31 marca 2010 roku została podpisana Umowa na dofinansowanie ,,Rozbudowy Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście n/Pilicą” przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Waldemara Roszkiewicza Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Tomasza Skurę Dyrektora Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wartość inwestycji to ponad 3,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne w ramach RPO WM Działanie 7.1 wyniesie przeszło 3,1 mln zł natomiast pozostałe 15% to środki Starostwa Powiatu Grójeckiego.

Projekt powstał dzięki zaangażowaniu :

Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego
Starosty Powiatu Grójeckiego Janusza Różyckiego
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Barbary Gąsiorowskiej
Dyrektora SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą Tomasza Skury
Zastępcy Dyrektora SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą Doroty Kwietniewskiej
Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego Stefanii Fetraś
Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego Krzysztofa Fiksa

Uroczystość odbyła się na terenie Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą gdzie swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście :

– Władze Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem oraz V-ce Marszałkiem Waldemarem Roszkiewiczem.
– Senator RP Stanisław Karczewski
– Poseł na Sejm Mirosław Maliszewski
– Władze Powiatu Grójeckiego na czele z Panem Januszem Różyckim Starostą Powiatu Grójeckiego oraz przedstawicielami Zarządu Powiatu.
– Władze Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z Burmistrz Barbarą Gąsiorowską oraz przedstawicielami rady gmin
– Osoby duchowne z Miasta i Gminy Nowe Miasto
– Zaprzyjaźnieni wójtowie
– Kierownictwo Szpitala w Grójcu
– Przedsiębiorcy z terenu Nowego Miasta
– Pracownicy SP ZOZ Nowe Miasto

Wiele miłych i ciepłych słów zostało skierowanych pod adresem szpitala ze strony zaproszonych gości.

To bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą. Jak widać zarząd województwa wybierając projekty do dofinansowania kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Dofinansowywane są nie tylko duże warszawskie inwestycje, ale także te mniejsze ważne dla regionu – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Projekt szpitala został wysoko oceniony, co świadczy o precyzji i rzetelności osób nad nim pracujących –powiedział Waldemar Roszkiewicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dzięki owocnej współpracy władz samorządowych na wszystkich szczeblach wojewódzkich, powiatowych i lokalnych tak wiele inwestycji udało się zrealizować na terenie gminy Nowe Miasto. Inwestycja Rozbudowy Szpitala jest bardzo ważna ponieważ jest to największy zakład pracy na terenie gminy. Za co bardzo dziękuję Panu Marszałkowi, V-ce Marszałkowi, Posłowi, Staroście oraz Dyrekcji Szpitala – dodała Pani Burmistrz Barbara Gąsiorowska

Akt podpisania umowy jest ogromną radością i satysfakcją dla kierownictwa Szpitala ponieważ zapewnia realizację niezbędnej inwestycji do funkcjonowania placówki.

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij