Data ogłoszenia

Opis

Data składania ofert

Data otwarcia ofert

2015.01.29

Dostawa gazów medycznych

2015.02.09

2015.02.09

2015.02.05 Zmiana SIWZ
2015.02.05 Pytania i odpowiedzi
2015.02.05 Zmiana załącznik nr.5
2015.02.06 Pytania i odpowiedzi 2
2015.02.09 Wybór oferty – unieważniony
2015.02.09 Unieważnienie czynności wyboru
2015.02.13 Wybór oferty
2015.03.04 Udzielenie zamówienia

2015.02.27

Leki 2015

2015.03.09

2015.03.09

2015.03.05 Zmiana treści SIWZ
2015.03.05 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2015.03.06 Sprostowanie omyłki w SIWZ
2015.03.09 Zmiana treści SIWZ 2
2015.03.09 pytania i odpowiedzi
2015.03.16 protokół z otwarcia ofert
2015.03.18 unieważnienie postępowania zad.2,3,4,6
2015.03.18 wybór oferty
2015.03.18 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zd5

2015.03.18

Leki 2015

2015.03.26

2015.03.26

2015.03.23 Zmiana treści SIWZ
2015.03.23 pytania i odpowiedzi
2015.03.26 Protokół z otwarcia ofert
2015.03.30 Informacja o unieważnieniu postępowania zd.2, 3 i 5
2015.03.30 wybór najkorzystniejszej oferty
2015.04.13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2015.04.20

Leki 2015 ZP4/2015

2015.04.29

2015.04.29

2015.04.24 Ogłoszenie o zmianie
2015.04.25 Zmiana treści SIWZ
2015.04.27 Zmiana treści SIWZ 2
2015.04.27 zał nr 1 oferta cenowa
2015.04.27 zał nr 5 -zad. nr 1 i nr 1A
2015.04.28 Pytania i odpowiedzi
2015.04.30 Pytania i odpowiedzi 2
2015.05.04 Otwarcie ofert
2015.05.11 Unieważnienie i wybór ofert
2015.05.27 udzielenie zamówienia

2015.05.14

Leki 2015 ZP5/2015

2015.05.22 Pytania i odpowiedzi
2015.05.27 Pytania i odpowiedzi 2
2015.05.27 Zmiana SIWZ
2015.06.08 Otwarcie ofert
2015.06.11 Wybór oferty
2015.06.25 Wybór oferty

2015.07.16

Nici 2015

2015.07.27

2015.07.27

2015.07.27 Zmiana ogłoszenia
2015.07.27 Pytania i odpowiedzi II
2015.07.30 Protokół z otwarcia ofert
2015.08.05 Informacja o unieważnieniu
2015.08.05 Wybór oferty
2015.08.24 udzielenie zamówienia

2015.07.16

Nici 2015 ZP07/2015

2015.08.11

2015.08.11

2015.08.06 Zmiana SIWZ
2015.08.06 Pytania i odpowiedzi
2015.08.10 Pytania i odpowiedzi 2
2015.08.10 Zmiana SIWZ 2
2015.08.10 Pytania i odpowiedzi 3
2015.08.13 Protokół z otwarcia ofert
2015.08.25 Unieważnienie
2015.08.25 Wybór oferty
2015.09.10 Udzielenie zamówienia

2015.08.24

Rękawice 2015

2015.09.01

2015.09.01

2015.08.28 Pytania i odpowiedzi
2015.09.02 informacja o unieważnieniu

2015.09.02

Olej 2015

2015.09.07 Pytania i odpowiedzi
2015.09.10 Otwarcie ofert
2015.09.10 Unieważnienie postępowania

2015.09.02

Nici 2015

2015.09.07 Pytania i odpowiedzi
2015.09.07 Pytania i odpowiedzi 2
2015.09.10 Otwarcie ofert
2015.09.11 Wybór oferty
2015.09.21 Udzielenie zamówienia

2015.09.07

Rękawice 2015

2015.09.14 załącznik 1 oferta cenowa zadanie 2
2015.09.14 Zmiana ogłoszenia
2015.09.14 zmiana SIWZ
2015.09.16 Pytania i odpowiedzi
2015.09.24 Otwarcie ofert
2015.10.01 Wybór oferty
2015.10.09 Udzielenie zamówienia

2015.09.10

Olej 2015

2015.09.17 Pytania i odpowiedzi
2015.09.21 Otwarcie ofert
2015.10.01 Wybór oferty
2015.10.05 odrzucenie oferty
2015.10.05 uchylenie wyboru oferty
2015.10.05 Wybór oferty
2015.10.13 Udzielenie zamówienia
2016.02.22 zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2015.09.16

Olej napędowy

2015.09.25 Unieważnienie postępowania

2015.10.05

2015-10-13 OMYŁKA w nazwie. Prawidłowa nazwa Dostawa oleju napędowego. Nazwa błędna – Dostawa oleju opałowego lekkiego

2015.10.13 Unieważnienie postępowania

2015.10.13

Dostawa oleju napędowego

2015.10.21 Otwarcie ofert
2015.11.04 Informacja o wykluczeniu wykonawcy
2015.11.04 Informacja o unieważnieniu postępowania

2015.11.09

Olej napędowy 2015

2015.11.17 zmiana SIWZ
2015.11.17 zmiana ogłoszenia
2015.11.17 pytania i odpowiedzi
2015.11.19 zmiana ogłoszenia
2015.11.19 zmiana SIWZ 2
2015.11.23 zmiana ogłoszenia
2015.11.23 informacja o zmianie SIWZ
2015.11.23 zmienione SIWZ
2015.11.23 zmienione załączniki
2015.12.21 Unieważnienie

2015.11.10

Kompleksowe ubezpiecznie SP ZOZ

2015.11.18 zmiana SIWZ
2015.11.18 zmiana ogłoszenia
2015.11.20 pytania i odpowiedzi
2015.11.24 pytania i odpowiedzi – uzupełnienie
2015.11.24 Rejestr majątku
2015.11.26 odpowiedzi na pytania
2015.11.26 zmiana ogłoszenia 2
2015.12.09 ogłoszenie o wynikach przeatrgu

2015.11.26

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości

2015.12.10 Zmiana ogłoszenia
2016.01.28 Wynik

2015.12.21

Dezynfekcja 2016

 


ARCHIWUM


 

PRZETARGI 2023


PRZETARGI 2022


PRZETARGI 2021


PRZETARGI 2020


PRZETARGI 2019


PRZETARGI 2018


PRZETARGI 2017


PRZETARGI 2016


PRZETARGI 2014-2008