:

– udzielania porad i konsultacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów SPZOZ Przychodnia Nowe Miasto nad Pilicą,

– pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

– udzielania porad i konsultacji oraz pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

 

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

 

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą składa serdeczne podziękowania dla firmy Cechini – Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w: 33-370 Muszyna, ul. Zazamcze 23, za przekazanie 10 palet wody mineralnej CECHINI MUSZYNA.

 

Pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. Szczepionka daje nam taką możliwość, a każdy z nas szczepiąc się może zatrzymać pandemię.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w punkcie szczepień przy SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą w dniu 4 stycznia 2021 r. rozpoczęto szczepienia przeciwko COVID-19. Pierwszą zaszczepioną grupą byli medycy, a od 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia seniorów 80+. W styczniu zaszczepieni zostali pracownicy i pensjonariusze domów pomocy społecznej. Do szczepień wyżej wymienionych grup wykorzystywany był preparat firmy Pfizer.

Od 9 lutego rozpoczęło się szczepienie nauczycieli. Grupa ta została zaszczepiona preparatem AstraZeneca.

W miesiącu marcu rozpoczęły się zapisy dla osób 70+. Również w tym miesiącu udało się zaszczepić grupę 1B, czyli pacjentów onkologicznych, po i przed przeszczepem, dializowanych i wentylowanych mechanicznie.

Dla pacjentów z grupy 60+, których szczepienia rozpoczęły się w połowie kwietnia otrzymaliśmy preparat Moderna. W tym miesiącu otrzymaliśmy również 50 dawek preparatu Johnson&Johnson, który został dostarczony dla grupy 60+ zamiast AstryZeneci.

W kwietniu zwiększyła się liczba zaszczepionych z powodu możliwości zamawiania większej ilości szczepionek. Nieustannie, ubiegamy się o zwiększenie dostaw kontaktując się bezpośrednio z koordynatorem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Niestety, nie zawsze takie dodatkowe zamówienia otrzymujemy, wynika to bowiem z wielkości dostaw do Polski i rozdysponowania szczepionek w kraju. Gdybyśmy mieli większą ilość szczepionek, to moglibyśmy szczepić w soboty i niedziele.

Proces szczepienia jest zgodny z komunikatami otrzymywanymi z Ministerstwa Zdrowia.

Ogółem w naszym punkcie zaszczepiono 3120 osób, w tym 1897 pierwszą dawką (stan na 25.05.2021).

Jesteśmy dumni, że w całym procesie szczepień udało nam się nie zutylizować ani jednej dawki szczepionki.

Cały czas czynimy starania, by otrzymać dodatkową dostawę szczepionki na czerwiec, by móc wszystkim zapisanym pacjentom wyznaczyć dokładne terminy szczepienia.

Pamiętajmy, że ukończony schemat szczepień nie zwalnia nas z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego .

 

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

 

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)

 • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Jak wygląda rozmowa?

Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja.

W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, weekend lub święto, wybierz Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

Zadzwoń pod bezpłatny numer TPK: 800 137 200

 

Personel medyczny SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa

Jeszcze ponad rok temu nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam stawić czoła pandemii koronawirusa, a nasze codzienne życie zmieni się tak bardzo. Wielu z nas do tej pory nie zastanawiało się od kogo zależy nasze życie i zdrowie oraz ile pracy i zaangażowania wymaga się każdego dnia od tych, którzy robią wszystko, by nie zostawić nikogo w potrzebie.

Sytuacja jakiej doświadczyliśmy nie miała miejsca od ponad stu lat. Dzięki współpracy pracowników szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą z administracją rządową udało się zapobiec wielu zagrożeniom.

Od 19 marca 2021 roku SP ZOZ w Nowym Mieście realizuje decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 roku poprzez zapewnienie trzech łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz 71 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Ze względu na objawy kliniczne i dynamikę rozwoju zakażenia koronawirusem część pacjentów wymagała hospitalizacji na wszystkich oddziałach szpitala w Nowym Mieście. Duża zakaźność koronawirusa powodowała konieczność izolacji chorych, grupowania ich w jednej lokalizacji oraz zachowania szczególnych środków ostrożności w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Nowe Miasto nad Pilicą jako jedne z pierwszych miejsc w kraju było najbardziej dotknięte COVID-19. Gdyby nie oddana praca i zaangażowanie personelu medycznego, walka z tą podstępną chorobą byłaby dużo cięższa i miała poważniejsze skutki.

Słowa podziękowania i wyrazy szacunku kieruję zatem do wszystkich lekarzy, pielęgniarek, salowych, ratowników medycznych oraz pozostałych pracowników.

Wszystkim Państwu chcę serdecznie podziękować. Swoimi działaniami wpisujecie się w wieloletnią historię naszego szpitala. Wierzę mocno, że podobnie jak to bywa i bywało solidarność personelu medycznego, jego profesjonalizm pozwoli nam wygrać walkę na niejednym froncie.

Treść przyrzeczenia lekarskiego zobowiązuje każdego medyka, by ratować zdrowie i życie ludzkie, a także przeciwdziałać cierpieniu. W czasach zagrożenia życia i zdrowia ogółu społeczeństwa poznajemy prawdziwych bohaterów, którymi są nie tylko pracownicy szpitala, ale również ich rodziny, które w tych trudnych chwilach były dla wszystkich wsparciem.

 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor SP ZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą
Barbara Gąsiorowska

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć wszystkim pracownikom SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą serdeczne życzenia, zadowolenia z pracy, dużo zdrowia i siły w walce z pandemią.

Dziękuję za Wasze oddanie, za ryzyko, które podejmujecie każdego dnia walcząc o życie i zdrowie pacjentów.

Barbara Gąsiorowska                                                                                               Beata Kozieł

Dyrektor SP ZOZ                                                                                                      Dyrektor ds. medycznych SP ZOZ

Od 19 marca 2021 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą realizuje decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r. poprzez zapewnienie:
3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2 oraz
71 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżka intensywnej terapii

z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla całego społeczeństwa, a w szczególności dla placówek medycznych. Okazuje się, że mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej od wielu osób i instytucji płynie pomoc do walki z koronawirusem. Takich gestów solidarności i konkretnego rzeczowego i finansowego wsparcia – w celu przeciwdziałania oraz leczenia pacjentów z objawami COVID-19 i innymi chorobami – doznał szpital w Nowym Mieście nad Pilicą.

Serdeczne podziękowania i słowa uznania kierujemy do:

– Spółki DOHLER; darczyńcy przekazali środki ochronne oraz środki do utrzymania czystości zakupionych ze zbiórki pracowniczej w wys. 1902,25 zł. Równocześnie spółka przekazała środki ochronne zakupione z własnych funduszy o wartości 1911,94 zł. Składamy podziękowania za wsparcie Prezesowi Zarządu Piotrowi Podobie oraz pracownikom spółki.

– Samorządu Gminnego z Drzewicy, który wsparł darowizną rzeczową, tj. zestawem ubrań ochronnych (25 kompletów), fartuchów ochronnych (2017 sztuk), termometrów bezdotykowych (3 sztuki). Łączna wartość darowizny to 19 980,30 zł. Dodatkowo Przychodna w Drzewicy otrzymała lodówkę na przechowywanie szczepionek przeciw COVID za kwotę ponad 2000 zł. Dyrekcja SP ZOZ Nowe Miasto wraz z pracownikami dziękuje Burmistrzowi Januszowi Reszelewskiemu, Przewodniczącej Rady Miejskiej Marii Wiktorowicz oraz wszystkim Radnym za przekazane środki ochrony.

– Gminy Mogielnica, od której SP ZOZ w Nowym Mieście pozyskał dotację w wys. 32 825 zł, co stanowi 99,47% kosztu realizacji zadania, polegającego na zakupie trzech sztuk urządzeń do oczyszczania powietrza z drobnoustrojów, w tym wirusa SARS-CoV-2. Za wsparcie nowomiejskiego szpitala serdeczne podziękowania składamy na ręce Burmistrza Sławomira Chmielewskiego, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Grzegorzowi Michalskiemu oraz wszystkim Radnych Gminy Mogielnica.

Państwa bezinteresowna pomoc jest bardzo dużym wsparciem dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego , który na co dzień staje w obliczu ogromnych wyzwań, nie bacząc na zagrożenia.

 

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą dysponuje ograniczoną pulą szczepionek przeciw grypie na sezon 2020/2021.

Osoby zainteresowane szczepieniem, proszone są o kontakt telefoniczny z Przychodnią Rejonową przy ul. Spacerowej 1.

Telefon: 48 6743872

KOMUNIKAT

Informujemy naszych Pacjentów, iż już działa Pracownia Endoskopii i Pracownia USG.

Zapisy przyjmujemy:

w poniedziałki i środy w godzinach 7.00 – 14.35

we wtorki, czwartki i piątki w razie możliwości między badaniami

dzwoniąc pod nr tel. 48 6743804 lub 576 066 011

lub

mailowo na adres: endoskopia@zoz-nowemiasto.net

KOMUNIKAT z dnia 14 stycznia 2021 r.

Szczepienie przeciw COVID – 19 dla SENIORÓW

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że Seniorzy mogą zarejestrować się na szczepienie

                 Seniorzy 80+ od dnia 15.01.2021 r. do 21.01.2021 r.

             Seniorzy 70+ od dnia 22.01.2021 r. do odwołania

              w godzinach 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku

dzwoniąc pod nr. telefonu 576 077 099

lub

mailowo na skrzynkę: szczepienia@zoz-nowemiasto.net

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia (proszę pobrać)

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Nie jest wymagane e-skierowanie.

Koordynator do spraw szczepień
Marta Staszewska
tel. 576 077 099

Szczepienia są darmowe, dwudawkowe oraz dobrowolne.

KOMUNIKAT!

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą został wyznaczony punkt szczepień COVID-19.
(adres: Przychodnia Rejonowa ul. Spacerowa 1).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:
48 67 43 841 lub 48 67 43 887,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 14.30.

Zapisy osób z grupy 1 deklarujących się na szczepienia będą realizowane od 15.01.2021r.

 

Zgłoszenie przyjmujemy elektronicznie na adres email:
szczepieniacovid@zoz-nowemiasto.net
lub telefonicznie.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia (proszę pobrać)

1) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oraz

2)Wystawione przez lekarza e-skierowanie

Koordynator do spraw szczepień
Marta Staszewska
tel. 576 077 099

Szczepienia są darmowe, dwudawkowe oraz dobrowolne.

Rejestracja POZ oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Urazowo - Ortopedycznej

483067130

Rejestracja Poradnie Specjalistyczne

483067131

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że Decyzją Wojewody z dnia 30 października 2020 r. nasz SP ZOZ realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 71 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżko intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej i do odwołania przyjmuje tylko pacjentów z COVID-19.
Pacjenci z ujemnym wynikiem i mający skierowanie do szpitala mogą korzystać z usług innych szpitali. Najbliższy szpital to Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu.
Informujemy, że Przychodnia w Nowym Mieście nad Pilicą, Drzewicy i Żdżarach działa i przyjmujemy pacjentów.
Za utrudnienia przepraszamy, ale to są decyzje podjęte na wyższym szczeblu.

Barbara Gąsiorowska
Dyrektor SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.10.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zostaje szpitalem COVIDowym od 05.11.2020 r., aż do odwołania.

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Klwów zakupił
1. stolik do ćwiczeń manualnych dłoni- jest to urządzenie do rehabilitacji zarówno ręki neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej i geriatrycznej. Zapewnia szybką poprawę sprawności ręki poprzez widoczne zwiększenie zakresu ruchomości stawów oraz siły i wytrzymałości mięśni. Ćwiczenia wpływają również pozytywnie na poprawę propriocepcji w obrębie dłoni, przyśpieszają przywracanie zaburzonych funkcji układu nerwowo-mięśniowego i zapewniają poprawę we współdziałaniu poszczególnych grup mięśniowych.
2. wymienną butlę do krioterapii, dzięki niej pacjenci mogą korzystać z zabiegów krioterapii ciekłym azotem z zachowaniem ciągłości zabiegów.
Dyrekcja SP ZOZ dziękuje Wójtowi Gminy Klwów panu Piotrowi Papisowi oraz mieszkańcom Gminy Klwów za przekazanie środków finasowych w kwocie 10 000 zł na wyżej wymieniony sprzęt.

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Dyrekcja Szpitala SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z Zespołami Ratownictwa Medycznego oraz Transportu Sanitarnego po nominacji przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu podjęli w dniu 20.06.2020 r. wyzwanie ogólnopolskiej akcji #GaszynChellenge, której celem jest pomoc dzieciom chorym na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy wziąć udział w tej inicjatywie i wspomóc zebranymi środkami pieniężnymi chore dzieci.

Do akcji nominujemy:
Pogotowie ratunkowe/Zespoły Ratownictwa Medycznego w Przyszusze
Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
Odział Kardiologii Inwazyjnej Scanmed w Tomaszowie Mazowieckim

Link do wpłat na rzecz dzieci chorych na SMA : https://tiny.pl/7w94s

Szanowni Państwo, Darczyńcy i Przyjaciele Naszego szpitala!
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą mimo bardzo trudnej sytuacji związanej ze zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 świadczy pełen zakres usług.
Niewątpliwie jest to możliwe dzięki personelowi, a także wsparciu wielu osób dobrej woli, firm prywatnych oraz instytucji państwowych. Dzięki Państwa ofiarności i okazanemu sercu przekazane środki finansowe są wykorzystywane do zakupu sprzętu medycznego, w tym respiratora, środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych. Wszystkie otrzymane darowizny zostały przekazane personelowi, pacjentom. Nie wiemy jednak jak długo potrwa stan epidemii i jak w najbliższych tygodniach będzie rozwijać się sytuacja epidemiologiczna, dlatego nadal przygotowujemy się na walkę z wirusem.
Państwa odruch dobrej woli przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Od momentu opublikowania prośby o wsparcie, ciągle spotykamy się z wyrazami solidarności, życzliwości ludzkiej i chęcią pomocy. Ujęło Nas przekazanie przez Państwo Grażynę i Mieczysława Puchalskich swojej emerytury. Takie społeczne zaangażowanie i pozytywne słowa płynące od wielu osób dają motywację do dalszej pracy i utwierdzają Nas w przekonaniu, że praca jaką wykonują wszyscy lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, salowe i cały Personel SPZOZ jest ważna i doceniana przez Mieszkańców i wszystkich, którym los Naszego Szpitala nie jest obojętny.
W imieniu swoim i pracowników składam najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania dla wszystkich darczyńców i osób pomagających szpitalowi w tym trudnym czasie oraz zaangażowanych w akcję przekazywania darowizn.

Indywidualni darczyńcy

1. Algierska Lidia
2. Banasiewicz Artur
3. Bartos Izabela
4. Bator Ewa
5. Bors Cezary
6. Bors Elżbieta
7. Bystrzejewska Julita
8. Chrzanowski Maciej
9. Cieślikiewicz Olga
10. Durasiewicz Bartłomiej
11. Dziuba Mirosław i Aleksandra
12. Frasuński Tomasz
13. Gamoń Halina
14. Gąsiorowska Barbara
15. Giedasz-Kwintal Maria
16. Giermakowska Anna
17. Giermakowska Anna
18. Gil Marcel
19. Goleń Paweł
20. Grudzień Teodozja
21. Gugała Magdalena
22. Jabłonowska Katarzyna
23. Jędrzejewski Marek i Elżbieta
24. Jurkiewicz Danuta
25. Karwowski Jerzy i Anna
26. Kieszek Magdalena
27. Kieszek Witold i Iwona
28. Kieszek Wojciech
29. Kośka Krzysztof
30. Krawczyk Adam
31. Kukuczka Małgorzata
32. Kwaśniak Estera
33. Lewecki Konrad
34. Litwińska Iwona
35. Markiewicz Monika
36. Maszlanka Magdalena

37. Materska Magdalena
38. Mieszczankowski Kamil
39. Mikuła Renata
40. Młynarz Alina
41. Narewska Barbara
42. Nogańska Natalia
43. Oczyński Marcin
44. Pardej Tadeusz
45. Pawłowska Elżbieta
46. Pleskot Małgorzata
47. Pruszkowski Jacek i Beata
48. Puchalski Mieczysław i Grażyna
49. Pyrzak Piotr
50. Rosłoniec Marek i Małgorzata
51. Seliga Ewelina
52. Siedlecki Waldemar i Agata
53. Skrzydłowska Joanna
54. Socha Karolina
55. Sołtys Celina
56. Sopa Krzysztof
57. Spoczyński Szymon
58. Steczkowski Szymon i Małgorzata
59. Szerszeń Paweł
60. Szleszyńska Joanna
61. Tomaszewski Mateusz
62. Urban Maria
63. Wasiak Martyna
64. Wasilewska Elżbieta
65. Wasilewska Katarzyna
66. Witczak Marzanna
67. Woźniak Krzysztof i Małgorzata
68. Wójcik Jacek
69. Wójcik Krystian
70. Zabielska Katarzyna
71. Zgieb Adam
72. Zgieb Aneta
73. Zientek Milena
74. Łukasz Więcek

Instytucje, przedsiębiorcy, stowarzyszenia…

1. Poseł na Sejm RP – Maliszewska Mirosław z żoną
2. Ministerstwo Zdrowia
3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
4. Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6. Starostwo Powiatowe w Grójcu
7. Fundacja Enea
8. Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
9. Miasto i Gmina Drzewica
10. Gmina Klwów
11. Gmina Sadkowice
12. Gmina Odrzywół
13. Nadleśnictwo Radom- mgr inż. Jerzy Karaśkiewicz
14. Wspólnota Gruntowa Wsi Pobiedna
15. Fundacja Siepomaga
16. Medim Sp z o.o Piaseczno
17. Fundacja Włącz się
18. DUON
19. INGLOT
20. INFORMER MED Sp. z o. o., Poznań

21. PKO BP SA Centrala Warszawa
22. Fundacja Medycyny Prenatalnej im Ernesta Wójcickiego
23. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem
24. Stowarzyszenie Warszawskie Hackersoace
25. Kibice Legii Warszawa
26. Foto Express Krzysztof i Małgorzata Rejmer
27. Hieronim Seta- radny Gminy Rusinów
28. Mieszkańcy Gminy Rusinów
29. Mieszkańcy wsi Bieliny i Nowe Bieliny
30. Centrum Ogroniczo – Rolne EGZO-BIS Elżbieta Zientek
31. Koło Gospodyń Wiejskich Rososzanki
32. KIP SA w imieniu tpay.com
33. ART-MOT. FHU Rataj Leszek
34. Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Lubani – Wasilewski
35. Stowarzyszenie „Przyszłość Naszych Dzieci”
36. Grupa „PRZYŁBICE MEDYCZNE WGR”
37. VEGO – Hurt Owoce i Warzywa Dorota Wielechowska, Sacin
38. F.U.H. Barbara Pękacka Biuro Nieruchomości w Warce
39. Refresco Sp. z o. o. Zakład produkcyjny Kozietuły
40. DEZAM – inż. Aneta Pośnik – Dygas, Radom
41. Docar – Tomasz Doroba

Oraz dziękuję wszystkim osobom, firmom które przekazały Nam dary wraz z życzeniami, które publikujemy.
Słowa podziękowania przekazuję wszystkim paniom, które szyły dla personelu szpitala i pacjentów maseczki oraz fartuchy ochronne:

Pracownicy obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie:
Wiesława Wlazło
Jolanta Wacławiak
Katarzyna Budzisz
Monika Marchewa
Magdalena Kietlińska
Maria Kietlińska
Anna Plaskota
Bożena Gocół
Maria Dziubek
Wanda Kobyłka
Dorota Skibińska

Pracownicy obsługi Samorządowego Przedszkola w Rusinowie z siedzibą w Gałkach:
Kazimiera Papis
Janina Bieniek
Beata Bykowska
Mieszkanki Grabowej:
Krystyna Papis
Krystyna Kowalska
Adela Oracz

Mieszkanki Grabowej:
Krystyna Papis
Krystyna Kowalska
Adela Oracz
Mieszkanki Przystałowic Małych:
Agata Królikowska
Anna Kowalska
Teresa Jesionek

Mieszkanki Przystałowic Małych:
Agata Królikowska
Anna Kowalska
Teresa Jesionek
Mieszkanki Rusinowa:
Krystyna Papis
Halina Madej

Mieszkanki Zychorzyna:
Małgorzata Bukarewicz
Krystyna Pomykała
Krystyna Papis
Mieszkanki Brogowej:
Bożena Kwiecień

Mieszkanki Gminy Nowe Miasto nad Pilicą:
Teresa Dąbrowska
Iwona Kozłowska
Józefa Kuroń
Magdalena Miedziechowska
Krystyna Mikuła
Małgorzata Majchrzak z siostrą Honoratą

Dziękuję pani Dorocie Nocoń właścicielce zakładu krawieckiego Dortex za skrojenie materiału na maseczki i fartuchy, pani Bielawskiej Annie, Jagieła Hannie za nadzór i działania logistyczne związane z tym przedsięwzięciem.
Jeśli kogokolwiek pominęliśmy – przepraszamy. Prosimy o kontakt z Nami, abyśmy mogli uzupełnić listę, która będzie na bieżąco aktualizowana. Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim i Każdemu z osobna za Państwa ogromne wsparcie.

Osoby które przekazały wsparcie i nie chciały by pozostać anonimowe prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy celu wyrażenia zgody na publikacje swoich danych.

Informujemy Państwa iż aktualnie jedyną formą przekazania pomocy finansowej szpitalowi jest darowizna przekazana na nasze konto bankowe
Bank PKO BP 13 1020 1042 0000 8202 0376 2978

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie i okazane serce

Inauguracja „Nursing Now”
Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Linki:

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

1.Lekarza ze specjalizacją w zakresie chirurgii.

1.Lekarza ze specjalizacją w zakresie pediatrii lub w trakcie specjalizacji.
2.Lekarza ze specjalizacją chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji.

1.Lekarza ze specjalizacją w zakresie pediatrii lub w trakcie specjalizacji.
2.Lekarza ze specjalizacją chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji.
3.Lekarza ze specjalizacją medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji.

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij