Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.

Szczegółowe informacje

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.
Szczegółowe informacje
Unieważnienie

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.

Szczegółowe informacje
Unieważnienie

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.

Szczegółowe informacje
Unieważnienie

Wykaz nieruchomości wystawionych do dzierżawy – 28-09-2018

Szczegółowe informacje

Informacja o dzierżawie Laboratorium – 20-09-2018

Szczegółowe informacje

Ogłoszenie konkursowe 12-07-2018

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o konkursie

Projekt umowy

Protokół z otwarcia ofert

SWKO

Wybór najkorzystniejszej oferty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni na stanowisko Lekarza System ze specjalizacją Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie

Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu

Szczegółowe informacje

12.06.2018 – Zmiana załącznika nr 1 do SWKO

Wybór oferty

12.07.2018 – Unieważnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza nabór otwarty na stanowisko Ratownika Medycznego. Niezbędne dokumenty do wykonywania danego stanowiska prosimy składać do Sekretariatu SP ZOZ w budynku Administracji do dnia 19.04.2018

Szczegółowe informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza nabór otwarty na stanowisko Kierowcy Karetki. Niezbędne dokumenty do wykonywania danego stanowiska prosimy składać do Sekretariatu SP ZOZ w budynku Administracji do dnia 20.01.2017

Szczegółowe informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza nabór otwarty na stanowisko Kierowcy Karetki T. Niezbędne dokumenty do wykonywania danego stanowiska prosimy składać do Sekretariatu SP ZOZ w budynku Administracji.

Szczegółowe informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Zatrudni kandydatów do pracy na stanowiskach:

Lekarza z każdą specjalizacją
Lekarza bez specjalizacji
Pielęgniarki w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki

Szczegółowe informacje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zatrudni na stanowisko pielęgniarka oraz położna

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursowe – 18-08-2016 /data składnia wniosków/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ogłasza nabór otwarty na stanowisko Kierowcy Karetki, Kierowcy Karetki/Ratownik Medyczny. Niezbędne dokumenty do wykonywania danego stanowiska prosimy składać do Sekretariatu SP ZOZ w budynku Administracji.

Ogłoszenie konkursowe – świadczenia zdrowotne wykonywane przez

ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcę, lekarza systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Dokumenty do pobrania

25-08-2016 – Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego, ratownika medycznego – kierowcę, lekarza systemu państwowego ratownictwa medycznego nastąpi 1 września w siedzibie SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą w budynku administracji na I piętrze w pokoju socjalnym.

01-09-2016 – Rostrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na strionie www szpitala oraz tablicy ogłoszeń w budynku administracji dnia 06.09.2016

26-09-2016 – Dyrekcja SP ZOZ informuje, iż umowy dotyczące „Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych z zakresu Ratownictwa Medycznego” są gotowe do podpisu w Sekcji Służb Pracowniczych w budynku Administracji.
Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się i podpisywanie umów.

09-09-2016 Wynik konkursu

Wynik konkursu – szczególowy

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

w ramach projektu Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

harmonogram

Ogloszenie_dialog_tech

opis_p_zam

protokol_dialog

protokol_dialog_zal

Zal_1

Zal_2

Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub pocztą na adres szpitala

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16.10.2015r.

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologiczne
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Izby Przyjęć
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Bloku Operacyjnego
Naczelnej Pielęgniarki

konkurs_ogloszenie

Konkurs Ofert w przedmiocie oddania w najem na okres 36 miesięcy samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni 30 m2
z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny w Przychodni Rejonowej w Drzewicy

Dokumenty konkursowe do pobrania

Zakończenie postępowania

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania na rzecz SPZOZ badań diagnostycznych morfologii krwi z rozmazem automatycznym

Dokumenty konkursowe do pobrania

odwołanie konkursu

ogłoszenie z 28.10.2013r. o zmianach

Konkurs Ofert w przedmiocie oddania w najem na okres 60 miesięcy samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni 29 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie w nim przez okres 60 miesięcy ogólnodostępnego sklepu z artykułami rehabilitacyjnymi, ortopedycznymi i medycznymi

Dokumenty konkursowe do pobrania

Konkurs Ofert w przedmiocie oddania w najem na okres 60 miesięcy samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny w Przychodni Rejonowej w Drzewicy

Dokumenty konkursowe do pobrania

Unieważnienie

Ogłoszenie o wyborze oferty

Konkurs Ofert w przedmiocie oddania w najem na okres 36 miesięcy kiosku drewnianego o powierzchni 30 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową

Dokumenty konkursowe do pobrania

Zamknięcie postępowania

Konkurs Ofert w przedmiocie oddania w najem na okres 60 miesięcy samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni 29 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie w nim przez okres 60 miesięcy ogólnodostępnego sklepu z artykułami rehabilitacyjnymi, ortopedycznymi i medycznymi

Dokumenty konkursowe do pobrania

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, serologii grup krwi i prowadzenie banku krwi, z oddaniem w dzierżawę na ten cel: wyremontowanych, klimatyzowanych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń (w tym w urządzenie poczty pneumatycznej) oraz sprzętu diagnostycznego.

informacja

konkurs_lab

pytania

pytania_II

wnioski

wynik

zal_9

zmiana_zal_7

zmiana_zal_7_2

zmiana_zal_8

zmiany_SIWK

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta
Font Resize
Kolor tła

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik - więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij