Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wraz z Radnym Sejmiku Leszkiem Przybytniakiem 5 sierpnia 2021 roku w imieniu własnym i całego samorządu Mazowsza przekazał nowy ambulans dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Leszek Przybytniak, Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, Starosta Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, Członkowie Zarządu Powiatu, Radni, Radny Rady Powiatu z Nowego Miasta Krzysztof Fiks i Dyrektor SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Barbara Gąsiorowska.

Ambulans został zakupiony w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa

SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020”. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą jest partnerem w tym projekcie.

Nowy ambulans jest zbudowany na bazie samochodu Volkswagen Crafter 35 typ C. Wyposażony w silnik o mocy 173 koni mechanicznych i napęd na oś przednią. Samochód posiada liczne układy bezpieczeństwa, niezależne ogrzewanie oraz klimatyzację.

Ambulans został wyposażony w:

-Nosze główne

– Krzesełko kardiologiczne wyposażone w płozy umożliwiające wygodny transport pacjenta po schodach

– Pompę jednostrzykawkową

– Pulsoksymetr i kapnograf w jednym urządzeniu

– Respirator transportowy wraz z wyposażeniem dodatkowym

– Defibrylator

– Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej CPR wraz z całym niezbędnym wyposażeniem

– Ssak medyczny,

– Lodówkę transportową, plecak medyczny, deski ortopedyczne dla dzieci i dorosłych, mata do transportu noworodka.

Ambulans posiada łączność radiową (dwie radiostacje cyfrowe). Wartość samochodu to 634 139,13 zł.

Kwota ta jest bardzo duża i dla naszego szpitala jest to wydatek, którego nie jesteśmy  w stanie pokryć, dlatego jesteśmy wdzięczni Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi, że uruchomił program wspomagający szpitale na Mazowszu.

Oprócz sprzętu nasz szpital dostawał bardzo dużo środków ochrony osobistej, bez tej pomocy trudno byłoby nam funkcjonować w okresie pandemii.

Pragniemy podziękować:

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego panu Adamowi Struzikowi, Radnemu Sejmiku UM Leszkowi Przybytniakowi, Posłowi na Sejm RP Mirosławowi Maliszewskiemu,  Staroście Krzysztofowi Ambroziakowi, Wicestaroście Jolancie Sitarek, członkom Zarządu: Marzenie Rosołowskiej, Andrzejowi Zarębie, Pawłowi Siennickiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Januszowi Karbowiakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Adamowi Balcerowiczowi, Krzysztofowi Fiksowi, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Janowi Madejowi, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Robertowi Lipcowi, Przewodniczącemu Transportu i Dróg Publicznych Grzegorzowi Górskiemu, Przewodniczącemu Komisji Skarg i Wniosków Cezaremu Kołodziejskiemu oraz radnym powiatu za pomoc dla naszego szpitala.

S.P.Z.O.Z  Nowe Miasto

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij