W ramach modernizacji zasobów grzewczych, należących do SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, przeprowadzono remont kotłowni, w której stary, zepsuty piec zastąpiono  nowym, żeliwnym kotłem na paliwo stałe.

W wyniku postępowania konkursowego, przeprowadzonego 15 listopada 2022 roku wyłoniono wykonawcę, była to firma: Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne z Ciechanowa.

Całość zadania wyniosła 159 570,98 złotych brutto.

SP ZOZ miałoby problemy ze sfinansowaniem tej inwestycji, ale dzięki sponsorom udało się zakupić nowy piec. Dyrektor i pracownicy SP ZOZ serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do sfinalizowania tej niezwykle ważnej inwestycji, bo dzięki niej jest ciepło w salach pacjentów.

 

Dziękujemy za przekazanie dla SP ZOZ na ten szczytny cel kwot:

 

– Starostwu Powiatowemu w Grójcu: 80 000 złotych

 

– Gmina Sadkowice: 20.616,87 złotych

 

– Gminie Błędów: 10 000  złotych

 

– Gminie Rzeczyca: 10 000 złotych

 

– Gminie Belsk Duży: 5 000 złotych

 

– Gminie Mogielnica: 5 000 złotych.

 

Różnica między przyznaną dotacją i wsparciem sponsorów została pokryta ze środków własnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą.

Wszystkim, którzy pomagali w realizacji naszego projektu dziękujemy za okazane serce. Państwa pomoc była i jest dla nas kluczowa. Dzięki niej szpital w Nowym Mieście, tak jak i cały SP ZOZ, będą mogły bez zakłóceń służyć pacjentom, co dla Dyrekcji i całego personelu jest celem nadrzędnym.

 

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

 

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij