Instalacje gazów medycznych, a ściślej systemy rurociągowe do gazów medycznych podlegają normom i zasadom, jakie muszą spełniać wyroby medyczne.

Biorąc powyższe pod uwagę, pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą reprezentowanym przez Dyrektor Barbarę Gąsiorowską, została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji instalacji gazów medycznych (wymiana punktów poboru gazów medycznych z punktu poboru G01 na punkt poboru AGA) w związku z Covid-19”. Wykonanie powyższego zadania, w maksymalnej wysokości 53 999,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) odbędzie się w 2022 roku.

Systemy rurociągowe do gazów medycznych dostarczają do sal zabiegowych lub łóżek pacjentów gazy medyczne niezbędne do podtrzymywania czynności życiowych lub napędzania urządzeń i aparatów, takich jak respiratory lub aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, wentylacji płuc, wspomagania oddychania i leczenia zaburzeń oddychania. Na końcu całej instalacji znajdują się punkty poboru gazów – bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów, jak i urządzeń wykorzystujących gazy medyczne.
Nowe punkty poboru gazów medycznych w szpitalu w Nowym Mieście znajdują się w Izbie Przyjęć i na Oddziale Chirurgicznym, natomiast wymieniane będą na nowe – punkty poboru na Oddziale Wewnętrznym, Pediatrycznym.

Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia szpitala w gazy medyczne oraz zapewnienia ciągłości w udzielaniu świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej dla pacjentów.

SP ZOZ
Nowe Miasto nad Pilicą

© 2018 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

Webdesign - Heron Art Network

Portal Pacjenta

Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik więcej informacji

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystuje się do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formacie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj w swoim zapisie posiadają nazwę strony internetowej z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywanie plików "cookies"

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jak usunąć pliki cookies - link

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Zamknij