Na początku września nastąpiło podpisanie umów z firmami wyłonionymi w drodze przetargowej, które będą realizowały i nadzorowały inwestycję pod nazwą „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”.

Na realizację zadania Starostwo Powiatowe w Grójcu pozyskało około 10 milionów złotych dotacji. Wniosek i dokumenty dotyczące pozyskania dofinansowania przygotowywali pracownicy SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Dziękujemy pani Małgorzacie Melon, Arturowi Banasiewicz i Piotrowi Nowak za przygotowanie wniosku, który przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i dzięki któremu otrzymaliśmy dofinansowanie. Koszt inwestycji to niespełna 13 milionów złotych. Środki na wkład własny zapewniło Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

W czwartek (07.09) w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się spotkanie przedstawicieli firm, które będą realizowały zadanie tj:
Konsorcjum Budimak Sp. z o.o. Klaromed Sp. z o. o. oraz Inspektorami nadzoru z firmy MedyczniT SP. z o.o. z przedstawicielami jednostki realizującej zadanie tj. z Dyrektorem SPZOZ Barbarą Gąsiorowską, pracownikami koordynującymi zadanie Małgorzatą Melon, Łukaszem Dąbrowskim i Arturem Banasiewiczem.

W spotkaniu brał również udział Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Grójeckiego Krzysztof Fiks.
W trakcie spotkania omówiono plan działań oraz przekazano plac budowy.

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij