Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy jak duży wpływ na nasze życie ma polityka. Ale najsmutniejsze jest to jak wiele instytucji od tej polityki jest uzależnionych. Najczęściej są to instytucje publiczne, które na co dzień świadczą usługi na rzecz obywateli. Takim przykładem jest moja placówka czyli SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. W czerwcu
2019 roku zostałam jej dyrektorem. Przejęłam szpital z całym dobrodziejstwem inwentarza wraz z jego niebagatelnym długiem, który wynosił wtedy prawie 19,5 mln złotych. Szpital stał nad „przepaścią finansową”. Jesienią 2018 r. zmienia się scena polityczna i władzę przejmuje PSL. Wtedy zapala się zielone światełko dla naszej placówki.
Nasz szpital, który jest organizacyjnie podległy Starostwu, dostaje od niego pomoc finansową w wysokości ponad 6 mln złotych na spłatę dwóch kredytów tj.:
2019 r. – 1 282 032,40 zł
2020 r. – 1 305 385,05 zł
2021 r. – 1 426 060,23zł
2022 r. – 2 063 518,31zł

Dla przypomnienia, kiedy w Starostwie sprawował władzę PiS (w latach 2014-2018), nie posiadam żadnej informacji w dokumentach, które byłyby dowodem na spłatę kredytów. W 2014 r., kiedy PiS przejął władzę, wtedy dług szpitala wynosił około 13,6 mln. O jego ogromnej wielkości w 2016 roku na łamach gazety „Jabłonka” pisała pani radna powiatowa z naszego terenu. Dług ten przez 4 lata został powiększony o 5,5 mln złotych.
Obecnie ze strony naszej radnej powiatowej, a była Ona przecież Przewodniczącą Komisji Zdrowia w powiecie, istnienie prawie 19,5 milionowego długu zostało pominięte milczeniem. Może dlatego, że kiedy w Starostwie rządzili nominaci PiS to ani jedna złotówka na spłatę tego zadłużenia nie popłynęła w stronę naszej placówki. Dla przypomnienia:
wypowiedzi wspomnianej przeze mnie radnej powiatowej pani Anny Steczkowskiej zostały już raz w 2018 r. przez Sąd Okręgowy w Radomiu prawomocnie uznane za nieprawdziwe. Sąd ten nie tylko zakazał jej rozpowszechniania tychże nieprawdziwych informacji, ale także nakazał Jej złożenie stosownych oświadczeń prostujących rozgłaszane przez Nią nieprawdziwe informacje o zadłużeniu szpitala.

Pani radna powiatowa Anna Steczkowska ze mną też przegrała sprawę w Sądzie Okręgowym w Radomiu w 2018 r. kiedy to bezpodstawnie zarzuciła mi rozpowszechnianie rzekomo nieprawdziwych informacji. Sąd Okręgowy oddalił jej wniosek, a następnie Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił jej zażalenie. Zwykła ludzka przyzwoitość nakazuje, aby posługiwać się wyłącznie informacjami sprawdzonymi, krótko mówiąc by nie kłamać. Jak bardzo niektórzy manipulują faktami można było się przekonać w sentencji i uzasadnieniu wyroku o zamieszczanie nieprawdziwych informacji w Informatorze Gminnym odnośnie naszego szpitala, a także POZ Rzeczyca.
Jego wina i sprawstwo popełnienia na moją szkodę przestępstwa pomówienia zostały prawomocnie stwierdzone przez Sądu obu instancji. Od Burmistrza naszej Gminy Mariusza Dziuby otrzymałam nawiązkę w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych i w prawie takiej samej wysokości został on obciążony kosztami sądowymi. Przykro mi, że mieszkańcom podawane są informacje nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Od czasu kiedy w Starostwie jest opcja polityczna PSL nasz szpital otrzymał bardzo duże dofinansowanie.

Pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców, że SP ZOZ ma się dobrze pomimo zadłużenia jakie zastałam w 2019 r. a wynosiło ono 19 476 731,53 zł. Do lipca b.r. zobowiązania te zostały pomniejszone do kwoty 13 756 189,27.
Byłyby one jeszcze mniejsze gdyby gospodarz naszego terenu, czyli Pan Burmistrz wspomagał szpital chociażby umarzaniem co roku w 100% jego podatku. Niewątpliwie byłoby to korzystne dla placówki.

Mamy 4 lekarzy pierwszego kontaktu. Mamy też zatrudnionych specjalistów chociażby w pracowni endoskopowej, gdzie badania takie jak gastroskopia czy kolonoskopia nie są już problemem. Wykonujemy także badania tomograficzne. Pacjenci korzystają z pomocy laryngologów, ortopedów, urologów, ginekologów, alergologa, chirurgów, kardiologów czy neurologa.
Chorzy korzystający z porady lekarza pierwszego kontaktu załatwiani są tego samego dnia. Do specjalistów przyjmowani są u nas również pacjenci spoza obwodu naszego regionu, z okolic W-wy, Tomaszowa czy Radomia.
Okazuje się, że czekanie u nas na specjalistę jest znacznie krótsze niż w innych miejscowościach.

Ubolewam nad brakiem wiedzy pani radnej powiatowej jak w ogóle działają placówki medyczne w skali krajowej. Czasowe zawieszenie działalności jakiegoś oddziału jest zwykłą praktyką dopuszczaną z przyczyn nie zawsze stojących po stronie dyrektora. Przyczyny zewnętrze bądź wynikające z kwestii organizacyjnej bardzo często zmuszają placówkę do zastosowania takiego manewru. Przypomnę, że w roku 2018 ówczesna wtedy pani dyrektor w pismach do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia napisała, że planuje dokonać zawieszenia działalności takich oddziałów
jak: pediatrycznego, położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego.
Wtedy nie zostało to odnotowane przez radną powiatową. Może wtedy nie należało milczeć tylko podnosić larum. Oddział pediatryczny w naszym szpitalu zamiast w styczniu został otwarty w czerwcu. Przedłużenie spowodowała skarga Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego Rady i jednego z Radnych Powiatu. Oczywiście skarga, miała na celu uderzyć w moje umiejętności zarządzania tą placówką. Niewiele to dało, bo oddział pediatryczny aczkolwiek otwarty z półrocznym opóźnieniem działa doskonale. Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy jednym z lepiej funkcjonujących oddziałów pediatrycznych na Mazowszu.

Bardzo bym chciała, aby nasza placówka poszerzyła swoje usługi o nową poradnię chociażby gastroenterologiczną bo urologiczną już mamy. Ale tak się składa, że zależy to od decyzji NFZ, który na ten cel wyłoży środki finansowe. Mamy kadrę lekarską i czekamy tylko na konkurs dotyczący tej poradni, a ogłosi go NFZ. Jestem Dyrektorem SP ZOZ i moim zadaniem m.in. jest pozyskiwanie lekarzy do pracy w tych poradniach.
Utrzymanie szpitala tzn. budynku, sprzętu i personelu wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego też wdzięczna jestem Starostwu, że nas wspomaga. Sami byśmy nie dali rady. Potrzebujemy ok. 8 mln złotych na remont dawnego oddziału położniczego, który podejrzewam nigdy nie doświadczył generalnego remontu i dawnego oddziału ginekologicznego.
Ucieszyłyby nasz szpital również jakieś kwoty ze strony Nowomiejskiej władzy, która na pewno ma na uwadze zdrowie swoich mieszkańców, chociażby jak już wcześniej wspomniałam gdyby umarzano nam co roku 100% podatku. Miłym akcentem byłaby również pomoc pani radnej powiatu. Może przestałaby szukać dziury w całym, a wspierałaby na sesjach w powiecie naszą placówkę, przecież jest w niej zatrudniona.

Barbara Gąsiorowska
Dyrektor SP ZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij