Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 2/2024

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych: badania histopatologiczne materiałów tkankowych; badania cytologiczne; badania histochemiczne; badania immunohistochemiczne; konsultacje specjalistyczne w wybranych ośrodkach referencyjnych

Pliki do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

 2. Lekarzy chirurgów
 3. Lekarzy POZ :Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Ośrodku Zdrowia w Żdżarach

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Pielęgniarki

Wymagane:

– aktualne prawo wykonywania zawodu,

-wykształcenie medyczne na kierunku pielęgniarstwa (licencjat lub tytuł magistra),

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43,  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Konkurs ofert nr 1/2024 – na udzielenie świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

Pliki do pobrania

Szczegóły oferty (proszę pobrać)

1) Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych – praca na oddziale

 2. Lekarzy POZ :Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Ośrodku Zdrowia w Żdżarach

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Konkurs ofert nr 7/2023 – na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez:

– Pełnienie dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej według ustalonego miesięcznego harmonogramu dyżurów

– Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Drzewicy według ustalonego harmonogramu

– Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą według ustalonego harmonogramu

Pliki do pobrania

Konkurs ofert na świadczenia opieki zdrowotnej nr 6/2023 na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez:

1. Wykonywania badań usg i opisywania ich wyniku w gabinecie SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

2. Badań tomografii komputerowej, w tym także badań z użyciem kontrastu, współpracy przy wykonywaniu tych badań z technikami elektroradiologii i pielęgniarkami zatrudnionymi przez Udzielającego zamówienie. Opisywania wykonanych przez siebie badań tomografii komputerowej na stacjach opisowych należących do Udzielającego zamówienia zdalnie i lokalnie.

Pliki do pobrania

KONKURS OFERT nr 5/2023 na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez:
1. Otolaryngologii poprzez przyjęcia pacjentów w Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą
2. Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą i Drzewicy.
3. Pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej według ustalonego miesięcznego harmonogramu dyżurów.

dokumenty do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że planuje wydzierżawić powierzchnię w budynku szpitala przeznaczoną na prowadzenie sklepiku lub pod montaż automatów samosprzedających napoje zimne, ciepłe i przekąski.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (48) 674-38-36 lub mailowo: przetargi@zoz-nowemiasto.net.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Pielęgniarki

Wymagane:

– aktualne prawo wykonywania zawodu,

-wykształcenie medyczne na kierunku pielęgniarstwa (licencjat lub tytuł magistra),

 

Kontakt do Pielęgniarki Naczelnej:

Tel. 48 6743833      Email: monikablachnyk@zoz-nowemiasto.net

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43,  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 2. Lekarzy ze specjalizacją chirurgii
 3. Lekarzy ze specjalizacją anestezjologii i intensywnej terapii

 

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Wolne terminy do Poradni Kardiologicznej – lek. Jakub Dworzański
Szczegóły w rejestracji na I piętrze lub pod numerami tel 486743892 lub 483067131

KONKURS OFERT nr 4/2023

– udzielanie porad i konsultacji w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą według ustalonego harmonogramu

– udzielanie konsultacji ortopedycznych

dokumenty do pobrania

KONKURS OFERT nr 3/2023 – na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie udzielania porad i konsultacji w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą według ustalonego harmonogramu oraz udzielanie konsultacji ortopedycznych.

dokumenty do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

Lekarza do pełnienia dyżurów w oddziale pediatrycznym

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:
Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Przedmiotem Konkursu ofert jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy w okresie obowiązywania umowy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie:
1. Ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

dokumenty do pobrania

Przedmiotem Konkursu ofert jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy w okresie obowiązywania umowy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w następujących zakładach leczniczych Szpitala:
1. lekarz specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Internistycznym oraz do pełnienia dyżuru w Oddziale Internistycznym
2. lekarz do pełnienia dyżuru w Oddziale Pediatrycznym
3. lekarz do pracy w Pracowni Endoskopowej

dokumenty do pobrania

Pytania i Odpowiedzi 1

Pod koniec grudnia 2022 roku w części SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, w której znajduje się Oddział Dziecięcy, wystąpiły przecieki dachu. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrekcja SP ZOZ w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Grójcu, przestrzegając przepisów prawa – a przede wszystkim w trosce o dobro pacjentów – podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu przyjęć chorych dzieci.

Informuję, że w dniu 5 stycznia 2023 roku do Dyrektor SP ZOZ Barbary Gąsiorowskiej z niezapowiedzianą kontrolą przybył Poseł na Sejm Marek Suski w celu – jak to przedstawił – dokonania kontroli poselskiej. Panu Posłowi Suskiemu towarzyszyli Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Pietrucha i Radny Powiatu Grójeckiego – Paweł Iwanicki.

Kontrola dotyczyła pracy Oddziału Pediatrycznego zawieszonego tymczasowo z powodu uciążliwych usterek technicznych (przeciekający dach).

Choć od momentu zdarzenia do czasu kontroli upłynął pewien okres, zacieki były wyraźnie widoczne. Można to potwierdzić protokołem oględzin Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu, którego przedstawiciele skontrolowali SP ZOZ w Nowym Mieście na wniosek Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10 stycznia 2023 roku.

Dyrekcja SP ZOZ w Nowym Mieście dokłada wszelkich starań, by uruchomić zawieszony Oddział, a mali pacjenci, którzy przez pewien czas (z przyczyn obiektywnych) są hospitalizowani w innych placówkach – mogli jak najszybciej korzystać ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.

 

Z poważaniem,

Dyrektor SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Barbara Gąsiorowska

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Pielęgniarki operacyjne

 2. Pielęgniarki anestezjologiczne

 3. Pielęgniarki endoskopowe

Wymagane:

– aktualne prawo wykonywania zawodu,

-wykształcenie medyczne na kierunku pielęgniarstwa (licencjat lub tytuł magistra),

Zapraszamy również do pracy pielęgniarki do przyuczenia na wyżej wymienionych stanowiskach.

Kontakt do Pielęgniarki Naczelnej:

Tel. 48 6743833      Email: monikablachnyk@zoz-nowemiasto.net

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43,  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarza do pracy w oddziale chirurgicznym

Forma zatrudnienia – do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:
  1. Lekarza do pełnienia dyżurów w oddziale pediatrycznym

  Forma zatrudnienia – kontrakt.

  Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  1. Tomaszowska 43

  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

  Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

  Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarza do wykonywania ambulatoryjnych badań endoskopowych

Forma zatrudnienia – kontrakt.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 1. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Szanowni Państwo,

Pacjenci naszego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Dyrekcja SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że zakres uszkodzeń  dachu jest nieduży. Postaramy się naprawić ten fragment poszycia jak najszybciej.

Informuję mieszkańców, że niebawem oddział dziecięcy znowu wznowi przyjęcia naszych małych pacjentów.

Chciałabym  zdementować nieprawdziwe informacje, jakoby oddział dziecięcy został zlikwidowany. Otóż Szanowni Państwo, te wiadomości są  nieprawdziwe.  Chciałbym  również zakomunikować,  że nad oddziałem dziecięcym nie ma piętra. W dowód przedstawiam zdjęcie części budynku SPZOZ w której znajduje się ww. oddział.

Barbara Gąsiorowska

Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo,

Pacjenci naszego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Dyrekcja SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że czasowo został zawieszony Oddział Pediatryczny. Przyczyną zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej są okoliczności obiektywne, niezależne od szpitala, powodowane siłą wyższą, czyli zalaniem sal. W najbliższym czasie zostanie wykonany remont części dachu nad ww. oddziałem i znów wznowimy przyjmowanie pacjentów.

 

Barbara Gąsiorowska

Dyrektor Naczelny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy do pełnienia dyżurów w NPL

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziale chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Konkurs ofert udzielenie świadczeń zdrowotnych:

1. Przedmiotem Konkursu ofert jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy w okresie obowiązywania umowy będą udzielać świadczeń zdrowotnych w zakładach leczniczych Szpitala, polegających na: Udzieleniu specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza w Oddziale Wewnętrznym Szpitala SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

dokumenty do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko będą zobowiązane do:

– pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

Konkurs ofert udzielenie świadczeń zdrowotnych:

1. Wykonywania badań usg i opisywania ich wyniku w gabinecie SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

2. Badań tomografii komputerowej, w tym także badań z użyciem kontrastu, współpracy przy wykonywaniu tych badań z technikami elektroradiologii i pielęgniarkami zatrudnionymi przez Udzielającego zamówienie. Opisywania wykonanych przez siebie badań tomografii komputerowej na stacjach opisowych należących do Udzielającego zamówienia zdalnie i lokalnie.

dokumenty do pobrania

KONKURS OFERT nr 1/2022 na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

 1. Otolaryngologii poprzez przyjęcia pacjentów w Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą

 1. Udzielanie porad w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą i Drzewicy.

 1. Pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej według ustalonego miesięcznego harmonogramu dyżurów.

Konkurs ofert – DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualizacja rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wydały aktualizację rekomendacji dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie epidemii COVID-19.

Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających:

 • na oddziałach szpitalnych,
 • na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

w okresie epidemii COVID-19 powinna odbywać się z uwzględnieniem poniższych rekomendacji:

 1. Rekomenduje się umożliwianie odwiedzin jednoczasowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
 2. Rekomenduje się, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi podmiotu leczniczego, określenie przedziałów czasowych dla odbywania odwiedzin w ciągu dnia i ograniczenie czasu trwania odwiedzin, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach.
 3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 4. Należy umożliwić osobom odwiedzającym umycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego.
 5. Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.
 6. Jeśli odwiedziny odbywają się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.
 7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).Dodatkowo na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych rekomenduje się wydzielenie pomieszczeń do odbywania odwiedzin pacjentów przebywających na salach wieloosobowych, o ile warunki organizacyjne na to pozwalają.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie pediatrii
 2. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 3. Lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej
 4. Lekarzy rezydentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowiska będą zobowiązane do:

– udzielania porad i konsultacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów SPZOZ Przychodnia Nowe Miasto nad Pilicą,

– pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

– udzielania porad i konsultacji oraz pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

 

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół

Pragniemy poinformować, że nasz Punkt Szczepień jest chętny i gotowy do podjęcia współpracy z Państwa Placówką Oświatową w celu zapewnienia możliwości szczepienia wszystkim uczniom uprawnionym do otrzymania szczepienia przeciw COVID-19.

Również uczniowie z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania mogą uzyskać szczepienie przeciw Covid-19 w miejscu zamieszkania (w trybie wyjazdowym).

Dodatkowych informacji udzieli: Marta Staszewska

koordynator ds szczepień Covid-19

mail: szczepieniacovid@zoz-nowemiasto.net

tel. 576 077 099

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni:

 1. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie pediatrii
 2. Lekarzy ze specjalizacją chorób wewnętrznych
 3. Lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej
 4. Lekarzy rezydentów

Osoby ubiegające się o w/w stanowiska będą zobowiązane do:

– udzielania porad i konsultacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów SPZOZ Przychodnia Nowe Miasto nad Pilicą,

– pełnienia dyżurów w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

– udzielania porad i konsultacji oraz pełnienie dyżurów w oddziałach:  pediatrycznym i chorób wewnętrznych;

Forma zatrudnienia do negocjacji.

 

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tomaszowska 43

26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

 

Email: sekretariat@zoz-nowemiasto.net

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij